Pocetak
Razglednice
Bedastoce
Melodije za mobitele
Zid za grafit
Upisite pjesme, price...
Tekstovi, izjave, grafiti
Forum
Mali Chatek
Privatne poruke!!!
Igre
Tko zeli biti milijunas
Pronadjite razlike
Geografija-pikaj i uci
Sudoku
Nagradna
Natjecanje u tetrisu
Natjecanje u mastermindu
Natjecanje u memoryu
Vicevi
SMS poruke
Smijesne slike
Kviz
UvRnUti KViZ-evi!
IQ testovi
Home
E-cards
  Graffiti wall   Write a poem, story...   Win a free game   Forum<   Shout box   Ringtones   Funny texts and stories   Foolish things   Games   Championship in Tetris   Championship in Mastermind   Championship in memory   Jokes   SMS   Quiz   Funny pictures


Arhiva (Archive)
Novi upisi (New entries)

9892 upisa na 396 stranica (stranica br. 382)
9892 entries in 396 pages (page No. 382)
mm

... u svim prilikama, kada poželite da ih drugi pamte kao doživljaj

Iz sadržaja novog, proširenog izdanja, u naravi knjige sa 2 priložena CD-a tiskane dvojezieno u sedam jezienih varijanti, izdvajamo:

DVI, TRI RIEI O DALMACIJI
prilog D. Keekemeta, povijesnieara umjetnosti

IMA JEDNA PISMA DALMACIJA
prilog J. Fiamenga, knjževnika

RECENZIJA glazbenog sadržaja
prilog akademika J. Beziaa, etnomuzikologa

O KLAPSKOJ PJESMI I KLAPAMA
prilog Nikole Buble, etnomuzikologa


tekstove svih 48 uvrštenih pjesama i napjeva

reprodukcije umjetniekih djela
velikana dalmatinskog slikarstva i kiparstva

prijevod pojedinih priloga na engleski, njemaeki, talijanski, francuski, španjolski, eeški i slovenski jezik

68 color stranica, plastificirani tvrdi uvez, 2 CD-a u prilogu, 14 x 12.5 cm, zaštitna kutijaINTERNET
NARUDŽBENICA

Važno:
"Pripovid o Dalmaciji" možete narueiti i
e-mailom, faksom, poštom ili usmeno,
izravno kod izdavaea CROMA Co. d.o.o.

Iz glazbenog dijela sadržaja izdvajamo:

2 CD-a s ukupno 48 antologijskih dalmatinskih klapskih "a capella" pjesama i napjeva

26 razlieitih izvo?aea: muških i ženskih klapa i puekih skupina

više raritetnih tonskih zapisa arhivske vrijednostiCijena:

PRIPOVID O DALMACIJI
(knjiga + 2 CD-a + zaštitna kutija)

iznos za podrueje RH: 200,00 kuna
uz poseban popust od 25 %
za posjetitelje stranice
"Na klapski naein"
www.naklapskinacin.com

Utipkao LuKa - 28.3.2005. u 16:37 Komentari ( 0 )

zadranke http://zadranke.naklapskinacin.com/
zadranke
(kliknite na sliku)
Klapa Zadranke osnovana je 1976. godine kao prva iskljueivo ženska klapa na inicijativu maestra Zvonka Kerana, dugogodišnjeg njegovatelja klapske baštine. Iste godine po prvi put Zadranke nastupaju na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, ušavši u finale u konkurenciji muških klapa. Od 1977. godine klapa kontinuirano osvaja nagrade, kako žirija tako i publike:

1977. godine: 3. nagrada struenog žirija

1983. godine: 2. nagrada struenog žirija i 2. nagrada publike

1984. godine: Apsolutne pobjednice festivala

1985. godine: 3. nagrada struenog žirija

1986. godine: Apsolutne pobjednice festivala (Zlatni štit i Zlatni leut)

Osim u Omišu, klapa je nastupala i osvajala priznanja na nizu smotri dalmatinskih klapa u Zadru, Skradinu, Bibinjama, Solinu, Koreuli, Splitu i Zagrebu. Zadranke su više puta gostovale u inozemstvu.

Klapa je snimila i dvije vlastite LP ploee, te niz ploea u suradnji sa FDK u Omišu i Splitskim festivalom.

1990. godine na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu Zadranke primaju skulpturu akademskog kipara Vaska Lipovca od lista "Slobodne Dalmacije" za poseban doprinos oeuvanju dalmatinske klapske pjesme. U obrazloženju žirija stajalo je: "Zadranke su pokazale da je moguae stvoriti posebnu varijantu u klapskom pjevanju, izjednaeivši se u vrsnosti nastupa s najboljim muškim klapama. Zadranke su utvrdile izvo?aeki standard u ženskom klapskom pjevanju koji je bio i ostao uzorom za niz ženskih skupina koje su se iz godine u godinu pojavljivale na FDK u Omišu."

Za svo vrijeme domovinskog rata Zadranke su neprekidno radile i vježbale, održavale humanitarne koncerte diljem Hrvatske i Italije. Samo od kolovoza 1992. do srpnja 1993. održale su petnaest koncerta.

Od osnutka klapu su vodili mnogi voditelji. Nakon osnivaea klape, Zvonka Kerana, slijedili su Mirjana Šimun?a, Marinko Rušev, Ivo Brkia, Ivo Nižia, Tatjana Masnov Zoria i Mario Petani. Uspješnu suradnju ostvarivale su i s maestrom Ljubom Stipišiaem i maestrom Dinkom Fiom.

Zadnji voditelj klape bio je ponovno maestro Zvonko Keran eijom smrau je osujeaena proslava dvadesetogodišnjeg kontinuiranog rada klape.

Zadranke posljednji javni nastup bilježe za Božia 1997.

Iako klapa više ne djeluje Zadranke se sastaju jednom mjeseeno, na eakuli i dogovoru o ponovnom djelovanju. Trenutno su posveaene obiteljima, odgoju djece i karijerama, maštajuai da ae se ubrzo ponovno popeti na pozornicu, poslušati intonaciju, zatvoriti oei i zapjevati.

ažurirano: 21. listopada 2004.
Posljednja postava:
Vjeka Švorinia Bakia
Greis Paeariz Duia
Vanja Pleslia Bajlo
Sonja Matunia
Majda Švorinia Hrboka
Elizabeta Caria
Gordana Šaria PešaUtipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:28 Komentari ( 10 )

Stranice klapa u sklopu portala"Na klapski naein"
Stranice klapa u sklopu portala"Na klapski naein"


OVO SU ADRESE NAJPOZNATIJIH KLAPA

Baklje
http://baklje.naklapskinacin.com
Ardura
http://ardura.naklapskinacin.com


Bile vile
http://bilevile.naklapskinacin.com
Braciera
http://braciera.naklapskinacin.com


Cesarice
http://cesarice.naklapskinacin.com
Crikvenica
http://crikvenica.naklapskinacin.com


Aakulone
http://cakulone.naklapskinacin.com
Fortunal
http://fortunal.naklapskinacin.com


Dišpet
http://dispet.naklapskinacin.com
Galešnik
http://galesnik.naklapskinacin.com


FA Lin?o
http://falindo.naklapskinacin.com
Galija
http://galija.naklapskinacin.com


Fortuna
http://fortuna.naklapskinacin.com
Grobnik
http://grobnik.naklapskinacin.com


Hreljin
http://hreljin.naklapskinacin.com
Jelsa
http://jelsa.naklapskinacin.com


Ješka
http://jeska.naklapskinacin.com
Kaleta
http://kaleta.naklapskinacin.com


Kastav
http://kastav.naklapskinacin.com
Kamik
http://kamik.naklapskinacin.com


Korjandul
http://korjandul.naklapskinacin.com
Kaštadi
http://kastadi.naklapskinacin.com


Luka
http://luka.naklapskinacin.com
Lin?o N
http://lindon.naklapskinacin.com


Mareta
http://mareta.naklapskinacin.com
Lungomare
http://lungomare.naklapskinacin.com


Mažurana
http://mazurana.naklapskinacin.com
Maestral
http://maestral.naklapskinacin.com


Smilje
http://smilje.naklapskinacin.com
Nostalgija
http://nostalgija.naklapskinacin.com


Teranke
http://teranke.naklapskinacin.com
Puntari
http://puntari.naklapskinacin.com

Volosko
http://volosko.naklapskinacin.com
Ragusavecchia
http://ragusavecchia.naklapskinacin.com
Zadranke
http://zadranke.naklapskinacin.com
Rašketa
http://rasketa.naklapskinacin.com

Sagena
http://sagena.naklapskinacin.com

Sveti Juraj HRM
http://svetijuraj.naklapskinacin.com

Teuta
http://teuta.naklapskinacin.com

Tragos
http://tragos.naklapskinacin.com

Trogir
http://trogir.naklapskinacin.com

Vokalisti Salone
http://vokalisti.naklapskinacin.com

Vrime
http://vrime.naklapskinacin.com

Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:25 Komentari ( 0 )

Rjeenik manje poznatih rijeei
OVO VAM JE RIJECNIK MANJE POZNATIH RIJECI
IZ PJESAMA KOJE SAM STAVILA PREDHODNO I
ADRESA I MOZETE SAMI POTRAZIT PJESME NA ADRESI http://www.naklapskinacin.com/

http://www.naklapskinacin.com/tekstovi/index.htm
Rjeenik manje poznatih rijeei

ala maka - kako bilo
altroke - i te kako, svakako
ankora - sidro
arbaroža - cvijeae; vrsta pelargonije
areloji - satovi
arija, arja - zrak
arivat - stiai, dolaziti
arta, artija - stvar za ribolov

bajunete - vrsta bodeža koji se nosi na boku ili nataknut na pušku za borbu prsa o prsa
balature - odmorišta nakon stubišta, stepenište koje završava terasicom s ogradom
banak - dugaeki stol, sjedalica, klupa
banda - strana
barda - brda
baril - baeva, baevica
barkarijol - voditelj barke, eamca
baršaon - bršljan
bati - otkucava, tuee
besida - rijeei
beštimje - psovke
betula - gostionica, krema
biaerin - eašica (za rakiju)
bievice - earape, earapice
bilo - klatno, jezieac (zvona)
bocuni - staklena posuda za vino
bokun - dobar komad, malo
bolti - svodovi
bota - još jednom; "u po bota" - u podne i pol
botun - dugme
brajo - brate
brecati - isprekidani zvuk zvona, zvon u east preminulog
brime - breme, teret, obveza
briškula - vrsta primorske igre s talijanskim kartama
brnistra - grmolika sredozemna biljka sa žutim cvjetovima
broditi - ploviti
broka - kanta
brokat - svilena tkanina protkana zlatnim ili srebrnim nitima
brokva - eavao
brontulat - prigovarati, gun?ati, mrmljati
bronzine - broneani kotlia u kojem se kuha nad otvorenom vatrom
bukara - eaša za vino
burdižaje - žuri
bušinac - nisko primorsko grmlje
buža - rupa

cablo - stablo
cakla - stakla
carni - crni
cidit - cijediti
cima - konop (kojim se privezuje brod)
cimpresin - eempres
crljena - crvena
cukar - šeaer
cukun - glupan, blesan, onaj koji slabo shvaaa

eejad - djeca
eesvina - vrsta niskog grma (makija)
eiean - dojke, grudi
eorne - crne
eovik - eovjek

aaaa - otac, tata
aakulat - razgovarati, prieati
auhta - vijoriti, vijati zrakom (zastava)
autin - osjeaam

damire - osjeaaje
dažd - kiša
derneci - zbor, sajam na dan sveca župe, skup, veselje
dešpet, dišpet - inat
deštrigat - rastaviti
diklica - djevojka
dimiti - pušiti
dol - dolje
draginje - skupoae
drenei - zveei
driti - ravni, uspravni
drumak - mali drum, putia
dubli - dubali, natovareni

