Na pocetak iliti doma iliti na tam otkud ste dosli
Slanje besplatnih SMS poruka preko e-maila

Slanje SMS poruka - Send free SMS
(Croatia only!)VIP 091


Cronet 098


Vaš e-mail

Poruka

Mo�ete upisati
još slova

 

Primatelj mora imati uključeno primanje e-maila preko SMS-a.
Nemojte upisivati pozivni broj (091 ili 098).
Pa�ljivo provjerite točnost upisanih brojeva. Ako broj nije pravilno upisan poruka neće stići na �eljeno odredište, a o tome nećete biti obaviješteni.

Gumb "Odustani" vraća Vas na stranicu s koje ste došli.