Pocetak
Razglednice
Bedastoce
Melodije za mobitele
Zid za grafit
Upisite pjesme, price...
Tekstovi, izjave, grafiti
Forum
Mali Chatek
Privatne poruke!!!
Igre
Tko zeli biti milijunas
Pronadjite razlike
Geografija-pikaj i uci
Sudoku
Nagradna
Natjecanje u tetrisu
Natjecanje u mastermindu
Natjecanje u memoryu
Vicevi
SMS poruke
Smijesne slike
Kviz
UvRnUti KViZ-evi!
IQ testovi
Home
E-cards
  Graffiti wall   Write a poem, story...   Win a free game   Forum<   Shout box   Ringtones   Funny texts and stories   Foolish things   Games   Championship in Tetris   Championship in Mastermind   Championship in memory   Jokes   SMS   Quiz   Funny pictures


Arhiva (Archive)
Novi upisi (New entries)

9892 upisa na 396 stranica (stranica br. 339)
9892 entries in 396 pages (page No. 339)
:-(
LJUBAV JE ONO ŠTO LJUBAV EINI
Što je ljubav? Ljubav boli. Ljubav znaei nikada ne reai da ti je žao. Ljubav te eini kompletnim/om. Sve što ti treba je ljubav… i niz se nastavlja.

Ja sam nepopravljiva romantiearka. Nije me sram priznati. Kao rezultat toga, pogledala sam svaki romantieni film, proeitala sve romantiene pripovijetke i sladunjavu ljubavnu poeziju. Za to vrijeme sam maštala o ljubavi kao o neeemu što treba biti vrednovano iznad sveg ostalog, iako nisam imala definiciju jer se einilo da svatko ima svoju razlieitu definiciju što je ljubav i kako bi ona trebala izgledati. Istovremeno sam bila opsjednuta ljubavlju, romantikom i nepovjerljiva, strahujuai što je to što smatramo “ljubavlju”. Einilo mi se da se rijee ljubav koristi preeesto i više radi efekta koje ae njeno spominjanje imati, prije nego radi iskrenosti emocija neke osobe. U mom životu, i životima ljudi oko mene, fraza “Volim te!” postala je univerzalni lijek za sve probleme u vezi. Gledala bih prijateljieine deeke kako ignoriraju ili omalovažavaju njihove osjeaaje objašnjavajuai to s “ali ja te volim”. Ljubav me poeela zbunjivati. Kako može nešto toliko velieano u pjesmama i stihovima opravdati ponašanje nekoga eije su radnje uništile osjeaaj vlastite vrijednosti mojih prijateljica. Prijateljice su mi rekle da ne mogu razumjeti zato što nikada nisam bila zaljubljena, ali pitala sam se da li su i one uopae to bile.

Hvala Bogu, nisam jedina osoba koja se zapitala o jazu izme?u oeite ljubavi i ljudskih akcija. U svojoj knjizi SVE O LJUBAVI: NOVE VIZIJE feministieka teoretiearka bell hooks[1] istražuje razlieite dimenzije stvari koje zovemo ljubav. Na moju radost, hooks nudi definiciju nadovezujuai se na razmišljanja o praksi ljubavi koja je vjerna viziji pjesnika i prirodi ljudskih biaa. hooks svoju definiciju preuzima od Scott Peck-a koji je opisao ljubav kao “volju da proširimo sebe u svrhu njegovanja našeg vlastitog duhovnog rasta i rasta druge osobe”. To ne znaei da bi bili u ljubavnoj vezi trebate postati neki religijski guru, nego da osoba koja voli drugu osobu želi unaprijediti dobrobit osobe koju voli.

Ono što hooks tako?er spominje je da se o ljubavi treba razmišljati prije kao o djelovanju, a ne o samom osjeaaju. Ljubav je nešto što einiš. Biti zaljubljen u nekoga, zahtijeva da je vaše ponašanje puno ljubavi, na naein koji “njeguje naš vlastiti duhovni rast i rast druge osobe”. Kada razmišljate o ljubavi kao djelovanju, a ne kao o osjeaaju, to automatski pretpostavlja pouzdanost i odgovornost. Dakle, voljeti nekoga je puno više od sretnog osjeaaja te zahtijeva djelovanje puno ljubavi do kraja. Ljubav je ono što ljubav eini, kaže hooks-ova. Razmislite o tome. Ako je ljubav ono što ljubav eini, onda se ona ne može koristiti da bi opisala ponašanje kada jedna osoba zanemaruje ili povre?uje drugu osobu. Fraze kao “moj deeko/djevojka me tuee zato što me jako voli” ili “kad je ljubomoran/ljubomorna vrije?a me samo zato što me voli”. Ljubav je djelovanje isto kao što je to udaranje i vrije?anje. Može li jedno od ovo dvoje biti interpretirano kao znaeenje ljubavi? Ako ne, onda prestanimo koristiti ljubav kao objašnjenje za nešto što oeigledno nije ljubav. Što znaei ponašanje puno ljubavi? Imala sam deeka koji mi je izražavao ljubav, bio nježan, slao mi cvijeae i bez ikakvog razloga pomagao mi u ueenju (bio je 3 godine ispred mene na sveueilištu). Kad sam mu rekla da mi je potreban vlastiti prostor kako bih razmislila o našoj vezi, nije me htio ostaviti na miru. Slao mi je pisma, dolazio na posao i uvijek posjeaivao mjesta gdje je znao da au biti. Pitam se je li me volio? Umjesto da mi pruži prostora za razmišljanje i rast, osjeaala sam da me guši, ali kako je to moglo biti kad se ponašao nježno prema meni?
hooks objašnjava da se ljudi poput mene mogu osjeaati loše eak i kad se drugi ljudi ponašaju nježno prema nama. Prema hooks-ovoj (a ja se slažem) nježnost je samo jedan sastojak ljubavi i “…da bi istinski voljeli moramo naueiti pomiješati razlieite sastojke – brigu, naklonost, priznavanje, poštovanje, odanost, povjerenje jednako kao i otvorenu i iskrenu komunikaciju.” Biti voljena je nešto zbog eega sam se trebala osjeaati dobro, ali nježnost bez poštivanja mojih potreba od strane mog deeka - nije bila ljubav. Ljubav je kao popis djelovanja. Veze se nastavljaju i u nedostatku odre?enih radnji punih ljubavi, ali takve neae procvjetati u ljubav. Nažalost, to nisam vidjela. Vjerujuai da me voli, ostala sam u vezi, iako sam se osjeaala kao u zamci i kao da me guši.

Ljubav je prekrasna, sveta i to je sve što nam je potrebno. Pjesnici su u pravu! Ljubav nas podiže tamo gdje pripadamo! Jedini naein da ostanemo vjerni znaeenju ljubavi je misliti o ljubavi kao o djelovanju. Voljeti je ponašanje puno ljubavi koje slijedi važan recept i ukljueuje sve sastojke. Nema ljubavi bez poštovanja i odanosti. Vjerovati da takva postoji, samo izopaeuje svetost ljubavi zbunjujuai nas i eineai nas nepovjerljivim prema njoj. Voljeti znaei ponašanje puno ljubavi, zato jer je ljubav ono što ljubav eini.
Jennifer Fehr

[1] Autorica sama piše svoje ime malim poeetnim slovom te insistira na istomu.Imate pitanja, primjedbe, prijedloge? Pišite nam: pitanje@sezam-hr.nethttp://www.sezam-hr.net/ljubav1.htm

<< natrag LJUBAV PREMA SAMOME SEBI

POEETAK JE DOŽIVOTNE ROMANSE“Ljubav prema samome sebi poeetak je doživotne romanse.”, rekao je Oscar Wilde.