?ardin - vrt, park

faculet - rupeia, maramica
fakin - manup, onaj koji radi sitne nepodopštine
falši - krivi, pogrešni, lažni, pokvareni
farbana - obojana
feral - svjetiljka, fenjer, svijeaa, ribarska svjetiljka koja s broda privlaei ribu noau
fermat - stati, zaustaviti
fešta - proslava, slavlje
finalmente - naposlijetku, napokon
finili su - završili su
fjaka - pospano stanje, usporenost
forca - snaga
fortunal - jako nevrijeme ne moru s vjetrom
fortune - sreae
foša - jarak
fraja - slaviti, veselje
friškinon - svježinom
fumija - dimio
funjestre - prozori
furešti - stranci

gaae - hlaee
galija - rimska brodica
galiot - okovani veslae na galiji, kažnjenik
gange - momaeko skupno pjevanje narodnih pjesama - ojkavica
gariful - karanfil
gib - pokret tijelom, gibanje
gizdava - dotjerana, ponosna, lijepa
god - dan u godini kad se nešto slavi
greb - grob
griean - brežuljast, brdovit
grintaš - prigovarati mrzovoljno
gruje - ugori
gustirne - zdenci, bunari za skupljanje kišnice
gušt - uživanje, zadovoljstvo

hlepti - žudjeti
hreb - korjen
hripju - teško disati

ingvazdali - napili, nalokali, naroljali
intrade - prinos od poljoprivrede, ljetina
intrati se - susresti se
istoei - istok
išaen - tražim
izdurat - izdržati
izmej - izme?u, me?u

ješka - mamac
joci - oei
jorihova - orahova
jur - vea
justih - usta

ka - kao, kad, koja
kaban - ogrtae
kadene - lanci
kaduja - kadulja
kaleta - uska ulica
kaloper - ukrasna biljka iz porodica glavoeika
kamara - soba
kampaneli - zvonici
kampošanti - sveto mjesto
kandilo - viseaa posuda u kojoj gori žižak u ulju, uljenica, svijeaa
kano - kao
kantat - pjevati
kantun - kut sobe, kuae
kantunal - noani ormaria
karecati - milovati, dragati
karampane - krntija, žena neprivlaena izgleda
karatil - manja duguljasta baeva
karet - djeeji kar
karocijer - koeijaš
karpiti - krpati
karvi - krvi
Kaše - naziv lukobrana ispred dubrovaeke gradske luke
kaštigat - kazniti
katrige - stolice
kavali - konji
kažin - javna kuaa
klak - vapno, kree
klapadu - lupaju
koee - povlaena mreža za ribolov, ribarice
koeete - prednja ili stražnja stranica kreveta
koko - drago, dražesno biae (hipokoristik)
kolo od barila - obrue od baeve koji djeca guraju uz ulicu
kolonade - stupovi
kolone - kolone, kameni stupovi
koltrina - zavjesa, zastor
koluri - boje
komin - kamin
konkulana - iskrivljena, pognuta
kontali - raeunali, smatrali
kontrada - široka ulica, predio
korde - štapini
korota - crnina, žalost za pokojnikom
kozline - vrsta biljka
krati - put
krcat - pun, ispunjen
krepati - uginuti, umrijeti
kruv - kruh
kucodu - kucaju
kuk - kamen, stijena
kuke - kamene stijene
kundake - gruba vlast, zadnji dio vatrenog oružja koji se oslanja na rame
kuntenat - zadovoljan
kundurice - traeare, ogovaralice
kuraja - hrabrost

laaa - prima se, latiti se
ladila - hladiti
ladon - hladom
lantana - terasa na krovu
lanterna - uliena svjetiljka, svjetionik
largo - opustio
laze - puzati, plaziti
lažina - nakupljena suha trava na morskoj obali
lenta - široka traka s ordenima
Lepant - dio Sredozemlja izme?u Turske, Egipta, Greke, Izraela, Sirije...
levant - vjetar na moru
libar - knjiga
likar - doktor, lijeenik
lincuni, lancuni - plahte
lojkeg - lakog
lug - pepeo
lumpovali - ludovali
lupežice - kradljivice
luške - kratica od "velelueke"

ljuveni - ljubljeni

madiri - daske koje tvore palubu drevnoga broda
mah - zamah, kretnja
makina - mašina, motor, stroj
mandraai - manje luke
manistra - gusta juha
martiri - velika stradanja, patnje
mašklin - trnokop, pijuk, budak
maštila - posuda gdje se masti ili tiješti maslina, lavor, vjedro
mažuran - mediteranska zaeinska biljka
mendula - bajam, badem
mirine - zidine
misal - knjiga, libar
mižerja - bijeda, jad, siromaštvo
mojstir - samostan
mona - glupan (cukun)
morbini - snage
mot - stav, ponašanje
motor benzon - benzinac
mrkinta - grebenje uz more
mukte - besplatno
murtila, murtilica - bosiljak, mirta
murve - dudovi (drvo i plod)

na levu - iai u vojsku
navigat, navegavat - ploviti morem
nevera - vrsta nevremena na moru
nikor - nitko

obadala - slušala
obligmenti - obveze
odiljam se - odvajam se, odlazim
odriši - otpusti, odveži
oldaje - odjekuje
omendula - badem, bajam
opol - tip dalmatinskog ružieastog vina
ori?inali - osoba s neobienim ali simpatienim osobinama, eudak
ozireš - obazireš, osvraeš

pape - otac
parangali - pomagalo za hvatanje riba
paron - gazda, gospodin, gospodar
parona - gospo?a, gospodarica
parsi - prsa, grudi
parsti - prsti
partil - otišao, otputovao
pasaje - prolazi, mine
pazar - pijaca, sajam, mjesto gdje se prodaje roba
pergula - balkon
pest - pesnica, šaka
peškarija - ribarnica i lokalni naziv za podrueja dubrovaeke gradske luke
picaferaj - osoba koja je nekad palila ferale po gradu
pilaštor - stup
pitar - lonac u kojem raste cvijeae, tegle
pitura - boja
pizon - teretom
pjaca - trg, pazar
pjat - tanjur
pjažo - svi?ao
pjujuai - pljujuai
poeivat - odmarati se
pokrop - platneni pokreivae za pokrivanje mrtvaca
ponistra - prozor
portuni - ulazi u zgradu
posteja - krevet
postole - cipele
pošeenja - zaeeae
potit - znojiti se
potoeaj - umoei, uroni
pramarica - plovila koja su Germani uzeli od Slavena
prazi - okviri, pragovi
preci fisi - stalne cijene
prez - bez
pribile - bijele
prid - pred, ispred
prikla - uštipak, fritula
primaliae - proljeae
prin - prije
pristave - zidovi, ograde, me?e
pritrujena - premorena
procip - uži klanac, rascjepljeno mjesto uzduž neeega
profonda - propasti, urušiti se
proguca - progutao
projdi - pro?i
propi - propio
prosesija - procesija
provan - probam
providi - vidjeti unaprijed, prosvjetliti, proricati
pul - pri, pod
pulentu - palenta, krupica
puneštra - prozor
puntari - buntovnici, seljaeki ili pueki razbojnici (pripadnici Narodne stranke)
puorte - vrata
pute - puteve
pura - palenta, krupica

rabote - težaeki rad, tlaka
rakva - grob, jama, rupa
rašpa - turpija
rebati - otkucava, odzvanja, udara
refjuta - ostaviti, napustiti
regalati - pokloniti
rekamati - izvesti
reloj - sat, budilica
resa - rastao
riva - morska obala
rojen - ro?en
romoru - jednolieno šumjeti, žumoriti, ne dati previše glasa
rotonda - gra?evina kružnog tlocrta

saloea - velika prostrana soba koja vodi u druge prostorije, predsoblje
sarafan - dugi kaput bez rukava
sarce - srce
sia - kanta, vjedro, posuda za hvatanje vode
sika - podmorski greben
sikira - sjekira
sikli - sjekli
sime - sjeme
sinje - plavo
skalaj - skini, spusti
skalava - spušta se, silazi
skale - stepenice, stube
skoneat - umrijeti, skratiti si muke, završiti
skonsaje - trza
skonšumavati - potrošiti, uništavati
skorbut - avitaminoza uslijed nedostatka vitamina C
skriau - oglašavati se od tuge i boli, jaukati
skut - donji kraj suknje
smarkuae - suton
smirna - mirisna smola
soldi - novac
sotto voce - pjevati ispod glasa, tiho
spanjulete, španjulete - cigarete
spiza - hrana
srid - usred
sta?uni - godišnja doba
stina - stijena
stivani - posloženi
straj - strah
strli - satrli
Sudamja - blagdan svetog Duje
sular - mala terasa ispred (seoskih) kuaa izložena suncu, sunealište, prisoj
sušna - suha
sve? / svej - uvijek, neprestano

šal - išao
šavati - slati
šaap - štap
šematorja, šematorje - groblja, groblje
šempja - luckasta osoba, na svoju ruku
šestoper - buzdovan sa 6 šiljaka
šijavica - primorska igra na ruke koju igraju 2 igraea i izvikuju talijanske brojeve šija-šete
šjora - gospo?a
škarpun - bodee; vrsta ribe
škerci - šale, vicevi
škina - le?a
škoj - otok
škrap - pukotina u vapnenaekim stijenama nastala djelovanjem vode
škrip - malo zemlje (izme?u dva kamena)
škure - grilje, drveni prozorski kapci
škuro - tamno, crno
šoldi - novci
šporak - prljav
šterika - svijeaa od voska, voštanica
štrjumenta - instrumenta
štrukati - gipsati
štukali - zaeepili
švere - mreže

tarace - terase
testamentum - oporuka
težak - radnik, zemljoradnik
težocih - težak
tica - ptica
tia - ptia
tilo - tijelo
tinel - dnevni boravak
tinta - crnilo
tiramoli - potegni - otpusti (za sušiti robu)
tišau - evrsto držati, stiskati
toa - toeak (vode)
tovari - magarci
toverna - taverna, konoba
trabakul - vrsta teretnog jedrenjaka
trat - put
trata - poeasti
trudna - umorna
tusto - prevelika debljina, pretjerana naslaga sala
tutuvica - vrsta grma u primorju

ufanje - nadanje, nada
utaman - uzaludno, badava, nizašto
užgat - upaliti

va dihe - po mirisu
vala - uvala, zaljev
vapor - parobrod
vasiona - svemirska
vavik - uvijek
vas - sav
Vazanje - Uskrs
vazda - uvijek
vazela - uzela
vazmi, važmi - uzmi
venda - nego
vengo - nego
vers - stih
versati - pjevati, govoriti u stihovima
vešte - haljine
vi?i - gledaj, pogledaj
vija?u - putovanju, putu
viola - šeboj, ljubieica
vitar - vjetar
vižitaju - pregledavaju
vonka - van, vanjski prostor
vonj - miris
vrše - koš od šiblja ili žice za ribolov
vure - ure, satovi

zakantat - zapjevati
zamantra - ošamuti, zbuni
zavonja - zamiriše
zibji - njiši, ljuljaj
zikva - kolijevka, zipka
zinican - zjenice
zvir - zvijer

žilj - ljiljan
žižula - voaka crvenožuakastih plodova
žmiga - treperi
žmul - eaša vina
žnjutin - gležnjevima
žuji - žuljevi
žurnata - nadnica


Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:24 Komentari ( 9 )

EUVAJ JE, MAJKO MOJA
EUVAJ JE, MAJKO MOJA
Arsen Dedia

Ne triba meni šoldi
Vea san se nagleda svita
Možeš jon reai ako te pita
Einin to radi nje

Euvaj je, majko moja
To mi je cila sriaa
Svituj je uvik nek me se siaa
Euvaj je majko moja

Svašta se o njoj priea
Reci jon kuai nek stoji
Dicu nek gleda, dane nek broji
Ja au jon donit sve

Euvaj je majko moja
Slat au jon još i više
Nek na me misli, neka mi piše
Euvaj je majko moja

Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:21 Komentari ( 0 )

http://www.naklapskinacin.com/tekstovi/index.htm


naslovna stranica | pišite nam


Tekstovi pjesama


A ti divojko šegljiva
Ako si pošla spat
Ako smo mali na ?iografskin kartan
Ako ti draga ja na more po?em
Ala maka
An?elu
Ane
Ano, Ano

Balunjerska
Barkarijol
Bidne bile earne oei
Bila golubica
Bila golubice
Bile su sestrice tri
Bilo cviae o'mendula
Bodulska
Bolske kolende
Bukovico

Cvateš kano ruža
Cviae moje
Cvijet eežnje
Cvijete moj ljuveni
Cvitnica

Ea se to radi
Ea vridi
Eekala Ana kapetana
Eekanja
Eet'ri lita i eetiri zime
Eija je ono divojka
Euvaj je, majko moja

