Na pocetak iliti doma iliti na tam otkud ste dosli
Bas svasta - Pocetak
 

Engleski za sve uzraste

Engeski za pocetnike:
... Tri vjestice promatraju tri Swatch-sata. Koja vjestica promatra koji Swatch-sat?

- to sada na engleskom:
... Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which swatch watch?


Engleski za iskusne:
... Tri vjestice promijenjenog spola promatraju tri gumba Swatch-satova. Koja vjestica promijenjenog spola promatra koji gumb Swatch-sata?

- i to na engleskom:
... Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watches which Swatch watch switch?


Engleski - zadnji stupanj:
... Tri svicarske vjestice-drolje, koje zele biti promijenjenog spola, zele promatrati tri gumba svicarskih Swatch-satova. Koja svicarska vjestica-drolja, koja zeli biti promijenjenog spola, zeli promatrati koji gumb svicarskog Swatch-sata?

- i to jos na engleskom:
... Three swiss witch-bitches, which wished to be switched witch-bitches, wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch-bitch which wishes to be a switched swiss witch-bitch, wishes to watch which swiss Swatch watch switch?