Oscar Wilde je oduvijek bio moj najomiljeniji pisac engleskog govornog podrueja. Njegove priee su uvijek satiriene i intelektualno izazovne jer njegovi junaci govore upravo suprotno od onoga što vi mislite da bi trebali reai. Navedeni citat predstavlja jednu od mojih omiljenih Wilde-ovih izreka. Egocentrizam izreke me nasmijava jer sam uvijek zamišljala neku narcisoidnu osobu koja sama sebi šalje poljupce u ogledalu. Tek kada sam proeitala “SVE O LJUBAVI: NOVE VIZIJE” bell hooks, uvidjela sam novo znaeenje izreke Oscara Wilde-a.
hooks-ova smatra da biste voljeli i bili voljeni, trebate prvo voljeti sebe. Možda je Wilde ustvari želio reai da ako želite ostvariti doživotnu romansu trebate poeeti sa sobom? Hm, kao što sam maloprije rekla, eak i u grobu, Oscar Wilde nas tjera da razmislimo. Zvuei lako, ali da li zaista jest? Volite li sebe? Ne mislim da li si kupujete cvijeae i eokolade, vea jednostavno da li znate tko ste i da li se kao takvi sebi svi?ate? Naravno da znate svoje ime, adresu, ro?endan, omiljenu boju, ali da li razmišljate o stvarima koje su vam važne? Razmišljate li o karakteristikama koje vas eine individuom razlieitom od svih ostalih? Vjerujete li da ste zaista istinski specijalna i posebna osoba? Vjerujete li da zavrje?ujete ljubav? Aha! Kao što sam rekla, nije jednostavno kao što se eini. Nije jednostavno voljeti sebe ili se pak stvarno poznavati.

Svi mi imamo u svojim glavama male glasove (to je normalno, to nas ne eini ludim) koji nas ponekad hvale, a ponekad kritiziraju. Nažalost, eesto je lakše vjerovati u negativne stvari o sebi jer ih doživljavamo realnijim. Sklonost negativnom mišljenju o sebi je pogoršana einjenicom da smo odgojeni u uvjerenju da smo umišljeni ako smo ponosni na nešto u eemu smo dobri/dobre. Zvuei li vam ovo poznato? Ako da, ne brinite, niste sami/same. Kulturalna rodna oeekivanja tako?er sputavaju našu sposobnost da volimo sebe na naein da nas odvraaa od upoznavanja nas samih. Mladiai, poduprite me u ovome, u odrastanju ste ohrabrivani da potiskujete ili osjeaate krivnju ako se interesirate za nešto što se smatra ženskim/ženstvenim, radije nego da ste pohvaljivani što ste odlieni npr. u plesu, trebate se stidjeti ili vam treba biti neugodno zbog vašeg interesa. Jednako tako, djevojke, kao ja, obeshrabrivane su u izricanju vlastitih mišljenja zato jer je biti asertivna smatrano neženstvenim. Primjeaujete li to u društvu? Ako da, uvi?ate li kako može biti teško voljeti sebe kada nas društvo uei da budemo netko drugi/druga i da se osjeaamo krivi/krive radi neuklapanja u mušku/žensku ulogu?

OK, rekli smo zašto može biti teško voljeti sebe. Važno je upitati zašto je ljubav prema sebi bitna za ljubavne veze s drugim ljudima? hooks-ova to kaže vrlo jednostavno: “…kako možemo oeekivati da aemo pronaai ljubav u drugim ljudima koju ne želimo dati sebi?”. Ako ne vjerujemo da smo vrijedni ljubavi, kako možemo uopae vjerovati da ae nas netko drugi voljeti? Kako brineš o nekom drugom bez potrebe da sebieno ispuniš vlastitu prazninu? Nažalost, moram priznati da imam iskustva u tome. Kao adolescentica pa eak i kao studentica, mrzila sam sebe. Gledajuai unatrag, ne znam zašto, mržnja prema samoj sebi negativno je utjecala na moje ljubavne i prijateljske veze. Deeko me ostavio jer je shvatio da sam nesposobna ostvariti vezu s njim. Imala sam toliko nisko mišljenje o sebi, tako da nisam imala nikakvih oeekivanja od naše veze i kao rezultat toga nismo je niti mogli ostvariti. Naš prekid je bio prekretnica. Shvatila sam da trebam imati oeekivanja da bih imala zdravu vezu, a da bih to postigla, trebala sam vjerovati da sam vrijedna neeije nježnosti. Obvezala sam se da au biti sama, istovremeno se usmjeravajuai na ueenje kako voljeti sebe. Tako sam provodila kvalitetno vrijeme sa sobom! Naueila sam cijeniti vlastite sposobnosti i prihvaaati slabosti kao dio sebe, posebne i jedinstvene individue. Tek tada sam mogla shvatiti koje kvalitete želim da imaju moji prijatelji, jednako kao i moji ljubavni partneri te da zaslužujem ljubav koju sam željela. Upravo zbog ovog iskustva slažem se s hooks-ovom kada kaže da jedino kada možemo biti sami sa sobom smo spremni da damo i primimo ljubav.

U svojoj knjizi, hooks-ova ukazuje na to kao na razliku izme?u biti sam/a i biti usamljen/a. Samo kada smo sami/e i kada nam nisu “potrebni” drugi ljudi spremni/e smo biti s nekim/om jer ne koristimo tu osobu kao oblik bijega. Kada volimo sebe i kada smo zadovoljni što smo sami, tek tada možemo imati oeekivanja od ljudi s kojima provodimo vrijeme. Moja dobra prijateljica koja nije u vezi je rekla da bi trebala “sniziti kriterije” ako želi imati deeka. Ona odbija to ueiniti zato jer zna da zaslužuje ono što priželjkuje i sretna je što je sama dok to ne prona?e. Bravo za nju! Što se mene tiee, tek nakon što sam naueila biti sama, skupila sam hrabrosti da prekinem veze i budem sama buduai da one nisu ispunile moja oeekivanja. Bravo ja!

Biti sam/a neko vrijeme da biste voljeli sebe trebalo bi shvatiti kao osiguravanje temelja za pravu ljubav a ne doživljavati to kao odsutnost ljubavi. Nažalost, hooks-ova objašnjava da bi veaina nas radije željela biti s nekim tko ne ispunjava naša oeekivanja nego sami/e. Sigurna sam da ste vidjeli kako vaši prijatelji hodaju s ljudima za koje smatrate da ih nisu dostojni, a možda ste i vi imali nekoliko takvih veza na koje niste baš ponosni/e (nemojte da ja poenem o svojim vezama). Ali, možda je bolje biti sam/a nego biti u vezi koja ne potiee naš “duhovni rast”. Tako barem možemo raditi na voljenju sebe i osnaživanju našeg duhovnog rasta kako bismo mogli postaviti temelj za “doživotnu romansu” sa sobom prije nego upoznamo pravu ljubav s nekim drugim. Hvala Oscaru Wilde-u.