Da bi bila stvar moguaa
Da bi udrile sve fortune
Da bis bjonda znala
Da je meni voja tvoja
Da mi je umrit
Da mi je umriti
Da mi je znati
Da mi nije milo
Da mi se providi
Da san muško u moga aaae
Da san tica
Da te jubin noaas
Da te mogu pismom zvati
Dalmacija kuai zove
Dalmatino povišau pritrujena
Dalmatinski šajkaš
Deveta ura
Di je stina cvit života
Di svak ima svoje konte
Divojeice mlada
Divojka je monku
Divojka je ruže brala
Dobra veeer, lipa moja
Dobra veeer, ružo moja
Dobra veeer uzorita
Dobro jutro, ea se ne javiješ
Dobro mi ti jutro
Dojdi dragi
Dora s Jaruna
Doša nam je eovik
Draga moja, napoj meni konja
Draga nam je zemlja
Dragi dragu ostavljaše
Drži na pameti
Dubrovniee, stari grade
Dubrovnik spava
Dundo Toni
Duša u kamenu
Dvi divojke ruho ruhovale
Dvoje se milovalo drago

?e ste sada naše gospoje

E, kad ja iden Staren Gradu
Evo lipo primaliae
Evo nas jopeta
Evo sam ti doša
Evo san ti doša

Falila san dragi, ea san te jubila
Falila se Radunova Ane
Frane moja

Galiotova pesan
Garifule, cviae moje
Gledaj na reloj koja je ura
Golubice bila
Golubice ea u kajbi stojiš
Golubice, nemoj spati
Gorice zelena
Grlica je propivala
Grlice moja mila

Ima mora u toj kuai
Iman dragog
Iz toverne pisma zvoni
Izišla je zelena naranea
Izresla ruža rumena

Ja odlazim draga
Ja san jadna, sirotica
Ja san majko, cura fina
Ja se vraaam doma
Jablane, jablane
Jabuka je moja
Je da bis mi rastvorila
Jedva eekam tamne noai
Jemala san dragoga
Jere škovacin
Jesi lipa vilo moja
Jidri Pere
Joj, lipa Marijo
Još jednu pismu, klapo moja
Ju te san se zajubija
Jubav
Jubavi, ufanje veliko
Jubi' au te uvik iston miron
Jubila san tebe
Jueer si meni rekla
Jur veeernjica gori

Ka' smo zdigli crjenu kapu
Kad maistral od zapada krene
Kad mi bude leai
Kad sam bio na tvom grobu
Kad ti do?e prv' od maja
Kaleto moja draga
Kalo moja
Kampaneli
Kanela cvite
Kao more
Kao staro vino
Klakar
Klapo moja
Kod Lepanta, sunce moje
Kolendra
Kroz godišaa "ea" odzvanjo
Kroz planine, barda i gore

Lanterna
Lanterna na škoju
Lanterna u duši
Leti vrime
Lijepa ti je od jabuke voaka
Lipa li je ova naša pijaca
Lipa li si, Mare moja
Lipe jesu zelene livade
Lipo ime
Lipo ti je živit u Morkanu
Lito, kad je
Loza u škripu
Ludo more
Lupežice srca mog

Ljeta luda

Maistrale moj prolitni hlade
Majka Maru priko mora dala
Majka mi te daje
Majko, igla i bievice
Majko mila, majko draga
Mandoline
Mare moja, moj prilipi hlade
More moja, moj uzorje
Marice divojko
Marija na prozoru
Marijo, Marijo
Maslina
Maslina je neobrana
Materin plae
Mati moja
Meu namin
Mi ne domo aaau
Mila mi je govorila majka
Milane, milane
Misao svijeta
Miseeina udrila u vrata
Mljetska
Mnogo je vrimena
Moj brodiau
Moj eoviee
Moj dragi drugu jubi
Moj tovar
Moja didovina
Moja je jubav jueer usnula
Moja jube
Moja mati
Mojoj pokojnoj materi
Momen dragu prva mu je leva
Momu škoju
More
More je moja sudbina
More, ti si eežnja
Morem plovi golub moj
Mornar biti najveaa je east
Mornarev san
Murtilica, lipo cviae

Na brigu kuaa mala
Na Ciovu šaldun
Na dobro ti doša
Na me pogled tvoj obrati
Na omiškoj stini
Namisto molitve
Naresla je tutuvica
Ne karaj me mamo mila
Ne pitaj me razlog mojoj tuzi
Ne pitan te biser, zlato
Nek se mjesec rasprsne
Nema bojeg
Nemoj Kate
Nemoj moja Mare
Nemoj šiti stara majko
Nemoj vilo, nemoj draga
Neusnule noai
Ni zraka, ni zemje
Nije ono ljubav prava
Nikoleta
Nisan ti se pisan naslušala
Nisan znala
Noaas bi ti pismu piva

O, da mi je cimentati more
O, jablane moj visoki
O more duboko
O moru
O ti dušo moje duše
O ti Kate, Katarino
Od Sušaka pa do lipe Boke
Od zlata su prami tvoji
Odeš li, mila
Odiljam se
Oj Ivane, rode moj
Oj slaviau, ki popivaš
Okruk selo
Ol' san 'vo u raju
Omili mi u selu divojka
Oproštajna pisma
Ostala si ista
Ostav' se više mora
Ostavit te neau
Otvor' vilo tu ponistru
Otvori mi svoje dvore
Ove su rijeei crne od dubine

Parce mihi, Domine
Paune moj
Pere moja
Pere se puten falio
Pero Bonda
Pismo moja hrli tamo
Pjesma jednog maestrala
Plavi putevi mora
Plovi barko
Pod ulikon truda
Poljieani poštovani
Ponistra je drivo
Ponoa je mila moja majko
Pošla Mara u likare
Prid didovon slikon
Prid kuaon ti mindel
Prid tvojon san kuaon
Primi ove ruže
Projden kroz Pasike
Proplakat ae me zora
Prosti meni, vilo
Pruž' desnicu ruku tvoju
Puee moj
Puste noci dok sam eek'o Pavu
Puste su kale

Rad imena tvoga
Razumit ae more
Rebatiju ure
Ribar plete mrizu svoju
Ribari
Rod delmatski išae glase
Ruke
Rumen ?ule
Rusulica
Ružo moja, za koga si cvala

S neba dar
Sagradit au kuau
Sagradit au kulu
Samo moru virujen
Serenada
Serenada Mandini
Serenada Mariai
Siaaš li se Splita grada
Sinoa kad san ti proša
Sinoa kad sklopih oei
Sinoa san se
Sinoa san ti kod majke bija
Sirota san, ma san virna
Sjecas li se maestrala
Skardono moja stara
Sokole moj
Spominjen se te mile moje majke
Sridu stabal u dubravi
Sritna aerce
Stari miner
Sudamja
Sušna zikva na škoju
Sutra ae te ponit
Sutra u sedam
Suze tvoje
Sve son istargala
Svitla noa

Šetala se Jelica i Ive
Šibeniee, ti si stina
Šibenska balada
Šibenska noa
Šibenske uspomene
Šijavica
Širi grane jablane
Široko, levonte
Što malena primaš
Švet' Ivane o' moga Trogira

Ta jedna stara pjesma
Tako sam vidila majku
Tamo na rivi
Targaeice, targojte ga hlodom
Testamentum
Teta Marija
Ti gariful
Ti si lipa moja Mare
Ti si nestala tiho
Tihana rosice
Tija bi te jubit mala
Tiri donda
Tišina pokore
Tri sibenske gospojice
Tvoja ljubav leti
Tvoji meni pritu

U dubini duše tvoje
U ?ardinu (di san tebe...)
U ?ardinu (kad si ruže brala...)
U ?ardinu (klapa kanta...)
U našeg Marina
U polju se mala
U predvorju sna
U subotu naveeer
Uljenica moje matere
Umrli su kapitani
Uspomena
Uzmi sad i mene

Vedro nebo, bila zora
Vesela radosti krunovito blago
Vila moja projde
Vilo, dvi jabuke
Vilo moja
Vilo, vilo varala si me
Vjerujem u te
'vo je naša zemja
Vozila se Mare i Kata
Vozila se po moru galija
Vrati se mili aale

Za jablana
Zaludu me svitovala mati
Zapivala tica mala
Zar aeš draga
Za ribara
Zaspalo je siroee
Zaspao je lipi Ive
Zbogon oee, majko
Zbogom ostaj
Zbogon Splite grade
Zeleni se trava
Zelenu granu s tugom žuta voaa
Zemlja
Zemlja uvik ostaje
Zlata jemaš, dare primaš
Zlato moje
Zora mi ne svane
Zvizde mi kažu
Zvizdo sjajna
Zvona moga grada
Zvonici

Žilju moj pribili
Život ka i karta
Žižula
Žorna
Žrtva ljubavi

http://www.naklapskinacin.com/ TEKSTOVE OVIH PJESAMA MOZETE NACI NA OVIM ARESAMA
Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:18 Komentari ( 25 )

GLAZBENA PODRUCJA


III - SVA GLAZBENA PODRUEJA:

POP, ROCK, ZABAVNA, JAZZ, FOLKLORNA I

KLASIENA GLAZBA - A, B, C, D

(kategorije 31 – 38)kategorija br. 34NAJBOLJI KOMPILACIJSKI ALBUM
Za ovu kategoriju mogu konkurirati kompilacije vea objavljenih ili arhivskih snimki, jednog ili više izvo?aea, prema obrascu “Najveai uspjesi...” ili “Najbolje od ...”. Nagradu prima autor kompilacije ili urednik izdanja.Redni

br.
ALBUM
AUTOR/UREDNIK IZDANJA
NAKLADNIK

1.
16 ORIGINALA 67 – 68,

GRUPA 220
DRAGO MLINAREC / SINIŠA ŠKARICA
CROATIA RECORDS

2.
16 ORIGINALA 67 – 71,

GRUPA MI
SINIŠA ŠKARICA
CROATIA RECORDS

3.
18 PJESAMA, VIŠNJA KORBAR
VIŠNJA KORBAR / ŽELJKO BARBA
ORFEJ / HRT

4.
20 HITOVA, MLADEN GRDOVIA
MLADEN GRDOVIA / ŽELJKO BARBA
ORFEJ / HRT

5.
25. RI ROCK
SIMON DEJHALLA
DALLAS RECORDS

6.
CAMBI – SVE NAJBOLJE
RAJIMIR KRALJEVIA / DARKO BAKIA
SCARDONA

7.
DALMACIJO LIPO TI JE… - BEST DALMATIAN SONGS 3, RAZNI IZVO?AEI
IVICA PERKOVIA / SILVIJE VARGA
DANCING BEAR

8.
DRAGI MOJ KAJ, BOŽIDAR MATI - KEBER
ANDREJ ŠTENGL / ŽELJKO BARBA
ORFEJ / HRT

9.
EPITAF - LAUFER
VLADO SIMEIA VAVA / SINIŠA ŠKARICA
CROATIA RECORDS

10.
GRAD SRETNOG TRENUTKA, KLAPA TROGIR
JOŠKO AALETA / MARKO ROGOŠIA
ORFEJ / HRT

11.
HRVATSKA ETNO GLAZBA, RAZNI IZVO?AEI
ŽELJKO KOVAEIA / VASILI SIKORSKI
ORFEJ / HRT

12.
INTROSPECTION 96 – 02, ELVIS STANIA GROUP
ELVIS STANIA / ?OR?E KEKIA
CROATIA RECORDS

13.
JASNA ZLOKIA – BEST OF 1990 – 2004.
BRANKO KOMLJENOVIA
MENART

14.
KAO NEKAD, BOA
BOA
HIT RECORDS / SUZY

15.
KLAPA RAGUSA – BEST OF – SVE NAJBOLJE
?URO BRATIEEVIA
CROATIA RECORDS

16.
POSLJEDNJI ŠETAE, ZVONKO ZIDARIA
ZVONKO ZIDARIA / ŽELJKO BARBA
ORFEJ / HRT

17.
SONGKILLERS – 14 BEST OF
ŽELJKO BANIA
AQUARIUS RECORDS

18.
SPOMENI SE JEDNO VRIME, KLAPA TROGIR
JOŠKO AALETA / MARKO ROGOŠIA
AQUARIUS RECORDS

19.
SRETNO DIJETE (ORIGINALNA GLAZBA IZ FILMA), RAZNI IZVO?AEI
IGOR MIRKOVIA / SINIŠA ŠKARICA
CROATIA RECORDS

20.
SVE NAJBOLJE – PRST U MORE, RAZNI IZVO?AEI
ZLATKO GALL
UDRUGA VEEERI DALMATINSKE PISME KAŠTELA

21.
SVE NAŠE GODINE 3 1952 – 2003, RAZNI IZVO?AEI
SINIŠA ŠKARICA
CROATIA RECORDS / PERFEKT MUSIC

22.
THE BEST OF DALMATIA WORLD MUSIC – IZVORNE DALMATINSKE PJESME U OBRADAMA KAŠTELANSKOG ?IRA, RAZNI IZVO?AEI
ZLATKO GALL
UDRUGA VEEERI DALMATINSKE PISME KAŠTELA

23.
THE GUST OF, GUSTAFI
EDI MARUŽIN / GUSTAFI
DANCING BEAR

24.
ZAGREB, ZAGREB, RAZNI IZVO?AEI
ANDREJ ŠTENGL / VOJNO KUNDIA
ORFEJ / HRT

25.
ZLATNA KOLEKCIJA – CRVENA JABUKA
AN?ELKO PRERADOVIA
CROATIA RECORDS

26.
ZLATNA KOLEKCIJA – MASSIMO
AN?ELKO PRERADOVIA
CROATIA RECORDS

27.
ZLATNA KOLEKCIJA – MERI CETINIA
AN?ELKO PRERADOVIA
CROATIA RECORDS

28.
ZLATNA KOLEKCIJA - TAJEI
AN?ELKO PRERADOVIA
CROATIA RECORDS

29.
ZLATNA KOLEKCIJA – VLADIMIR KOEIŠ ZEC
AN?ELKO PRERADOVIA
CROATIA RECORDS

30.
ZLATNA KOLEKCIJA – ZORICA KONDŽA
JOŠKO BANOV / ANTE VILJAC
CROATIA RECORDSUtipkao Kreso - 28.3.2005. u 16:13 Komentari ( 0 )SINOA KAD SAN TI PROŠA LAST NIGHT WHEN I PASSED YOUR PLACESinoa kad san ti proša Last night when I passed your place
mimo te bile dvore * When I passed by your white doors
vidin te dušo, Mare, I see you, darling, Mare *,
di z drugin govoriš. Talking to other man.

Drugom si ruku dala, The other man you gave hand
u znak ljubavi svoje, And as a sign of your love
riei si rekla ove You said these very words to him
da zame ne mariš. That you don't care for me.

Evo ti prsten vraaan Here I return you your ring
aa si mi u dar dala That you gave as a present
na njem ti mala fala - I little thank you on it -
ljubav je prestala. Our love has finished now.

(Prije aeš vidit, dušo, (Sooner you might see, my dear,
di more ribu meae Where the sea throws out fishes
a srce moje neae But my heart shall for never
za tvojin proplakat.) Ever cry for your heart.)

* dvore = kuaa s dvorištem


Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:08 Komentari ( 0 )AKO SI POŠLA SPAT
Ako si pošla spat
bila ti laka noa.

Ako si pošla spat
bila ti laka noa.
An?eli od raja
bili ti na pomoa.

Ako si pošla spat
bila ti laka noa.

Blažena postelja
na kojoj poeivaš
i bili lancuni (*)
s kojim se pokrivaš.

(*) lancun = plahta


IF YOU LIE DOWN TO SLEEP

If you lie down to sleep
May you have gentle night.

If you lie down to sleep
May you have gentle night.
Angels from Heavens then
May be you on your help.

If you lie down to sleep
May you have gentle night.

Blessed may be then this bed
Which you rest yourself on,
Blessed may be these white sheets
You cover yourself with.


Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:07 Komentari ( 0 )

ZASPALO JE SIROEE ORPHAN FELL ASLEEP
ZASPALO JE SIROEE ORPHAN FELL ASLEEP
Zaspalo je siroee
isprid tu?ih dvora,
rueicama doziva
priko sinjeg mora.
Do?i, do?i, oee moj,
mrkla noa se sprema,
naše mile majeice
još nam doma nema.

Sinoa su je odveli,
niki crni judi,
tiho su joj pivali
da se ne probudi.

Zaspalo je siroee
ispod jorgovana.
Njega ae probuditi
zora sudnjeg dana.

ORPHAN FELL ASLEEP


Orphan has fell asleep,
forth the foreign doors,
It is calling with its hands
across the blue sea.

Come, come, my father
dark night is coming,
our darling mother
is still not home.

Last night she was taken
by some black people,
they've singing her silently
not to wake her up.

Orphan has fell asleep
under the lilac.
It will be woken up
by the dawn of judgement day.
Utipkao DaLmAtInKa - 28.3.2005. u 16:06 Komentari ( 0 )

ZA TEBE TONY
TONY MOLIM TE JAVI MI SE PISALA SAM TI TRAZILA TE NISAM TE MOGLA NACI PA SAM ZVALA ANGELA JEDVA SAM SE SPORAZUMELA SA NJIME NADAM SE DA JE SHVATIO ON MI JE REKAO DA TI JE OSTAVIO PORUKU AKO SAM DOBRO RAZUMELA ANGELA JAVI MI SE MOLIM TE NEMOGU BEZ TEBE VENEM NESTAJEM TONY SHVATI DA TE VOLIM VOLIM I UMIREM CEKAM TE TONY

mirjana_vuckovic@hotmail.de
Utipkao MIRJANA - 27.3.2005. u 22:59 Komentari ( 1 )

plave oei
voljela sam te najviše na svijetu-živjela za tebe i za nase vecernje sastanke-kad bi me pogledao uljepsao bi mi cijelu noa-ali to je sve gotovo a tvoje plave prozirne oei su iiiiizzzzzzzzzzgggggguuuuuuuuuubbbbbbbllllllljjjjjeeeennnnnnnnnnnneeeee
Utipkao somebody - 27.3.2005. u 21:26 Komentari ( 0 )

Mozdana anestezija
Graficki iz konstrukcija, istorije arhitekture, kontrolni iz ovoga, pismeni iz onoga...
Dozivela sam nervni slom tog dana, i navece sam se uputila u grad.
Zasela sam u Prostor sa momkom i nekim drugarima, i obratila se za pomoc svemogucoj doktorici gandzi i njenom pomocniku "Lavu", koji su me urekordnom roku nacinili nasmejanom, staklastih ociju, tupg pogleda i usporenih reflexa.
Kada sam stigla kuci, vodjenje ljubavi sa mojim deckom bilo je put kroz razne dimenzije... Mmmmmm... a kada sam utonula u san, nisam se budila ni na delic sekunde, iako inace imam obicaj da se cesto budim nocu...
I dan posle toga osecala sam da su moje intelektualne sposobnosti oslabile za 0,04 promila, ali nije mi smetalo, bas sam se do jaja osecala...
I takooo...
Utipkao Ekatarina_Velika - 27.3.2005. u 17:01 Komentari ( 0 )

MOJ LIJEPI ANDJELE

Mozda ces veceras doci
prekrasna i sva u plavom
ne sluteci da si svoju lijepotu lila
nekom mojom davnom javom
i ja koji pisem srcem punim tebe
ove cudne rime ja cu znati
uvijek samo za tvoje ime
pa ako i sudbina u tome trenutku
svoje cudne strune napne
i sigurnim ce glasom zaglusiti razum
sve sto slutnja moze da sapne
kod vecernjih lampi mi cemo se kradom
pogledati kao zaljubljeni bez imalo svijesti
da vidimo koliko nas vezu ljubavni lanci
ali ne budi mi veceras tako tuzna
hocu samo da vesela mi budi
jer znas da tuznim ljudima
smiju se ovi pokvareni ljudi
ti pjevaj moje pjesme
jer za tebe jako puno ih ima
i jednu od njih zapjevaj svima
ja cu ti ljubavi reci njeno ime
sto vjetar nosi nebu u planine
i vjetar razbija kroz nocne tisine
tu lijepu pjesmu nikad ne zaboravi me
i vrati se u moje snove mila
bit ces sretna kao sto si prije bila
nemoj da patim ljubavi zbog tebe
jer zbog tebe ja mrzim sebe
srce te moje trazi u ljubavi sto krije
jer vise te volim puno vise nego prije
znaj da nema ljubavi bez suza i boli
jer u zivotu samo jednom se voli
znaj da ponekad kao proljetni vjetar
proletis onako kroz misli moje
i ostavis pustos kao oluja snazna
i rijeku nade koja izgleda kao lazna
nekada mi noci usnule krades
i nosis snove nemira pune
pa me suza cijele noci prati
a nase se vrijeme u mislima vrati
ponekad sanjam plave ti oci
kao zvijezde kroz oblak me nadu
grle me ruke tvoje kao tama
u kojoj sam sam dok mi srce strepi
koliko te nocas trebam moj andjele lijepi

blackrouz@popstar.com
Utipkao Antonio Tony Perkossi - Swiden - 27.3.2005. u 13:04 Komentari ( 8 )

Gibonni: Pristao sam biti u Savjetu prvih Veeeri d
Gibonni: Pristao sam biti u Savjetu prvih Veeeri dalmatinske pisme ali i nastupati na pozornici u Kaštel Kambelovcu jer duboko vjerujem da se baš tu kuje jedna nova i zanimljiva dalmatinska pisma.

Žan Jakopae, pjevae i gitarist ŠolMazgoona: Kaštelanske Veeeri dalmatinske pisme pravi su naein promocije dalmatinskog etna i ovdje, u Kaštel Kambelovcu, osjeaam se kao doma!

Tedi Spalato: Kambelovac mi je bliži od Zvoneaca, a Veeeri dalmatinske pisme od Melodija hrvatskog Jadrana.Dragan Lukia, pjevae, glazbenik i producent: Konaeno se doga?a nešto dobro ne samo za dalmatinsku pismu vea za hrvatsku glazbu uopae. Veeeri dalmatinske pisme su, uz šibenski Festival dalmatinske šansone, dva jedina glazbena doga?anja koja mogu hrvatsku produkciju izvuai iz blata i bijede.

Ljubo Stipišia o svojoj pjesmi "Dalmatino, povišau pritrujena" u izvedbi Tedija Spalata: Kad se pjesma koja je namijenjena klapskom i zbornom pjevanju obradi na "trubadurski" naein, za jedan glas i gitaru, onda postaje pristupaenija široj publici. Drago mi je da se to dogodilo i s ovom pjesmom.

Rajmir Kraljevia, umjetnieki ravnatelj Veeeri dalmatinske pisme: Mislim da smo utemeljenjem programa slobodnih formi uspjeli potaknuti promišljanja o buduanosti klapske pjesme. Naime, premda duboko poštujem izvornu, kao i arhaieno skladanu pjesmu, držim kako je došlo vrijeme za ozbiljan razgovor o iskoraku klapske pjesme iz postojeaih okvira, odnosno pokušati eksperimentirati i sa formom i sa sadržajem.

Bojan Pogrmilovia, voditelj ženske klape Cesarice (Zagreb): Vidjeli smo i na ovoj novoj klapskoj pozornici da se razvoj klapskog pjevanja, i to u više paralelnih pravaca, ne može zaustaviti. Dobro je da klape pjevaju dobre pjesme Runjiaa i Gibonnija jer, euli smo to i u Kaštelima, one mogu dati doprinos klapskom pjevanju.

Željko Mesar, urednik Redakcije glazbenog programa HTV-a: U svojim ciljevima i zadacima, te programskoj koncepciji, izvo?aekim dosezima, njegovanju tradicije, promicanju novog stvaralaštva i promicanju dalmatinske pisme, Festival je evoluirao u vrhunsku glazbenu manifestaciju kojoj pripadaju najveae zasluge za neprekidni napredak i razvoj ovakvoga glazbenog izraza.

Aleksandar Konstandinov: Držim da promicanje izvorne klapske pjesme izvedene na suvremeni naein proširuje krug slušatelja i gledatelja, te se nadamo da ae se to i dalje u Kaštelima odvijati još puno godina.

Ivo Benzon: Festival dalmatinske pisme dokazuje da prave vrijednosti traju jer klapska pisma, iako godinama pomalo zapostavljana i zaboravljana, opet pokazuje svoju ljepotu - bilo u izvornom obliku ili obradama starih stvari. U samo nekoliko godina postali su jedno od glavnih obilježja grada Kaštela, što je potvrda da ono što rade rade kvaliteteno, a ljubitelji klapskoga napjeva, ne samo u Kaštelima vea i šire, to su prepoznali i poklonili im svoju pažnju.