Jennifer Fehr
Imate pitanja, primjedbe, prijedloge? Pišite nam: pitanje@sezam-hr.net<< natrag LJUBAV i "VLADAVINA OCA"


Patrijarhat. Ako niste euli za njega, neka vam ne bude neugodno, niti ja nisam znala što to znaei sve dok nisam krenula na fakultet, iako je to bilo nešto što sam iskusila u životu. Bit ae potrebno malo objašnjavanja, ali trud ae se isplatiti. Kao što kaže bell hooks u knjizi “SVE O LJUBAVI: NOVE VIZIJE”, patrijarhat ima znaeajan utjecaj na našu sposobnost da damo i primimo ljubav.

Poenimo s definicijom. Patrijarhat doslovno znaei “vladavina oca” i koristi se kako bi opisao društva gdje se društveni odnosi baziraju na superiornosti muškaraca i maskuliniteta nad ženama i femininitetom. Ne morate tražiti daleko da biste pronašli primjere patrijarhata. Jedan od primjera je da je muškarac glava obitelji. Tako?er, razmislite o poslovima, pozicijama i pravima kroz povijest koji su u odre?eno vrijeme ili još uvijek namijenjeni muškarcima. Da li me pratite?

Sljedeai korak: razlika izme?u maskuliniteta i femininiteta, muškaraca i žena. Ako bi trebali napraviti popis stereotipnih “muških karakteristika”, koje bi to bile? Muškarci su jaki, racionalni, agresivniji, samouvjereni, drže stvari pod kontrolom, natjecateljski raspoloženi (možete dopuniti listu)… Žene se smatraju kao suprotnost muškarcima, mi smo percipirane kao slabije, potrebna nam je zaštita, pod utjecajem smo emocija, a ne razuma, pasivnije, manje agresivnije, neodluene i ovisne… Ova grupa karakteristika se odnosi na maskulinitet i feminitet. Razmislite o karakteristikama koje se najviše cijene u našem društvu, da li su one maskuline ili feminine?

OK, dok se maskulinitet povezuje s muškarcima, a feminitet sa ženama ne treba biti genij da bi shvatili kako postoje tako?er racionalne žene i neodlueni muškarci. Ako bolje razmislite uvidjet aete (ako to vea niste) da ove karakteristike postoje u obje grupe ljudi. Za vrijeme odrastanja ohrabrivani smo da steknemo feminine karakteristike ako smo žene i maskuline karakteristike ako smo muškarci. Ima puno istine u izreci francuske feministkinje Simone de Beavuoir : “Nisam ro?ena kao žena vea sam takvom postala”. Isto može biti reeeno i za muškarce, ali niti jedan poznati teoretiear maskuliniteta nije to rekao J. To je razlika izme?u vašeg spola i roda. Spol se odnosi na reproduktivni sustav koji nas eini osobama muškog ili ženskog spola. Rod se odnosi na karakteristike maskuliniteta i feminiteta koje ueimo ovisno o tome kojega smo spola.

Iz ovoga možemo zakljueiti tri stvari. Kao prvo, žene nisu samo ženstvene (feminine), a muškarci nisu samo muževni (maskulini), elanovi/ice obje grupe iskazuju spektar razlieitih karakteristika. Drugo, dok muškarci i žene mogu imati sliene osobine lienosti, maskulinitet i feminitet su eiste suprotnosti. Treae, mi kao žene i kao muškarci ueimo kako biti ženstvene i muževni.

Kakve ovo ima veze s patrijarhatom. Jednostavno reeeno, “vladavina oca” znaei dvije stvari: da su maskuline karakteristike prirodne za muškarce, a feminine za žene, i da bi se ljudi prema tome trebali ponašati. Drugo, maskulinitet je superiorniji od feminiteta. Zato muškarci (koji su maskulini) trebaju biti glavni, dok su žene (koje su feminine) podre?ene. U skladu s tim, maskuline karakteristike se više cijene nego feminine. Na primjer, biti racionalan (maskulino) je smatrano važnijim nego uzimati u obzir neeije osjeaaje (feminino). Primjeaujete li to u društvu? Tko su naši politieke vo?e? Tko zara?uje najviše novca? Ako par odlueuje gdje ae živjeti, o eijem ae to prihodu ovisiti? Tko najeešae odlueuje kada bi ljubavna veza trebala poeeti?

Odnos izme?u patrijarhata i ljubavi je tema koja se stalno iznova javlja u knjizi bell hooks «SVE O LJUBAVI: NOVE VIZIJE». Jednostavno je vidjeti kako patrijarhat stvara nejednakost koja nije zdrava za ljubavnu vezu, ali ovaj društveni sistem stvara druge problema koje je ponekad teško uoeiti. Pokušajte na trenutak, za sebe, analizirati utjecaj ovih ideja na “volju da proširimo sebe u svrhu njegovanja našeg vlastitog duhovnog rasta i rasta druge osobe” (tj. ljubav). Što patrijarhat znaei za ljubav i veze?

Neravnopravnost. Sigurna sam da ste vea shvatili da je patrijarhat sistem dominacije gdje je jedna osoba superiornija u odnosu na drugu. Može li ljubav postojati u neravnopravnosti? Naravno da ne. Ovo je oeigledan problem s patrijarhatom i uspostavljanjem ljubavnih veza. Sada kada smo istaknuli ono jednostavno, analizirajmo i one skrivene probleme koje patrijarhat stvara, a koji onemoguauju ljubav da procvjeta.

Problem u voljenju samog sebe. Da bi djeeaci postali maskulini, a djevojeice feminine moraju biti ueeni da potiskuju svoju prirodu ako nije u skladu s njihovom rodnom ulogom. Na primjer, djevojeice se uei da je mirnoaa vrlina i da ne bi smjele biti preglasne, a djeeaci su ohrabrivani da se bave sportom, a odvraaa ih se od bavljenja umjetnošau. Kao rezultat, nije neobieno da se muškarci i žene srame svojih prirodnih sklonosti, a to im otežava da vole sebe. Ono što pogoršava cijelu stvar je da su muškarci odgajani da vjeruju kako moraju biti jaki i evrsti, a žene su odgajane da misle o sebi kao ovisnima o muškarcima i ohrabrivane su da prona?u partnera radije nego da su same i da prvo vole sebe. Ovdje patrijarhat potkopava ljubav prema sebi koja je temelj uspostavljanja veze ispunjene ljubavlju.