Ivica Propadalo: Rijee je o festivalu koji je specifiean na svoj naein, te zaslužuje svu pažnju koju i ima. Stoga me izuzetno veselilo protekle dvije godine raditi na njemu, a veselit ae me i ako ponovno budem pozvan, kako zbog dalmatinskog melosa koji njeguje, tako i zbog ljudi koji ga rade, izvo?aea i klapa... Uz kvalitetu i tradiciju koju ima, predvi?am mu dugu buduanost!

Arsen Dedia Vea godinama pratim stanovitu stagnaciju klapskoga pjevanja - suviše je istoga. Ukoliko ne do?e do pomaka ili zaokreta, žanr lako može doai sam sebi glave. Treba napraviti širenje u zadanome krugu, odnosno na neprijepornim temeljima dalmatinske pisme. Sudjelovao sam u Kaštelima i vidio da je tamo i u autorskom i u obra?ivaekom smislu napravljen pomak i da se na njemu nastoji. Stoga rado dajem svoju skromnu podršku i želim uspjeh...

Teo Verbanac, Slobodna Dalmacija: Vratili su se korijenima te spojili prošlost i sadašnjost u jedno, popularizirajuai klapsku pismu kroz nešto novo, što nam se izuzetno svidjelo.

Tonai Katalinia, Radio Kaštela: Nakon jedne duge pauze na glazbeno-kulturnom polju, Veeeri dalmatinske pjesme na najbolji moguai naein zapoeele su promociju naše tradicije i Kaštela u Hrvatskoj.

Ante Sanader, gradonaeelnik Kaštela: Za "Veeeri dalmatinske pjesme", koje su postale obilježje i simbol grada Kaštela, mogu se izreai jedino rijeei pohvale i eestitke, dakako uz želju da se i dalje razvijaju u istome pravcu.

Ante Šuško: "Kaštelanska rivjera" prepoznala je od samoga poeetka vrijednost festivala "Veeeri dalmatinske pjesme" i svesrdno ga podržala.

Dubravka Polia: Festival dalmatinske pisme svakako spada u najkvalitetniji dio turistieke ponude Kaštela tijekom ljeta. Okupivši na jednome mijestu niz vrhunskih klapa, gostima koji se na?u u našem gradu, kako domaaim tako i stranim, ponudili su vrhunsku sliku Dalmacije i Kaštela.

Ivica Gojia, Radio Dalmacija: Zahvaljujuai "Veeeri dalmatinske pisme" klapska pjesma dobila je suvremeniji oblik, a klapskim obradama zabavnih pjesama dalmatinske tematike osuvremenila se glazbena forma.

Marjan Jurleka, direktor kooperativnih komunikacija HT-a: Hrvatski Telekom, kao jedna od najveaih hrvatskih i tehnološki najnaprednijih tvrtki, želi hrvatskim ljudima pružiti ne samo najnaprednije telekomunikacijske usluge, znanje, informacije, zabavu nego i saeuvati bogatstvo tradicije hrvatske kulturne baštine. Nastojeai pridonijeti poboljšanju kvalitete življenja u Hrvatskoj, Hrvatski Telekom vidi pružanje potpore aktivnostima poput Veeeri dalmatinske pisme kao samo još jedan doprinos tome putu.

Tarnara Eizmia, savjetnica za markenting PBZ-a: Privredna banka Zagreb, kao jedna od vodeaih banaka u Hrvatskoj, podržava društveno vrijedne projekte koji pridonose razvoju hrvatske kulture. Podržavajuai "Veeeri dalmatinske pjesme", PBZ želi pomoai oeuvanju tradicijskih vrijednosti te veze izme?u dalmatinske pjesme i suvremenih glazbenih zbivanja. PBZ je tijekom ove godine svojim prilozima pomogla hrvatsko zdravstvo, djeeje ustanove i hrvatsku kulturu u ukupnom iznosu od 1 milijun eura.

Dubravka Jusia Crvenkovia, rukovoditeljica Korporativnih komunikacija u VIPnet-u: VIPnet se uvijek rado odaziva i prepoznaje u projektima kojima se promoviraju vrijedni glazbeni doga?aji poput "Veeeri dalmatinske pisme". Veseli nas što je naša suradnja s Veeeri dalmatinske pisme postala tradicija kojom se njeguje posebna ljepota klapskoga pjevanja u Kaštelima. Izuzetno cijenimo vrijednost klapskoga zvuka i želimo Kaštelima još mnogo uspješnih koncerata.

Anton Kovaeev: ... Sve je ipak krenulo od vrhunskih izvedbi klape Cambi koja je me?u prvima u svojim nastupima, pjevajuai tradicionalne dalmatinske i zabavne pjesme u obradi prof. Kraljeviaa, uspjela ostvariti sklad dalmatinske glazbene baštine i suvremenih glazbenih kretanja...
... Klapa Kaštelana koja se okupila na ovome projektu našla se zbog pjesme, ali ne zbog pjevanja, vea stvaranja uvjeta da pjesma na?e novi izrieaj i saeuva pokoljenjima prenošeno bogatstvo puekih napjeva. Ono što je ipak najvažnije - oko dalmatinske pjesme opet se okupljaju mladi i to ne samo kao izvo?aei, vea i kao slušatelji, pa usudio bih se reai i kao pokretaei novoga glazbenog vala...

VDP


Dobrodošli na Stranice Veeeri dalmatinske pismeNajeitaniji elanci
Glazbeni Trg
2004
Riei
Banak
2003
Rezultati natjeeaja za Kaštelanski ?ir
MILENIJSKA FOTOGRAFIJA ŠIME STRIKOMANA
Marketing


Utipkao DaLmAtInKa - 26.3.2005. u 16:07 Komentari ( 0 )"Koliko je star kamen na kojem je izrasla cijela Dalmacija, toliko je stara i hrvatska kultura, a ukoliko je vezana uz predivan prizor mora, sunca, obale i otoka, onda tu kulturu eini dalmatinsko klapsko pjevanje. Izgubiti to, znaeilo bi prekidanje svih veza i sjeaanja na prošlost i ljude koji su sve spomenuto euvali samo zahvaljujuai ljubavi koju su ponovo ulijevali u nove i nove generacije. Iz iste ljubavi rodio se i Festival u Omišu. Nikada se ne smijemo udaljiti od svoje nacionalne kulture jer time možemo postiai jedino gubitak tradicije neprocjenjive vrijednosti. Naprotiv, veliku važnost ima obrada, zapisivanje, te unapre?ivanje postojeaeg. Hrvatska je sa Omišom mnogo dobila... Dobila je jedinstveni muzej specifienog dijela hrvatske kulture, muzej u kojem se duša stapa sa pjesmom.

Prijateljstvo je jedna od najvažnijih i najvrjednijih stvari koje eovjek ima u životu. Uz njega je i vezana cijela povijest klapa, klapa koje su postojale davno prije samog omiškog Festivala, stotine i stotine godina ranije. Pjesma je najljepši govor srca, srca koje je imalo malo vremena govoriti uslijed nekadašnjeg teškog života. Kada bi se, nakon teška dana, motike spremile u konobe ili izvadile mriže iz mora, prijatelji bi se sastali u konobi ili pored mora i pjesma bi potekla. Upravo ta pjesma predstavlja cijelu pisanu povijest. Koliko je zapravo stara prva klapa u Hrvata? Stara je koliko je staro prvo prijateljstvo i srodne duše iz eijih je srca potekla pjesma...

Djed ae prieati svojim unucima kako je on imao djeda i da je naveeer piva u klapi, te tako kroz nove i nove generacije djedova i unuka. Zapitamo li bilo koju današnju klapu o njihovom nastanku, odgovor ae biti identiean. Svi su oni stari prijatelji, a pjesma je samo dio njih.

Zamislimo li zalaz sunca na obzorju, kamenu uvalu koja se sjaji usred crvenila neba i plavetnila sa mirnog mora, pravom rijeeju bonace, brod i dim sa obližnjih gradela eini se da ništa ne može biti ljepše. No, kada se sa zvukom zrikavaca spoji i pjesma klape onda tek nastupa earolija, raj kakvog na svijetu nema. Treba li zapitati djevojku kojoj je klapa zapivala ispod ponistre, kako se osjeaala? Odgovor znamo i sami...

U svu ljepotu klapske pjesme, danas se svi mogu uvjeriti kada do?u u Omiš, dok se nekada, uz mnogo sreae, moglo slueajno naletjeti na mjesto gdje neka klapa pjeva. Prije tridesetak godina, toenije 1966, došlo se na ideju da se pokuša okupiti barem dio brojnih klapa. Ta ideja imala je za posljedicu i otvorenje prvog Festivala, kao mjesta godišnjeg okupljanja klapa. Sreaa je dopala Omiš, da bude tradicionalni domaain, domaain svim zaljubljenicima u pjesmu, koji makar i kao slušatelji dolaze uživati dušom i srcem. Premalo je rijeei kojima se najljepše može opisati zvuk koji odjekuje malenim omiškim trgom, trgom sv. Mihovila. Onaj koji to nije doživio, teško si to može doearati. Lijek svakom srcu i odmor svakoj duši otvoreni su svakome. U Omišu se u doba trajanja Festivala svi možemo uvjeriti u nepregledno kulturno bogatstvo koje se slijeva u taj mali obalni gradia podno Mosora, te pravu istinitost ovih rijeei.

1967. pokrenut je prvi Festival, Festival koji je po svojoj starosti kap u moru prema starosti postojanja klapa, no i ta kap je, u ovom slueaju, jednako važna kao i cijelo more. Ta malena kap pruža nam iz godine u godinu jednako koliko i cijelo more, pruža nam sve ono o eemu je malobrojna skupina ljudi sanjala tridesetak godina ranije, kada je cijeli Festival pokrenut. Iz brojnih pisanih dokumenata, kao i iz usmene predaje, dolazimo do einjenice da je, pored predstavljanja dijela hrvatske kulture, omiški Festival imao još jednu ulogu. Rijee je o zaštiti tradicionalnog dalmatinskog klapskog pjevanja i cijele hrvatske izvorne kulture, što nam potvr?uje i VATIKAN. Zbog svega spomenutoga, hvala ti Omišu!

Mali brod koji je zaplovio 1967. sada je vea stasao u veliki jedrenjak kojeg se teško može potopiti, eak i kada više ne bi bio okružen onom poeetnom ljubavlju i vjerom. Buduai da bez njih i ne može i ne smije ostati, naš hrvatski omiški jedrenjak ima sigurnu buduanost i jedino što mu od srca možemo poželjeti je:

PLOVI NAM, PLOVI, BRODE OD OMIŠA... STOTINE I STOTINE GODINA..."

Saša Alfirev
NA STRANICAMA FESTIVALA DALMATINSKIH KLAPA MOŽETE NAAI:

direkciji festivala,
sudjelovanju klapa,
nagradama,
pobjednicima svih godina,
skladateljima klapa,
Klapama ( muškim, ženskim, djeejim, koncertima,...),
MP3 pjesme najpopularnijih klapskih pjesama,
stihovi pjesama,
tekstovi pjesama i još mnogo toga što bi Vas moglo zanimati o klapskom pjevanju.
www.fdk.hr

www.tz-omis.hr
Utipkao DaLmAtInKa - 26.3.2005. u 16:04 Komentari ( 1 )

bepo matesic

An?eli

Ljubija samo sam tebe cilog života
mladost i ljubav ti svoju zuvik da
Iz daleka svita ja uvik pita san za te
nikada na drugu ženu pomislija

I uvik se klea da au se tebi vratit
nitko mi nije moga tu ljubav platit
Vidim da bez tebe više ne mogu ja
samo sam molija Boga to jedino znam

Neka me an?eli tebi odnesu
neka mi ispune posljednu želju
Neka se an?eli za tebe mole
jer bez tebe ja na dno mora bi pa
svitlo ne bi vidija

Ljubija samo sam tebe cilog života
mladost i ljubav ti svoju zuvik da

I uvik se klea da au se tebi vratit
nitko mi nije moga tu ljubav platit
Vidim da bez tebe više ne mogu ja
samo sam molija Boga to jedino znam

Neka me an?eli tebi odnesu
neka mi ispune posljednu želju
Neka se an?eli za tebe mole
jer bez tebe ja na dno mora bi pa
svitlo ne bi vidijaAale

Reli su mi da je poša bilo je šest ujutro
na oko još jedan dan more je probudija

U daljinu je isplovila trošna barka drvena
stara sviaa i mriža na po rascipana
i aale moj aa se nije vratija

A volija je puno ia' na more
za njega ni bilo veae lipote
Kad bolest bi ga uzela i barku bi usidrija
za njega ni bilo veae sramote
Aale moj aa se nije vratija

Priealo se da je sidro baci u devet uri
oko Piškere i Vele Panitule

Vrime je loše bilo rekli su jugo se diglo
a aale je uvik priea da je more veliko
Aa ga je od mene sebi uzelo

A volija je puno ia' na more
za njega ni bilo veae lipote
Kad bolest bi ga uzela i barku bi usidrija
za njega ni bilo veae sramote
Aale moj aa se nije vratija
Dalmatinska kaloZapivat au ja veeeras
pismu staru dalmatinsku
što otvara srca judi
kad se piva sve po judski

Zapivat au mojoj kali
niko neae iai drimat
dat au noaas sve od sebe
više neau ja arivat


Dalmatinska kalo
mog ditinjstva vilo
tu san za navike
ostavljam ti svoje tilo

Dalmatinska kalo
sritna ti mi budi
"uzoritu" i "maslinu"
pivati ae dobri judi


Di je bila pamet

Plaee mi se sada kad se sitin nje
di kraj bunara eeka a ja ladan ka i led

Mislija san tada da je druga za me
ali posli svega život mi je reka

I di je bila pamet da mi užga srce
pa da do nje po?em priko stina priko draee
I di je bila pamet da mi užga srce
pa da do nje po?em priko stina priko draee

Plaee mi se sada kad se sitin nje
di kraj bunara eeka a ja ladan ka i led

Mislija san tada da je druga za me
ali posli svega život mi je reka

I di je bila pamet da mi užga srce
pa da do nje po?em priko stina priko draee
I di je bila pamet da mi užga srce
pa da do nje po?em priko stina priko draeeOprosti mi

Viruj mi lipa još živim za nas
i nema grija kojim bi te zva
ti sada s drugim diliš postelju
a mene zaboli pa me stisne u grlu

Daj me prosvitli svojom lipotom
makar prid zoru dok su mriže u moru
bez tebe ne znam naai pravi put
volim te lipa ne bi reka uzalud

Oprosti mi što te još volim
ja proba sam sve al' ne mogu bez tebe
Oprosti mi što me još boli
i kajem se al' ne mogu bez tebe

Viruj mi lipa još živim za nas
i nema grija kojim bi te zva
bez tebe ne znam naai pravi put
volim te lipa ne bi reka uzalud

Oprosti mi što te još volim
ja proba sam sve al' ne mogu bez tebe
Oprosti mi što me još boli
i kajem se al' ne mogu bez tebe
Sveta zemlja Dalmacija

Kad me bura trisne dok mi galeb kliee
ja znam da sam s njom sa lipom zemljom Dalmacijom

I di su kale tisne di su klapske pisme
ja znam da sam s njom sa svetom zemljom Dalmacijom

I ne bi je da i nikad ne bi minja
za sve blago ovog svita
i ne bi je da i nikad ne bi minja
za sve šolde ovog svita

Kada eujem aakule sa balota i briškule
ja znam da sam s njom sa lipom zemljom Dalmacijom

I di su kale tisne di su klapske pisme
ja znam da sam s njom sa svetom zemljom Dalmacijom

I ne bi je da i nikad ne bi minja
za sve blago ovog svita
i ne bi je da i nikad ne bi minja
za sve šolde ovog svita


Zapivajmo noaas u konobiPalo sunce iza surih hridi,
mati eeka da se otac vrati
Umoran sa polja ka i svi težaci,
vea je vrime da se po?e spati

Al' otac ka uvik po svome,
u konobu na kapljicu svrati
Pa zapiva onu pismu,
aa mu lipu mladost vrati


Zapivajmo noaas u konobi,
nek se stare uspomene bude
Tu?i eovik nikad neae znati
što to veže Dalmatinske ljude

Zapivajmo noaas u konobi,
našoj sriai dignut aemo eaše
I onda kad ne bude nas bilo
pivat ae se pisme naše...


OVE PJESME SU POSVECENE SVIM MOJIM DRAGIM PRIJATELJIMA I PRIJATELJICAMA
JER DALMACIJA JE U MOM OKU IMA TOGA JOS A TO DRUGOM PRILIKOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S neka ih ove pjesme i jos mnoge druge sjete da topla
ljeta koja smo proveli u zadru,splitu,sibeniku i selima oko tih gradova vidimo se i ovo ljeto cmokic svima!!!Utipkao DaLmAtInKa - 26.3.2005. u 16:00 Komentari ( 0 )

ZA TONYA
OVU PIJESMU NE PRIZNAJEM ...Necu da ti pisem, u komentare, Tony ,hocu, da sve ove zene, a i one ,koje se jos nisu javile, hocu da procitaju ovo pismo, upuceno tebi ,Tony. Volim te i previse, da bi te bilo kojoj, propustila, boricu se za tebe, dve godine je proslo, od naseg zadnjeg susreta, a ja ne mogu da te prebolim volim te tony.zasto mi se ne javis ,svaki dan, ocekujem neku poruku od tebe, kada telefon zazvoni ,potrcim ,jer mislim da si ti.I kada sam vidjela tvoje pijesme ovdje moje srce je zaigralo od srece javila sam ti se na E-amjl.Morala sam, ovako da ti se javim, da dam do znanja svim tim zenama ,da cu se ja boriti, za tebe, jer vise nemogu, bez tebe,da zivim ,od kada si otisao ,moj zivot, nema nikakav smisao ,prazan je bez tebe.poklonio si mi,nesto ,sto do sada nitko nije ,jedino ti mozes da me vratis u zivot.VOLIM TE TONY DOK SAM ZIVA


ana_maric@online.hr
Utipkao ANA MARIC - 26.3.2005. u 15:31 Komentari ( 0 )

ZA SVE MOJE DIVNE ZENE
oprostite sto vam postajem dosadan
ali moram ovo da vam pisem
od teskih uzdaha ne mogu vise da disem
i oprostite sto vam pisem ovakve poruke
i sto moram da vam sve ovo javim
ali znajte da od svega mi nije zao
sto vas nikada necu da zaboravim
oprostite sve ljubavi stare sto moram da
vam saopstim jos jedno vazno moje otkrice
oprostite sto osim vas volim jos jedno bice
znam da ja i vi nismo se trebali sresti
kada nam sudbina to dozvolila nije
znajte da vas sve volim isuvise
a i sto cu to od vas kriti
ali sudbina nas je rastavila
valjda je tako moralo biti
ali mladost ce proci kao jedan dan
proci ce kao i ovaj zimski san
a u ovoj mojoj knjigi sa puno strana
ostati cete vijecite uspomene iz mojih dana
pisem vam ovu pjesmu iako me boli
ali znajte moje srce sada samo jednu voli
uvijek se nadam jer nada nikad ne vene
da ma gdje da ste ipak mislite na mene
hvala vam od vas sam naucio kako da se bori
od vas sam vidio kako se i voli
i shvatio kako slatke mogu biti i suze i boli
vi ste mi i snagu dale da nastavim dalje
i kad je najgorije da se nepredajem
ali samo jedno nikada mi niste rekle
nesto u cemu moje srce znanje nije steklo
niste mi pokazale kako da vas prebolim
sve vas koje moje srce najvise voli
da rastanak mora doci bez suza i boli


blackrouz@popstar.com
PIJESMA JE POSVECENA ```ZA SVE MOJE DIVNE ZENE ```OD TONY-A
Utipkao Antonio Tony Perkossi - Swiden - 26.3.2005. u 14:54 Komentari ( 0 )* - M@G@Z!N - *


Magazin - Ako PoludimI u dobru i u zlu
Ljudi jedva cekaju
Da ti zemlju pomaknu
Grijeh za srce zataknu

Na daleko cuje se
Da si brat od nevolje
Nevolje
Ali, ali meni si
Med i mlijeko ljubavi

Ako poludim i podjem za tebe
Reci ce ljudi sve o meni najgore
Jer ne znaju da ti za me bio si
Za me bio si jedino jutro ljubavi

Ako poludim i podjem za tebe
Jer ne znaju da ti za me bio si
Za me bio si jedino jutro ljubavi

Stavi ruku na mene
da me prodju brige sve
Ruka tvoja miluje
nosi prst od sudbine

Nadaleko cuje se
Da si brat od nevolje
Nevolje
Ali, ali meni si
Med i mlijeko ljubavi

Magazin - Balkanska UlicaNe prolazim tvojom ulicom
gdje setas sa svojom curicom
na te slici slatka je ko toplo pecivo
a ja jos te volim ne izrecivo

Ne prolazim nasom precicom
gdje se igras sa mezimicom
varnice joj krase lice kao ljubice
a mene blizu grizu za srce

Lijevo desno nigdje nikoga
a ja zudim da te poljubim

Balkanskom ulicom prolazim
dobar dan tvojima pozelim
tebe ne zelim ni da vidim
jer se opet zaljubim

Sjecas li se ono kad smo se
pratili do ugla Balkanske
trcala sam trcala sam
da stignem na vlak
a na peronu vec su dali znak

Ako ima Boga zasto ne
tjerao da krenem do tebe
neka druga na usta ti usne stavila
a ispod ramena se sakrila

Lijevo desno nigdje nikoga
a ja zudim da te poljubim
Magazin - CekalaNe teku rijeke ptice ne lete
jos nekog ceka
na mjesto jedno nevjencana
nedelja ne docekana
jedna dusa u Boga

Ne sumi vijetar ne disu ruze
jos nekog trazi
jedna ruka neprostena
jedna mladost poklasena
jedna dusa u Boga

Ref.
Cekala je jedna zena
jedna zena nevoljena
cekala je cekala

Nebo zemlji salje dugu
da sakrije njenu tugu
mirise penin u polju

Kad bi struna bila zena
plakala bi pjesme njena
heeeej a nocas napolju
bagremi cvijetaju

I svako vece zena u bijelom
jos nekog zove
kosa joj duga necesljana
haljina bijela izguzvana
jedna dusa u Boga

Ref.

Magazin - Da Li Znas Da Te Ne VolimTeska srca priznajem
Kao da te izdajem
Cijeli dan mi proleti
Da te se i ne sjetim...
Na prste ja izbrojim sve
To sto od nas ostalo je...

Dugo nisam stopala
Grijala na tvojima
I vec dugo tebi sam
Okrenuta ledjima
I gdje su sad ta lika dva
Nasmijana na slikama...


Ref.
Da li znas da te ne volim
Cujes li, tebi govorim
Trosi se sve
Zao mi je, al tako je...

Da li znas da te ne volim
Gdje je puklo, to i ne pamtim
Trosi se sve
Zao mi je, al tako je...


Sve na svijetu mijenja se
Na bolje il na gore
Neke vatre dogore...
Sto ljubis me u krivi cas
Nije od nas, nije do nas...

Ref.

Magazin - Dani Su Bez BrojaBasale romale,
iljave corale,
neka rovad korkori,
neka merad corori.

Nisam nikom sve do danas
rekla ovo sad cu naglas,
Sad cu vikat nek se cuje,
neka svijetom odvjekuje.

Neznam dal sam mrtva ili ziva
odkad si mi skinuo krila,
nesjecam se da sam sretna bila.


Ref.:
Dani su bez broja,
imena i boja
otkad nisam tvoja ja

Pjesma galebova,
mora preko mora,
a bez tebe ja
nemogu ni koraka.


Ljubav vice na sva zvona,
sve da hoces nece ona,
nece proci svjetom sutke,
svuda nosim njene zvuke.