Pristajanje na ove patrijarhalne rodne uloge ohrabruje laganje unutar ljubavnih veza/odnosa. U patrijarhatu, muškarci su odgajani da se smatraju moanijima i superiornijima od žena. Muškarci su pod pritiskom da imaju vezu pod kontrolom, ne samo od strane društva vea i od strane partnerica. Kao rezultat ovog pritiska, muškarci su ohrabrivani da prešuauju informacije i lažu da bi dobili ili održali tu kontrolu. Žene koje pristaju na patrijarhalan stav da muškarci trebaju biti glavni, neae samo pojaeati pritisak na muškarca, vea ae koristiti laži kako bi nadoknadile nedostatak moai u vezi. Na primjer, žene ae lagati i pretvarati se da su manje inteligentne i da im je potrebna zaštita muškaraca možda da bi izvukle novac od njih. Nešto ovako bi bilo manje vjerojatno u ravnopravnijem društvu u kojem bi žene zara?ivale jednako kao i muškarci. Kao što vidite, patrijarhalni pritisak da lažemo ae postepeno potkopavati povjerenje u ovim vezama. Volja za moai. Po definiciji, patrijarhat je odnos dominacije gdje jedna osoba “vlada” drugom. Može li prava ljubav postojati tamo gdje imamo volju za moai? Prema hooks-ovoj ne može i ja se slažem se s tim. Što vi mislite? Da li je moguae voljeti nekoga , što je prema hooks-ovoj “volja da proširimo sebe u svrhu njegovanja našeg vlastitog duhovnog rasta i rasta druge osobe”, kada želite imati kontrolu? Imajte na umu utjecaj koje patrijarhalne ideje imaju na izgradnju povjerenja u vezama. Kao što vidite, prevladavajuae patrijarhalno razmišljanje nije opcija, ali nešto mora biti ueinjeno da bi uspostavili veze ispunjene ljubavlju. Ali kako aemo nadiai patrijarhat?

Dobro pitanje. Iskreno reeeno, lakše je reai nego ueiniti. Jednom kada poenete razmišljati o tome, vidjet aete primjere patrijarhata gotovo svugdje u društvu. To je u naeinu na koji smo odgojeni, u naeinu na koje naše društvo razmišlja. Prvi korak jest, biti svjestan/a toga. Budite kritieni/e. Analizirajte odnose u svom životu. Kakvi su odnosi moai? Koja su oeekivanja svake pojedine osobe? Osjeaate li pritisak da se ponašate na odre?eni naein? Na koji naein ste prisiljeni na to? Odakle dolazi taj pritisak? Od partnera/ice, obitelji, društva? Drugi korak je razgovarati o tome. Razgovor o stvarima eini ih stvarnijima i omoguaava vam da rašeistite što jest i što treba ueiniti. Napokon, treae je raditi na gra?enju ravnopravnijih partnerstava, gdje obje osobe vole sebe i žele potaknuti duhovni razvoj druge osobe bez želje za kontrolom. Nedvojbeno je da je to teško ueiniti, bell hooks u svojoj knjizi daje nam jednostavan put koji bi trebali slijediti kako bi postali/e spremni za ljubav. Moramo se osloboditi potrebe za moai, moramo voljeti sebe, biti spremni/e podijeliti najintimnije stvari s drugom osobom i biti spremni/e iskusiti transformativnu snagu ljubavi. Nije jednostavno, kao ni veaina stvari u životu koje vrijedi imati. Ljubav nije nešto što je vrijedno imati. Ljubav je ono što nam je potrebno u svakodnevnom životu. Pomaže nam da shvatimo sebe, transformira nas i s njom možemo izmijeniti svijet.

Jennifer Fehr
Imate pitanja, primjedbe, prijedloge? Pišite nam: pitanje@sezam-hr.net<< natrag BITI SPREMAN/SPREMNA ZA LJUBAV
“Kada se dogodi ljubav, individue osjeaaju da su skroz naskroz povezane s identitetom druge osobe, a upuštanje u takvu vezu može biti zastrašujuae zato što osjeaamo da ne postoji mjesto gdje bismo se mogli sakriti, me?utim kada smo predani pravoj ljubavi, predani smo promjenama koje dolaze od strane druge osobe u smjeru naše potpune samoaktualizacije”.
Kao što opisuje hooks-ova, prava ljubav je nevjerojatna sila koja preobraauje. Jesmo li spremni/e na to? Lako je osjeaati nešto prema drugoj osobi i ponašati se prema njoj sa naklonošau, ali darovati svoje srce i emocionalno se ogoliti pred drugom osobom, za to treba vremena.

Nakon ovoga, zasigurno je vaše pitanje: kako se pripremiti na davanje i primanje ljubavi? Ako se spremate razmišljati o tome, dobra vijest je ta da je bell hooks posvetila cijelo poglavlje svoje knjige ovoj temi. Ako niste skloni eitanju, ja sam pokušala sumirati, za vas ali i za sebe, neka od njenih razmišljanja. Kako se pripremiti za ljubav?

Rizik. Radi se o svemu ili nieemu kad je rijee o ljubavi. Nikada ne eujete ljude da kažu, napola volim svog partnera/icu, a ostatak euvam u slueaju da to možda ne uspije. Iako to ne govorimo, to je ono što veaina nas eini. Nažalost, ako uložite samo pola, to aete i dobiti zauzvrat. Ljubav je rizik, riskirate slomljeno srce, neuzvraaene osjeaaje, izlaganje najintimnijih tajni i gubljenje kontrole. Prva priznajem da ovo može biti najstrašniji i najteži dio kod spremnosti za ljubav. Ali istina je “da on/ona koji ništa ne riskira, ništa i ne dobiva. ”Mnogi od nas žude za ljubavlju ali im nedostaje hrabrosti da preuzmu rizik”.

Morate biti spremni odreai se moai. Prirodno je da želite da “sve bude po vašem”. Ljubav nije igra i nikad neaete biti uspješni ako ne prestanete kontrolirati i ne naueite vjerovati drugoj osobi. Naueiti vjerovati drugoj osobi nije lak zadatak. Uspostavljanje povjerenja jako ovisi o iskrenoj komunikaciji i svi smo doživjeli povrede od osoba koje su nam lagale. Želja za kontrolom potiee ljude da uskrate informacije ili eak lažu partneru/ici, prijatelju/ici, obitelji da bi održali vezu. Ljubav ne može rasti tamo gdje postoje laži jer “…ne možemo potaai neeiji duhovni rast kada je srž obavijena velom tajne”.

Morate voljeti sebe. Ljubav prema samome sebi je osnova istinske ljubavi. Kako bi bili spremni/e za pravu ljubav, moramo iskusiti razliku izme?u biti usamljen/a i biti sam/a. Jedino kada možemo biti sami/e bez da smo usamljeni/e, možemo biti s drugim ljudima, a da ih ne koristimo kao sredstvo za bijeg. Kada nam ovo uspije, savladali smo najveai izazov.