Magazin - Ne Tice Me SeEvo ovaj je grad, ovaj je grad
ovaj je grad malen za mene
mislim evo i najbolje da najbolje da
najbolje da odem od tebe

Ja branila sam sve
moje i tvoje najjace boje
ja gradila sam hram
i molila za nas jucer i danas

Ref.
Evo ti sad neka te boli
evo ti sad dodji i moli
ne tice me se,
ne tice me se

Necu da za mene umres
necu da me razumijes
ja zivim za to, ja zivim za to
da se sjetis svaki dan
sto si mi ucinio

Ne tice me se,
ne tice me se

Necu da za mene umres
necu da me razumijes
ja zivim za to, ja zivim za to
da se sjetis svaki dan
sto si mi ucinio

Ref. 2x

Magazin - SutiSto si dobio time
sto si stavio kljuc u bravu
za sve one stvari
sto se ljubavi ticu

Ja zagrizem do kraja
kad nekog volim ja se borim
s tim se covjek rodi
i zauvijek suti

Jer ljubav je ljubav
a ponos je ponos
brdo, korijenje
jace od mene
Sad ne govori
kasno je za sve

Ref.
Suti kad te ne pitam
ne govori lazi naglas, naglas
idi, ja te ne gledam
sutra bice sto i danas
danas

Suti kad te ne pitam
imao si pricat' kada, kada
idi, ja te ne gledam
sutra bice sto i danas
sto i danas

I koliko si puta
bio u prilici da kazes
rijeci, dvije
da me tjese i smire

I sto si dobio time
sto si stavio kljuc u bravu
za sve one stvari
sto se ljubavi ticu

Jer ljubav je ljubav
a ponos je ponos
brdo, korijenje
jace od mene
Sad ne govori
kasno je za sve

Ref.

Magazin - Trosi I UzivajRatujem s tobom za sve
najdraza rijec mi je ne
i vec neko vrijeme
trazis mi zamjene
pitam se je l' do mene


Ref.
I samo te molim
da te zadovoljim
jednom te zamolim

bar jednu-dvije noci mi ostavi
da vidis sve
bez cega ces ostati

jer ova je ljubav lopovskog roda
sve mi ukrade
i sve mi proda
nista me ne pitaj
trosi i uzivaj


Par slova rekla bih ti
ne mogu docekati
i vec neko vrijeme
trazis mi zamjene
pitam se je l' do mene

Ref.

Magazin - Vitar Nosi NevrimePomete vitar skale
od lipih godina
dragi nam ljudi fale
kome cu falit' ja

Naviknu tako dani
bez svitla prolazit'
al lipi snovi davni
sve ce nas ispratit'

Sve je isto samo mi
ljubavi smo zedni ostali
drugi su je ljudi misto nas ispili
ili u prolazu samo prolili

Sve je isto samo mi
ljubavi smo zedni ostali
cili zivot gledam prid sebe
a vitar je
a vitar je, nosi nevrime
a nevrime
a nevrime
tebe i mene

Kad svak na svoju stranu
povuce konope
ni vode kap na dlanu
vise ne ostane

Sve je isto samo mi
ljubavi smo zedni ostali
drugi su je ljudi misto nas
ispili, ili u prolazu
samo prolili

Sve je isto samo mi
ljubavi smo zedni ostali
cili zivot gledam prid sebe
a vitar je
a vitar je
nosi nevrime
a nevrime
a nevrime
tebe i mene

Sve je isto samo mi
ljubavi smo zedni ostali
cili zivot gledam prid sebe
a vitar je
a vitar je nosi nevrime
a nevrime
a nevrime
tebe i mene.
a nevrime
a nevrime
tebe i mene

Magazin - Zbogom SrecoDobro jutro moja zoro plava
mjesto mene jutros ustani
moje zlato s nekom drugom spava
zivot mi se vise ne mili

Dao mi je i sunce i kisu
sad kraj druge lezi umoran
moje grudi jos za njega disu
zbogom sreco, tugo dobar dan

Dobro vece moje drustvo staro
cijelu noc mi drustvo pravite
ako legnem ja se dici necu
vi mu nikad to ne recite

Dao mi je i mjesec i zvijezdu
nema vise nade da ce doc
drugu ljubi sada u svom gnijezdu
zbogom sreco, tugo laku noc

Opijo mi i dusu i tijelo
vilo mora oduzmi mu noc
ako legnem ja se dici necu
zbogom sreco, tugo laku nocUtipkao HAjDuCiCa - 26.3.2005. u 14:07 Komentari ( 0 )


* - Ol!v€r Dr@gOj€v!c - *
Oliver Dragojevic - Brod U BociJa nisam kao ti
da bih prihvatio kraj
bez rijeci utjehe
i bez ijednog pitanja

I moram biti jak
da podnio bih to
i da vrata otvorim
za neka nova svitanja

K'o brod u boci putujem
a neci stici nikamo
jer previse ti dugujem
da tebe bih se odrek'o

K'o brod u boci putujem
a necu stici nikamo
jer predobro se poznajem
da bez tebe bih mogao

K'o brod u boci putujem
i previse ti dugujem
a dao sam ti premalo

Oliver Dragojevic - Dva Put San UmraKad je nebo meni dalo te,
reklo mi je
idi, bit ces njen
u srcu sam te nosija,
otkad sam se rodija,
al' san kasno svatija
da nisan ja za te

Tog san dana tebi dosa ja,
osim sebe nisan nista ima,
a i cime bi te prosija,
da bih tebe dobija,
srce nije dovoljno,
i nisan ja za te.

Ref.
Živote moj, dva put san umra
umra za njon, prvi put
kad san je vidija ja
drugi put kad je otisla
zivote moj, dva put san umra
umra za njon

Kad te danas vidim
da si s njim,
ja od tuge za tren ostarim,
i nebo je pogrisilo,
karte je promisalo,
od mene te odvelo,
uzelo draga

Ref.

Oliver Dragojevic - Kad Mi Dodjes TiPada noc puna strepnje,
nema te tu kraj mene,
a trebam te
kao pjesnik svoju bol

Na srcu mi studen zime,
na usnama tvoje ime,
i samo cekam dan
da dodjes mi

Ref.
A kad mi dodjes ti
i osmijeh vratis mi
sva patnja i bol
zivota mog ce proc'
u nocima bez sna
ja tebe dozivam
da dodjes mi ti
i kao svi pocnemo mi
mirno zivjeti

Moj dan nema kraja,
a nocu tebe sanjam,
i samo cekam dan
da dodjes mi

Ref.

Oliver Dragojevic - Pismo MojaPismo moja
iscidi sam dusu u tebe
i pustija te u svit
zbog jubavi moje, nesritne,
da mi svitlis put dok trazin je

Svu lipotu svita
ja stavija san tu,
u ovu saku rici,
u moju nevolju,
i sudbinu

da mi svitlis put
dok trazin je,
jer ova dusa dalje
bez nje vise ne moze

Pismo moja leti mi do nje,
i sapni joj rici najlipse,
da jos uvik nosim za nju,
posrid srca zivu ranu,
koju samo ona licit zna

Oliver Dragojevic - Ti Si Meni SveU polutami sobe
ulazim pred svitanje
prilazim ti tiho,
a u dusi bol ne prestaje

Daj mi reci sada,
sto se s nama dogadja,
jos me bole rijeci
sto su sisle s nasih usana

Ref.
Ti zauvijek znas
da pripadam tebi,
evo ti sad
ja priznajem to

Zelim da znas
ti oku mom si dar
i ceznja srca mog,
sam Bog zna
ti si meni sve

Ako jednom odes,
s kim cu bol pobijediti,
nikad ovaj zivot necu moci
dijelit' ni sa kim.

Ref.
Oliver Dragojevic & Gibonni - U LJubav Vjere NemamDusu sam potrosio
zbog toga ne zalim
Sve sam svoje prosao
bezbroj precica do sna
bezbroj slijepih ulica

Srce se umorilo
i ne znam sta cu s njim
u sto sam se pretvorio
sretan ili nesretan
ja samo jedno znam

Ref.
Nju da sam zenio
ne bih tako uvenio
starim ja, a u ljubav
vjere nemam
Svoju djecu sam sanjao
njenim ih imenom nazvao
starim ja, a u ljubav
vjere nemam

Utipkao HAjDuCiCa - 26.3.2005. u 14:06 Komentari ( 0 )

UZIVO ISUSOVA MUKA
http://www.slobodnadalmacija.hr/20050326/nedjeljna-prilog01.asp

živa muka - Rani datum Uskrsa i hladno vrijeme sprijeeili su Imoaane
da i ove godine uživo uprizore svoju, vea tradicionalnu, Muku Isusovu
Pasija na imotski naein
Štovanje Muke Isusove na Veliki petak ovdje se drži najpobožnijim einom i najsveeanijim dijelom crkvene godine
Piše Maja PERŠEN
Fotografije: arhiv Suzane BUDIMIR
Je li obnavljanje žrtve križa ono što vjernieki puk vraaa rodnom kraju svake godine, je li procesija Velikog petka potvrda da ae križ uvijek iai ispred nas? Pasionska je baština ovdje vea nadišla vjersko, pueko i nadvisila se na razinu misterija eovjeka vjere.
Iz svake župne crkve u Imotskoj krajini polaze procesije. Za križevima zastrtim ljubieastim korizmenim platnom, pokajnieki, bogoštovni, zavjetni puk sa svojim molitvama, potreboma i zahvalama u skrušenu hodu gazi kamenjarom i stranputicama ovdašnjih Kalvarija. To Božji narod bez stalnog prebivališta na zemlji, simbolieki putuje prema svojoj nebeskoj domovini.
Za križem se kanta Gospin plae na tekstualne predloške iz 17. i 18. stoljeaa (franjevaca Babiaa, Divkoviaa i Kneževiaa). Kantanje je molitva i jedino korizmeno pjevanje na arhaieni naein, nastalo na ruralnoj dinarskoj tradiciji s izrazitim dvoglasjem i osmeraekom silabnom strukturom. Kantaei imaju status jednak bratimima u primorju. Za svakoga je east i ponos biti križonošom ili kantaeem Gospina plaea. To je iscrpljujuaa aktivnost jer je križni put dug i po nekoliko kilometara, u Runoviaima oko osam, a ponegdje i duži. Pjesnieka pažnja usredotoeena je na bol majke koja prati sina na Križnom putu i u smrt. Štovanje Muke Isusove na Veliki petak, u Imotskoj se krajini drži najpobožnijim einom i najsveeanijim dijelom crkvene godine.

Skaline poput Kalvarije
Od poeetka 18. stoljeaa kad je Imotska krajina pripala mletaekoj Dalmaciji i Makarskoj biskupiji, grad Imotski se ubrzano razvija poprimajuai mediteranske kulturne i duhovne obieaje. Potieu se pasionske procesije. Do danas su se održale dvije, i to procesija na Cvjetnu nedjelju i teoforiena veeernja procesija na Veliki petak. Procesija Velikog petka najznaeajnije je vjernieko okupljanje u godini. U prozorima se pale svijeae na pozdrav sv. Sakramentu koji sveaenik nosi pod sveeanim baldahinom. Iseljeni Imoaani i studenti putuju kuaama da bi prispjeli na procesiju. Njeguje se dalmatinsko dijatonsko višeglasje koje se oslanja na glagoljašku tradiciju. Saeuvani su starinski melodieni napjevi “Puee moj” i “Ispovidite se”, eije završno pjevanje na glavnom oltaru crkve sv. Frane dostiže katarziean zanos.
Pasionske pobožnosti se u Imotskoj krajini, dimenzijama i originalnošau, istieu unutar cjelokupnog hrvatskog korpusa. Ovdje donosimo njihov najznaeajniji dio.
Na Cvjetnu nedjelju ujutro održava se sveeana procesija. Isus, apostoli i sudionici procesije odjeveni su u kostime iz Kristova vremena s palminim granama u ruci. Tom se prigodom blagosivljaju maslinove grane kojima se kite kuae i grobovi. Ovdje je poseban obieaj ukrašavanja maslinovih grana pticama i simbolima Isusove muke (eekia, ljestve, rane). Od smokove sreike oblikuju se malene ptice i figure. Eim više bijelih ptica tim je grana ljepša. Kad procesija stigne u crkvu pjeva se Muka Gospodinova.
Me?utim, Imotski je, zaslugom fra Ante Babiaa, dobio “novu tradiciju”, Muku Isusa Krista uživo. Fra Ante Babia, bivši dekan, sretno je spojio tradiciju igranja Muke što je bogoslovi održavaju u Makarskoj bogosloviji i vlastito iskustvo iz misija u Njemaekoj, gdje se slieno uprizorenje doga?a na gradskim ulicama. Došavši u Imotski, otkrio je da su skalini koji spajaju tri gradske razine poput Kalvarije, te da je ambijent stiješnjen izme?u starih kamenih kuaa idealna pozornica. Tekst je adaptiran prilikama, trebalo je sakupiti i motivirati ljude, organizirati naporne probe, pripremiti kostime, scenografiju. Njegov rad nastavio je njegov nasljednik na dužnosti, fra Ante Bilokapia.

Muke glumaca
Uveeer na Cvjetnu nedjelju na otvorenim prostorima u gradu odvija se velieanstveno uprizorenje Kristove Muke popraaeno raznim scenskim, tonskim i svjetlosnim efektima u kojem sudjeluje oko 400 kostimiranih amatera i mnoštvo puka. Muka je prikazana u šest slika, od posljednje veeere, su?enja pred Poncijem Pilatom, Isusova padanja pod križem, do raspinjanja na brežuljku ispod starohrvatske tvr?ave koja dominira gradom. Grad je zaodjenut u tamu jer je javna rasvjeta ugašena, svijetle tek baklje postavljene u ulicama gdje se kreae povorka. Ovaj jedinstveni spektakl predstavlja vezu izme?u srednjovjekovnih mirakula i naše duhovne buduanosti.
Muka je do sada uprizorena šest puta. Na žalost, ove godine se neae održati zbog loših vremenskih prilika koje nisu dopustile probe i pripreme, te ranog Uskrsa. Dogodine ae se tradicija nastaviti. Kao što je hvarski puk za ratnog zbjega u El Shattu nosio križeve po pustinji da se procesije ne prekinu (jer su na otoku bile zabranjene), tako ae se imotski Jeruzalem dogoditi ponovno sljedeae godine.
Razgovarali smo sa sudionicima Muke, imotskim naturšaicima, koji su vea šest puta sudjelovali u predstavi, da nam osvježe sjeaanja i potvrde svoju spremnost za buduaa sudjelovanja. Evo dijela tih razgovora:
Pilata je glumio Ivan Bekavac Pivo:
- Svake godine osjeaaj je drugaeiji jer se vanjske okolnosti mijenjaju a ni mi osobno nismo impostirani na jednak naein. Pripreme iziskuju posebnu koncentraciju koju gradim višetjednim probama, jer me uloga vraaa 2000 godina unatrag na poeetak vjere, dakle ishod ishoda. Dilema Pilatove odluke osuditi nevinoga ili izazvati pobunu svjetine, parabolieno se odražava i na mene osobno. Svi mi proživljavamo svoje intimne muke i u vrijeme korizme tražimo ohrabrenje u Kristovu križu i njegovoj simbolici. Za nas koji obrazovanjem nismo stekli potrebne glumaeke vještine, samo je snaga volje i motiviranost to što nam osigurava uvjerljivost pred našim mještanima. Zahvalan sam Bogu za nadahnuae da se tako zbilo.

Provjera Judine smrti
O svojim iskustvima govori i Miae Divia, Juda Iskariot u predstavi:
- Vea od Nove godine sudionici poeinju puštati bradu, provjeravaju se kostimi, dodaju pojedinosti, priprema se scenografija. Ovlada posebno raspoloženje, svi ozbiljno ponavljaju svoje uloge, nije mala odgovornost glumiti biblijske likove. Moja uloga izdajnika osobito je nezahvalna. Juda se, nakon što su Isusa raspeli, zbog grižnje savjesti objesi o drvo koje ovdje nazivamo “drvo muke Isusove” i ja uistinu visim o takvu drvetu u podnožju raspela. Gledatelji se toliko užive u bijes jeruzalemske svjetine zbog Judine izdaje, da provjeravaju jesam li mrtav, vrte me, udaraju, eak su žarom cigarete na golim tabanima htjeli izazvati da se odam ali nisam pokazao znakove života. Bio sam u posebnom stanju i milosti pa sam glumio kao profesionalac. Eudo se dogodilo 2001. godine kad je za trajanja predstave lijevala hladna kiša i svi smo bili mokri do kože. U trenutku kad smo završili i ušli u samostan naši su kostimi i kosa bili potpuno suhi. Tako je zapamaeno.
Ratko Boria tradicionalno je apostol Jakov:
- Žao mi je što se ove godine Muka ne održava me?utim, vrijeme nam nije bilo sklono pa je bolje da se dogodine pripremimo kako treba. Uvijek ima prostora za nove scene, eto uvest aemo i scenu s Barabanom pa nam treba više vremena za pripreme. Planiramo svake godine dodati neki dio teksta ili novu scenu i na taj naein osvježiti i upotpuniti predstavu.
Poseban je osjeaaj igrati apostola i biti sudionikom Posljednje veeere i biblijskih doga?anja. Uzbu?enje i gotovo neka svetost ovladaju svima nama. Na kraju se osjeaamo oeišaenima i ponosimo se zbog milosti sudjelovanje u Muci.

Tjelesna i emotivna bol
Maratonac Jerko Breeia, koji u Muci glumi razbojnika raspetog uz Isusa, svjedoei o svom iskustvu:
- Moja uloga pretpostavlja dobru fizieku spremu jer su mi za teški jaram privezane ruke i tako hodam cijelim putem od mjesta Posljednje veeere do mjesta raspinjanja. Usto, udaraju me rimski legionari ali i svijet, gledatelji koji se užive u predstavu. Moj se kostim doslovno sastoji od komadiaa platna opasanog oko kukova te je hladnoaa proljetnih veeeri nezgoda koju treba savladati. Trenutak kada se podiže križ, i ja na njemu, osobito je neugodan. Iz povijesti je poznato da je to najneprirodniji položaj za ljudsko tijelo u kojem bolno osjeaate svaki mišia, organ ili kost. Nije slueajno da je takva kazna bila predvi?ena za najveae razbojnike. To poniženje duha i tijela, bez obzira što se radi o predstavi a ne o stvarnom životu, i najjaee uzdrma u potpunosti. Kakav je to osjeaaj, dok s visine križa slušate grmljavinu a munje sijevaju dok umire raspeti Krist, teško je opisat. Kada umiruai Krist zavapi: “Eloi, eloi, lama sabaktani!” (Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!) a na svijet u podnožju padne mrtvaeka tišina, obuzme vas strah da je to kraj svijeta. Danima se ne mogu povratiti u normalno emotivno stanje, da ne govorimo o tjelesnoj boli. Ipak, emotivna iscrpljenost se duže nadokna?uje. Tijekom cijele predstave usredotoeenost na ulogu mora biti potpuna jer ste hodajuai okruženi masom svijeta koja prati Isusa i povorku, te promatra svaku pojedinost i izraz lica. Gotovo da opipljiva biblijska svetost si?e na nas jer kako bismo to inaee izdržali i odigrali?
Mi koji smo kao gledatelji-sudionici imali priliku i milost svjedoeiti na ovaj naein Isusovoj muci, znamo da je Korizma, vrijeme pokajanja i svo?enja osobnih raeuna, za nama. Dopustite da se u išeekivanju Uskrsne nedjelje, radosno oprostimo od vas. Aleluja!


Pohvala britanskoga glumca

Muku glume amateri bez ikakvog glumaekog obrazovanja, jedino je uloga Isusa povjerena profesionalnom glumcu, Tomislavu Martiau. Prenosimo dio pisma Simona Travesa, britanskog kazališnog glumca slueajno prispjelog na Cvjetnicu:
“…Bilo mi je veliko zadovoljstvo vidjeti vaše sjajno uprizorenje posljednjeg dana života Isusa Krista i raspinjanje. Nije pretjerano tvrditi da je to bila jedna od najsjajnijih kazališnih predstava što sam ikad vidio. Ja sam profesionalni glumac s puno godina iskustva, igrao sam u vodeaim britanskim kazalištima, tako?er s Kraljevskim shakespeareinskim kazalištem. Strast vaše izvedbe posramljuje me u svem mom iskustvu. Poput drugih, bio sam dirnut do suza. Naknadno sam doznao da je jedini profesionalni glumac bio eovjek koji je glumio Krista. Bio sam jednako impresioniran svim ostalim glumcima i jedva mogu vjerovati da su to ljudi bez ikakve glumaeke naobrazbe. Osjeaao sam se posramljenim u vlastitu samozadovoljstvu. Gotovo da sam bio izgubio iluzije kako o kazalištu tako i o vjeri. Vaše prekrasno uprizorenje Muke povratilo je moju vjeru u oboje..”

Utipkao HAjDuCiCa - 26.3.2005. u 12:18 Komentari ( 0 )

ZA TONYA
SNEZANA I GRUPA DEVOJAKA ( PREKO 30 DEVOJAKA )IZ BEOGRADA HOCE TONYA NAZAD SA NJEGOVIM PESMAMA TONY DUSO TONY SRCE JA SAM TI SE SAMA JAVILA NA TVOJ MAJL ZELELA BIH TE UPOZNATI PROCITALA SAM SVE KOMENTARE MOJE DRUGARICE KAZU DA COVEK KOGA ZELE TOLIKE ZENE VREDI PRAVO BOGATSTVO ODGOVORI MI CEKAM TVOJ ODGOVOR SVE SAM TI NAPISALA U MAJLU ZELELA BIH TE UPOZNATI
NEZNI POLJUBAC OD TVOJE SNEZANE ( TVOJE PESME SU NAJLEPSE )
CAO TONY JAVI SE CEKAM TE
Utipkao SNEZANA - 26.3.2005. u 11:46 Komentari ( 0 )

http://drugisvijet.com/index.htm
MoreKad se gore, visoko na nebu

Poenu pojavljivati sive i guste,

Prijeteae kore,

Mornari, ribari i težaci

Dozivaju upomoa more

Da ih hrabro doeeka,

Smiri, da ih vrati,

Jer treba u miru i zadovoljno doai doma,

Gdje ih eeka zabrinuta žen, veselo dijete,

S molitvom i krunicom u ruci stara mati.Kad bi nam livade i polja

Poharali mrazevi, tuee i suše,

I kad bi se sa usana mnogih eule tužne priee:

''Za hranu nam nikad neae biti gore''

Opet bi nam u pomoa stizalo naše more.Kad su nas zloainci i dušmani

Napali s kopna, iz zraka i s mora

I kad su se mnogi naši neprijatelji veselili i klicali:

''Buduanost im nikad neae biti gora''

Iznena?enje za sve njih, poražavajuae, neugodno i bolno

Došlo se upravo s našeg lijepog plavog

Eistog i dubokog mora.I zato drago naše more

Nek ti je slava i hvala,

Nikad ne presuši.

Uvijek kad idem u susret tebi

U njemu ljubav raste.

Jaea, i kao da iz dubine moje duše

Izviru rijeei:

''Nikom te dala nebi,

niti pod cijenu suza

niti pod cijenu plaea''.
Utipkao Kreso - 25.3.2005. u 23:11 Komentari ( 0 )

humor
EUVENE POSLJEDNJE RIJECI

- Bit aemo sigurni iza ovog stakla.
- Naravno da je sterilno.
- Tako je pitom da mu možeš i glavu gurnuti u usta.
- Bio je svjež prošle nedjelje.
- Ovo su jestive gljive.
- Presjeci crvenu žicu...
- Tako se i treba euti.
- Ma, imamo dovoljno goriva za još par sati leta.
- Ne boj se, napadaju samo kad su gladni.
- Mogu zadržati dah duže od tebe.
- Šef se neae ljutiti.
- Ne brini se, dušo, skupice se u pranju.
- Nikad me neae naai u ovom ormaru.
- Nista ne može poai naopako.
- Daj mi šibicu. Eini mi se da je rezervoar prazan.
- Naravno da polarni medvjedi ne mogu uai u iglo.
- Ne treba mi tjelohra...
- Samo im kaži da si moj prijatelj.
- Vjeruj mi!
- Uopae ne boli.
- Nož nije pravi.
- Ne brinite se, puška je zakoaena.
- Popij ovo.
- Ha! Ta stvareica ne bi ni muhu ubila.
- Dušo, siguran sam da sam zakljueao vrata.
- Padobrani se ne otvaraju samo na filmu.
- Ej (hik), pridržite mi (hik) pivo i gledajte ovo.
- Sada je trenutak. Sve ili ništa...
- Ha! Tu prieu su izmislili samo da bi plašili djecu.
- Nitko neae saznati.
- Nemaš ti muda da povuaeš obarae!
- Ups!
- Jel to dobro ili loše?
- Hej, pa to šišti..
Utipkao Kreso - 25.3.2005. u 23:10 Komentari ( 0 )

Stranica (Page):   << Natrag (Back)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381  382  383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   Napred (Next) >>