Sve je ljubav. hooks-ova smatra da možemo osjeaati razlieite vrste ljubavi prema razlieitim ljudima (npr. prema partneru/ici u usporedbi s ljubavlju prema obitelji ili prijateljima) i niti jedna vrsta ljubavi nije važnija od one druge. Ne bi trebala postojati posebna ljubav, zato jer je sve to ljubav. Eesto u romantienim vezama, potcjenjujemo važnost voljenja i odanosti prema obitelji i prijateljima. Sjeaam se vlastite frustracije koju sam osjetila kada moji prijatelji nisu više mogli pronaai vremena za mene kad bi našli djevojku ili mladiaa. Ovo isto, možda eak snažnije je prisutno kada govorimo o našoj obitelji. Eesto zaboravljamo na obitelj zato što se radi o osobama koje su uvijek tu. Me?utim, zato što je veza s roditeljima, braaom i sestrama ona koju aemo uvijek imati, to ju eini vrijednom naše trajne pažnje. Jednom kad smo spremni/e za ljubav i u ljubavnoj vezi, moramo biti spremni/e dijeliti našu ljubav i harmoniju s ljudima s kojima dijelimo ljubav.

Biti spreman/a na rad. Ljubav i rad! Ova dva pojma ne bi trebala iai zajedno! Ako ste poput mene, onda ste odgojeni s romantienom idejom da je ljubav samo sreaa i ako trebate raditi na tome, nije vam su?ena. Prema Rilke-u ljubav: “Kao i mnogo toga drugog, ljudi su je pretvorili u igru i užitak zato što su smatrali da su igra i užitak veseliji od rada”. Rad poeinje s vlastitom spremnošau da damo i primimo ljubav. Nije uvijek jednostavno voljeti sebe, ili biti spreman/a riskirati, odreai se kontrole, potrebno je vrijeme, napor …zapravo rad!

Rad ne prestaje s našom spremnošau za ljubav, on mora biti nastavljen da bi se održala ljubavna veza. Sjetite se sastojaka ljubavi. Prema hooks-ovoj oni ukljueuju: “…brigu, naklonost, priznavanje, uvažavanje, odanost, povjerenje jednako kao i otvorenu i iskrenu komunikaciju.”, svaki od ovih elemenata zahtijeva neki stupanj rada. Mislite li da se otvorena i iskrena komunikacija doga?a sama od sebe? Vjerujte mi, ponekad bi voljela, ali u stvarnosti to je nešto na eemu oboje moraju raditi. Povjerenje je drugi sastojak bez kojeg ljubav ne može opstati. Ne samo da je gra?enje povjerenja nešto na eemu trebamo raditi, vea kad se to povjerenje uništi, morate biti spremni/e oprostiti.

Opraštanje. Lako je reai, ali kao što svi znamo iz iskustva kada su nas drugi izdali, nije jednostavno.

Prava ljubav nije nešto što se jednostavno dogodi. Ljudi se naprosto ne probude jednog dana i ne ponašaju na naein koji sadržava sve sastojke ljubavi koje smo spominjali. Voljeti, odnosno “spremnost da proširite sebe u svrhu poticanja vlastitog i tu?eg duhovnog rasta”, nije malen zadatak. Voljeti su izbori koje einimo, to je nešto što einimo i nešto za što trebamo biti spremni/e.


Jennifer Fehr
Imate pitanja, primjedbe, prijedloge? Pišite nam: pitanje@sezam-hr.netUtipkao :-( - 27.11.2005. u 00:49 Komentari ( 0 )

TEBI, LJUBAVI
TEBI, LJUBAVI
1.

Volela bih da mogu
da te prelijem osmehom...
Da ti u oko pretoeim
ovaj moj iskrieav sjaj
koji kroz osmeh zaživi
kad ti se spomene ime...
Da ti stoeim jos smelije
pogled sa jasnim podstrekom
koji vidi poeetke
i ne priznaje kraj...

Kako da ti ga predam?
Ne postoje te rime...
Kako sve da prenesem
kad putevi ne postoje...?
Nazirem samo drhtaj,
kao dah, treperav, sneni
u ono nemušto vreme
kad noa smenjuje dan...

I vea mi sve nade streme
put tog tananog zraeka
koji se niotkud razli
u niti žute boje...
I osmeh puee u meni
poput zrelog maslaeka
i ode nošen neeim
da ti oblije san...


2.

Volela bih da mogu
svu ljubav da ti prenesem,
taj oblak beskrajne eežnje
i nežnosti i topline...
Da se duž zlatnih niti
sva moja ljubav raznese
i raspline po tebi
i nastavi da teee...
Da obavijem ti sve bi'
najeulnije dubine...

Prizivam bledo veee
protkano žutim sjajem.
Da li je ovo vea bilo
ili ae sve tek da bude?
Svejedno.
Ljubav mi teee
i ja bih samo da dajem
dok se juee kroz danas
u isto trajanje slilo.

Da li ce stiai do tebe?
Ne sumnjam više ni trena.
U meni eežnje ima
da poruši sve planine.
U meni nežnost snena
jaea od svih morskih plima
uz nebo ljubavi greje
i gazi sve daljine.

Samo se pitam tiho
dok niti šaraju sne:
hoae li zaista moai
da ti prenesu sve...?


3.

Volela bih da mogu
da ti dotaknem lice...
Da te usnama svojim
toplo osetim žudim...
Da talasava vatra
u dubinama mojim
kroz dodir izroni negde
gde skupa s tobom postojim...
I da svojom toplinom
i tvoju vatru budim...

Negde u odbljesku zlata
moj dah se meša s tvojim.
Kroz neke žuakaste niti
oseaam tvoju kosu.
Dok modro, kasno veee
tvoje mi telo krije,
poeinjem da postojim
kroz zlato koje se prosu.

I nije sve ovo varka.
Ja sam ti dala sebe,
svu plam što iz mene lije,
vrelinu svakog mog kutka...
I nije mi više bitno
da li sam ja još ja
ili postojim kroz tebe
dok je tog veenog trenutka...

Moj požar obojen žutim...
Znam da do tebe stiže...
jer s tvojim plamenom sluti,
zašto mi nisi bliže...?


4.

Odraz Sunca u meni,
toplina koja me greje,
i žudnja i dah sneni
dok strujimo u jedno...
I meki odbljesak snova
što se treperi i smeje,
i eini od zajedništva
sve drugo manje vredno...
I sve drugo što šaljem
kroz ove zlatne niti,
sve ono što imam
do eega mi je stalo...
Nisu dovoljni u biti...
Ne dopiru istim sjajem...

Jer:
koliko god da ti dam,
još toga u meni ima...
koliko god da dajem,
u meni je još scvalo...
koliki god bio žuti sjaj,
još veaa postoji plima...

I znam da ti nisam dala dovoljno,
da je sve to malo...

Dragana Konstantinovia
..
.
http://www.geocities.com/draganakonstantinovic/tebiljubavi.html
Utipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:44 Komentari ( 0 )

http://www.geocities.com/draganakonstantinovic/poe


.
.
.
.
.
PRVA LJUBAV
Nemoj da mi uputiš više
nijedan pogled,
eak i ako bi smeo.
Svaki tvoj pogled samo nove uspomene piše
i tiho, neeujno urezuje tvoje ime
u neke moje još nero?ene rime
žute i plave boje,
a ja nisam sigurna da li bi ti to hteo.
Ne budi moje orkane snene
da se neki ne zakovitla iz pene,
ponašaj se i dalje kao da ne postojim,
i kao što si do sada umeo
nastavi da gledaš kroz mene
u nedogled
iako tu ispred tebe stojim.

Nemoj uopšte da me gledaš,
zaboravi me.
Potroši svoje poglede na one druge,
na one što znaju da se kikoau,
da od svega naprave važnu temu,
na one izgubljene u beskraju
što ne znaju za samoau,
na one što se trude
da uvek nose šminku,
na one kojih se sve tiee
a tako malo znaju...
Gledaj njih,
zaboravi mene, klinku,
ja nisam takva niti takva mogu da budem,
ja sam iz neke potpuno druge priee.

Nemoj da mi uputiš više
nijedan osmeh.
Jedan je dosta.
Pomisliau da u tom novom još nešto piše
i bojim se, izazvaau podsmeh
kod onih kojih se sve tiee...
U meni se rodi i osta
želja koja klija i raste,
i izvija se i trudi
da izleti u nebo
i nemoguae preraste.
I zato nemoj, nemoj nikada više
da mi poklonis nijednog smeška.
Zamisli da me nema,
da ne postojim, tako je bolje.
Moram to da te molim jer se bojim,
strašno se bojim
da je tvoj osmeh samo greška.

Pokloni tvoj osmeh tamo nekoj drugoj,
i petoj, i sedmoj,
pokloni ga onima koje ae znati da ga vrate,
onima koje ne vole eekanje,
kojima nije problem da svojim osmehom uzvrate
odmah, bez razmišljanja,
a da ga prime još manje.
Pokloni ga njima, meni nemoj,
jer moj osmeh predugo sanja
dok ne ugleda svitanje,
predugo eezne da izleti,
predugo plete šarene duge,
predugo trepti dok ne sine,
a za sve to vreme
moje usne su neme.
Zato me zaboravi
jer ja nisam kao te druge,
ja sam iz neke sasvim druge šeme.

Nemoj da mi uputis vise
nijednu ree,
eak i ako to želiš.
Sve reei mogu da imaju i drugo lice,
i šta ako ti to prekasno shvatiš
i poželiš da ih vratiš
i prieuvaš za neku drugu zgodu
kad vidiš šta u mojim oeima piše,
pa se sneveseliš,
a vea je kasno, vea si ih pustio da odu?
Ne, nemoj mi reai ni jednu ree više,
bojim se da ae i moje reei da poteku
izazvane tvojim
pa ae da se sliju u moanu reku
i da teku i teku...
Tako se bojim
da ae iz mene bujica da provali,
da mi neae biti dovoljno sve vreme u našem veku
da iskažem sve što smo do sad otautali.

Neka tvoje reei odu na tamo neke
oeima blizu
a mislima daleke,
na one što imaju raspletene kose,
što uvek slušaju ali retko euju,
na one što se oblaee u Rimu i Parizu,
na one kojima je važno šta ae da obuku
i šta ae da nose,
na one što se stalno utrkuju...
Na mene ne bacaj reei,
zamisli da ne postojim,
jer ja se bojim, strašno se bojim
da neae ništa da me spreei
jednom kad moja bujica krene,
kad se otkaei i provali i dotakne sve vaseljene
koje nam dele sreau i tuge.
Zato te molim, najlepše molim,
zaboravi mene,
ja sam jaka i sve au moai da prebolim
jer ja nisam i nikad neau
biti kao te neke druge.

I nemoj, nikada nemoj da me tražiš,
eak i ako se osmeliš
pa to poželiš,
eak i ako se na to odvažiš.
Eak i ako ti konaeno sine da sam ja Ona,
jedina prava samo za tebe,
ona jedna od miliona
koja ti pruža more tišine
i svu silinu uragana
u istom trenu.
Ne, nemoj da me tražiš,
pusti me da sama svoje dane brojim
dok postojim,
dokle god trajem nekih dana,
dokle god moje vreme curi.
Nedaj da ti misli na tu stranu skrenu,
nipošto nedaj.
Ja se neizvesnosti više ne bojim
ali bih radije da požurim
i da se sakrijem u uspomenu.

Potraži one neke druge
koje su svikle
da nose štikle,
koje samo sa debelim slojem šminke postoje,
koje još uvek ispredaju prazne priee,
koje se još uvek utrkuju da sve vide i euju,
koje nose samo uzdužne pruge
jer im samo takve dobro stoje,
koje ne prieaju nego se dovikuju...
Mene nemoj,
mene ne traži
jer ja sam samo drhtaj jednog trena,
samo kap rose opijena jutarnjom vlagom,
samo neizrecivo malo paree istine u laži,
i nestalna kao morska pena
od koje sam saeinjena.

Bojim se, strašno se bojim
ako me na?eš
da aemo zajedno da poteeemo istom snagom,
istom silinom,
istom žestinom,
i da au poeeti da postojim,
stvarno postojim
od tada pa sve do svog kraja.
Probudiaeš moje orkane
i bujice i reke,
moji snovi ae da dobiju lice
i da ostvare želje daleke.
Ali, šta je sve to?
Sve ae to jednom morati da stane
jer kad tad stane sve što jednom krene,
jer kratak je ovaj ljudski vek
i prolazan poput lepote maja.
A ako me ne na?eš,
ako me nikada ne na?eš,
ja au imati tebe i ti aeš imati mene
odavde pa do veenosti, zauvek,
bez poeetka i bez kraja.

Dragana Konstantinovia

http://www.geocities.com/draganakonstantinovic/poezija.html
ostale pjesme poezije procitaje sami odlicne su
Utipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:43 Komentari ( 0 )

Kad se na nebu raspu zvjezde i jedna proviri kroz
Kad se na nebu raspu zvjezde i jedna proviri kroz prozor tvoj, zatvori svoje umorne oci i lijepo spavaj andjele moj.
Saljem ti tajne poruke na krilima vetrova, ali ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova, da bi nasle put do tebe ANDJELE MOJ ! ! !
PAZNJA! Ova poruka prenosi srecu i dobro raspolozenje! Dakle, makar na trenutak uzivaj u osecaju da neko uvek misli na tebe...
Ja sam ljubavni virus i nalazim se u tvom kompjuteru i necu izaci iz njega dok ti ne izades samnom...
Ti na jednom ja na drugom kraju kao andeli u nebeskom raju.
Andeli se sastaju sa bogom, a nadam se da cu se i ja sastati sa tobom
Mislim da stvarno nije u redu da onaj ko te ima upeca zlatnu ribicu, jer imajuci tebe nema sta da trazi...
Neki snovi traju duze od ostalih, neki snovi su lepsi od ostalih, a moj najdrazi san upravo cita ovu poruku!
Ako izgubim tebe nek sve izgubim, nemoram vise nikad da se zaljubim i sve oci sto se posle tebe jave, nece biti one prave...
One day you'll cry for me like I cried for you, one day you'll miss me like I missed you, one day you'll pine for me like I pined for you.
ONE DAY YOU'LL LOVE ME BUT I WON'T LOVE YOU!!
Volim te srce voli me i ti. Ti si mi sunce koje sja, ja sam ti....sta? PISI hitno odgovor cekam ja!
Danas ce srce zaplakat niz obraz poteci ce suze. Ja te jos uvijek volim a moja drugarica te uze.
Hocu da napisem pjesmu o bolu, o ljubavi i sreci kako su tuzni dani kada izmedju nas postoji neko treci.
Osecam tvoj pogled nezan dodir u kosi.Ne opirem se pustam osecaj da me nosi.
Osecam tvoje usne vrelinu njihovu svu , sve je tako prelepo u ovom prelepom snu ...
TVOJ POGLED-magija, TVOJ GLAS-melodija, TVOJE TIJELO-moja fantazija,
MOJE MISLI-grijeh, TVOJ POZIV-iscekivanje, NAS SUSRET-ostvarenje sna
Onog trena,
one noci kad ugledah tvoje oci u tami snenoj kao san u mom srcu se stvori dan.
Zazeljeh da te vjecno ljubim i nikad da te ne izgubim...
Oprosti mi sto moje oci jedva cekaju da te vide, sto moje usne jedva cekaju da te ljube,
samo te nesto moja dusa moli oprosti mom srcu sto tebe najvise VOLI....
Ti si svjetlost u tami mog zivota, ti si u mojoj muzici jedina nota, ti si jedina tema za moje sne, ti si moj zivot, MOJE SVE!!!
Koliko u ovi noci minuta, toliko bi te poljubila puta.
Koliko kilometri sto nas djele, toliko te moje usne zele!!!
Sanjas li ikad da cu kroz vreme proci,
sanjas li ikad moje oci,
sanjas li ikad da cu ti doci,
sanjas li ikad mene i sebe,
sanjas li ikad da ne mogu bez tebe?
love rosses and sunshine too, but there's only one person who I love, his name is YOU!!!
Kad se na nebu raspu zvjezde i jedna proviri kroz prozor tvoj, zatvori svoje umorne oci i lijepo spavaj andjele moj.
U ljubavi se oseca vise nego sto treba, pati vise nego sto se misli,
sanja vise nego sto se ziva i kaze ono u sta ni sami ne verujemo...
Noc je pala, ugasio se dan, nema te kraj mene,al svrati mi u san, ruke te moje traze,srce te moje zove, nedostajes mi ljubavi noci ove!!!
Moje srce je bilo pijano, volelo, kajalo se, bolelo, davalo i uzimalo,
bilo srecno i gubilo, ostavljalo i bilo ostavljeno, ali nikada LUBAVI MOJA OVAKO ZALJUBLJENO!!!
Tvoj osmjeh stoji kao sunce.
Tvoj pogled pogadja me u srce.
Tvoje oci mi nocu nedaju mira,
a tvoj poljubac me u dusu dira!
Ti si pesma i hocu da je pevam.Ti si san, hocu da te sanjam.
Ti si ljubav hocu da te volim.
Ti si mi sve u zivotu i zato hocu da postojim!!!
Voljeti nekoga, a ne biti s njim isto je kao biti kaznjen, a ne biti kriv
Jos uvek zelim iskrenu plavu dubinu tvojih ociju, zelim da moja ruka dodirne tvoju,
toplinu tvojih usana na usnama zelim, zelim da me ljubis volis do kraja.
Jedna devojka zaljubljena suze nocas mora kriti. Jedna devojka sad je tuzna a mogla je srecna biti!
Ljubav je zivot, ljubav je radost, ko ljubavi nema bednik je pravi jer covek zivi od ljubavi!
Ti si jedino pitanje na koje odgovaram suzama.
Nije tesko zaljubiti se tesko je to reci!
Ti me pitas koga volim.
Kad izgubis ono sto najvise volis onda i dalje nastavljas da zivis mada je zivot taj gori od smrti.
Pitas me kako pesma moze da boli kad cujes zvuke tuzne i setne, tako je kada se voli neko ko je slucajno sreten.
VOLI; VERUJ ali pazi koga i sta.
Ti mislis da sam srecna jer ti to moj pogled kaze a srce moje pati jer pogled nekad laze.
Lako je voleti onoga koga si mrzeo, ali tesko mrzeti onoga koga si volela.
Seti me se, ali te ne zaduzujem, zaboravi me, ako to zasluzujem.
Voli decka bilo koje boje, samo nemoj decka drugarice svoje.
Roditelji da svi znate, mladim srecu ne dirajte!
Imala sam 15 godina i posla u razred vise, volela sam samo tebe i nikoga vise.
Kada imas decka, iskreno ga voli, nemoj da ga varas, upamti to boli.
Vodi ljubav dok si mlada, kad ostaris nemas kada.
Kad ti kaze: "volim te!", reci mu da laze, jer se prava ljubav u oci ne kaze!
Tesko je umreti kad nista ne boli, a jos teze preboleti koga srce voli.
Moram biti pametna, kazem sama sebi, ali da sam pametna, volela te ne bih!
I nek blista casa u kojoj i malo pene jos se sivi.
I nek blista casa u kojoj i malo pene jos se sivi, pij i pevaj draga moja, na zemlji se jedanput zivi.
Jednom se voli, jednom se zivi, jednom se dise i nikada vise.
Ljubav je sila, ljubav je moc, gotovo dete za jednu noc!
Voli - jer velika su srca koja vole!
Ne veruj onom ko ti kaze: "volim te!", vec onom ko te sa suzama u ocima pita: "volis li me?"
Nemoj biti ljubomorna, jer tom nema leka, taj lek ne prodaje ni jedna apoteka.
JEBES MI MATER AKO TE NE VOLIM!
Trebas mi... da ti pruzim ono cega sam puna: paznju, neznost, ljubav, poljubce,
srecu... cekam i cuvacu sve ovo za tebe , jer mislim da ti to zasluzujes!
Volim te kao sto je moj stari volio Josipa.
Nije tesko vokljeti onoga tko je los. Puno je teze voljeti onoga tko je zaista dobar, jer mi onda moramo biti bolji od njega.
Ljubav je kao delfin sto se obasjan mesecinom kupa u beskrajnoj lepoti tvojih ociju.
Zato ih nikad nemoj sklopiti, jer kazu da delfini umiru u tami!
Dan kad si se rodila, padala je kisa. Nije padala stvarno, nego nebo je plakalo sto je Andjela izgubilo.
Samo ko voli zna kako boli i kako je tesko ljubav naci. Samo ko pati, moze da svati, da ljubav sve u zivotu znaci!!!
Kad te srce boli, kad te tuga slomi, procitaj ovu poruku i vidi ko te iskreno voli!
Voleti nekog a nebiti s'njim, je kao biti kaznjen a nebiti kriv!!!
U zivotu te prate 3 najteze stvari Ljubav, Sreca i Nada sta je Sreca znaces kad budes veca
Sta je Nada znaces dok si mlada sta je Ljubav to nikad neces znati dok u zivotu neces gorko ZAPLAKATI!!!
Ti si kao najdalja zvezda do koje je najteze doci, ali bas zbog toga je najdalja zvezda najlepsa i najsjajnija!
Mesec je pao, ja sam zaspao, ali tvoj zagrljaj nisam osetio! U tudini dusa mi sada zebe, jer ce jutro svaniti bez tebe!!!
Bozanstvena zeno sve cu da di dam, vezala nas ljubav kao noc i dan, predivna je blizina tvoja, bozanstvena zeno ti boginjo moja!
Izvini, oprosti, razumi, shvati! Dozvoli da ti objasnim neke stvari!
Iz obzira u obzir ne dolazi u obzir! Kostantno receno: Nedostajes mi!!!
Kad se ponoc spusti, prekrije prozor tvoj, po nebeskoj pomracini poljubac ti saljem svoj,
nek poljubac stige gde ne mogu ja nek ti tiho sapne da te volim ja.
Seti se duso, seti se mene, jer moja dusa za tobom vene.
Voleti je lepo, voleti je lako, ali voleti kao ja ne moze svako...
koliko te volim, to se tesko pise, jer svaki trenutak ja te volim vise!
Prošlu noc sam rekao mom Andjelu da ide da te cuva! Medjutim on se vratio.
Upitao sam zašto? A on se nasmeja i rece mi: netreba jedan Andjeo da cuva drugoga!
Ko da me ljubi? Kad srce moje samo tebi Ljubav nudi. Sta je to Ljubav, reci mi samo.
Vatra sto gori jedan cas il ima nade jos za nas ?
Kad vidis curicu, jos lepsu od mene, poljubac joj daj al se seti mene.
U jednom malom gradu, na klupi u jednom parku ona je napisala davno:
"On i ona se vole!" U istom tom gradu, na staroj kamenoj ploci, on je napisao: "Najlepse su njene Oci!"
Kad se poklope kazaljke na satu i kad otkuca ponoc, ti zatvori oci i stisniih jace i seti se onog ko zbog tebe place!
Ja volim Sunce za dan, Mesec za noc, a tebe zauvek!!!
Izbledece slika, uvence cvece, ali ime tvoje iz mog srca se izbrisat nikad nece!
1000 Reci mnogo je, 1 Rec malo je ali 2 dosta je da ti kazem VOLIM TE!
U ljubavi nemam srece koga volim taj me nece, ko me voli ja ga necu eto kakvu imam srecu.
Slatko spavaj zlato moje! Dok sklapas oci, pomisli sta ti donosi sutradasnji dan! Da li srecu ili tugu, da li mene ili neku drugu!
Sta mi vredi da te gledam ja bih da te nikom nedam, al me tvoje srce nece sta mi vredi nemam srece!
Zelim da ove noci budes andjeo srece, da ti u snu dodje ona koju najvise volis i koju dugo cekas i obeca ti da nikad otici nece !!!!
JA... pogledom praticu te, dodirom mazicu te, zagrljajem branicu te, poljupcima hranicue, suzama tesicu te, ZAUVEK volecu te!
Ne pisem ti spomenare zasto da se bavim sa time vec ti dragi pisem NE ZABORAVI ME!
Kad procitas ovu poruku, ti pomisli na mene, kako me srce steze! Odkad tebe znam sve me za tebe veze.
Tvoje Ime u srcu nosicu i dok zivim tebe volecu!
Sklopi oci i opusti se dok tones u moru mojih poljubaca i nedozvoli NIKOME da uzburka to more i zauvek te odvoji od mene!!!!!
Ako me nekada budes napustio... smem li onda poci sa tobom??
Tvoj osmeh stoji kao sunce. Tvoj pogled pogadja me u srce. Tvoje oci mi nocu nedaju mira, a tvoj poljubac me u dusu dira!
Ti imas divan pogled, ti imas divan osmeh, al najlepse su tvoje oci, koje sanjam svake noci!
Ne tuguj nego tesi sebe jer postoji neko ko misli na tebe.
U beskrajnim trenucima kad beskrajno volis sve drugo ucini ali nemoj da molis.
U grudima mojim srce tuce jer volim te nemoguce!
Kad se setim tebe ja zagrlim cebe, cebe jeste meko al' ti si daleko...
Ako postoji RADOST, onda je to SUSRET S'TOBOM... ako postoji BOL, onda je to ZIVOT BEZ TEBE..
ako postoji neko koga ZELIM, onda si to TI!!!
Oprosti mojim ocima što pogledom traze tvoje, oprosti mojim usnama što zele osetiti poljubac tvoj,< br> i poslednje što te molim, oprosti što te volim...
Reka Sava tiho tece ja te sanjam svako vece. Sanjacu te celog veka sve dok tece ova reka.
Dok zvezde sjaje, patka nosi jaje, dok vetar duva, patka jaje cuva; kad izleze pace voli ga jos jace.
Ti si moje pace, volim te najjace!
Kada sklopis oci svoje, ja cu doci zlato moje, da te ljubim, da te mazim i cele noci pazim!
Da te cuvam od svih zala jer te volim sreco moja mala!
I da si Nebo, zvezda bih postala i da si otrov ja bih te probala i da si vazduh ja bih te videla, da tebe nema ja nebih zivela!
Volim te proslosti moja, toliko koliko mrzim buducnost. A i tebe proslosti mrzim, jer zbog tebe mrzim sebe!!!
Ljubiti i ljubljen biti to je prava stvar, ko poljubi i ostavi to je KRIMINAL!!!
Gdje je ljubav tu si Ti, ljubav dusu ocisti! Priznajem pred ljudima, ti si mi u grudima!
Ljubavi moja, zeljo mojih snova, volim te svaki dan iz nova,
ti si radost moga jutra, ti si moja i danas i sutra, moje duge nespavane noci, ti si nada u mojoj samoci!!!
Ti si svetlost u tami zivote, ti si u mojoj muzici jedina nota,
ti si beskrajna tema za moje sne, ti si moj ZIVOT i moje SVE...VOLIM TE...
Dok se zemlja bude okretala, ja cu te voleti, dok sjaju zvezde ja cu te maziti,
kad vetar duva, ja cu te paziti, kad izadje sunce, shvatices da te volim....
Nemoze niko da ima, da uzme, ono sto
Krenucu sutra putem nekim, lutacu svetom dalekim trazicu malo srece za sebe, ali nema je bez tebe!!!
Tesko je tesko tugu kriti u srcu plakati a nasmejan biti!!!
Tesko je voleta nekoga, ko nije tvoj! Tesko je reci "PRIJATELJU" a misliti "NAJDRAZI MOJ" !!!
Kad se probudis jedne divne noci, ti pogledaj kroz prozor svoj i preko najlepse zvezde primi poljubac moj!!!
Tesko je umreti kad nista neboli, a jos teze zaboravit nekog koga srce zavoli!!!
Razbicu casu, kad nemogu tugu, ja volim tebe a ti volis drugu...
Odapela si ljubavne strele pogodila si srce moje, sada sam dozivotno zarobljenik ljubavi tvoje!!!
. Oprosti mojim ocima sto jure za pogledom tvojim, oprosti mojim usnam sto zele da se slade tvojim poljupcem,
i poslednje sto te molim oprosti mi sto te volim!
Ako te cika u crvenom uhvati i strpa u vrecu, ne brini pozelela sam te za Novu Godinu!
Tek kad budes saznao kolika je razdaljina izmedju najlepseg kamena na dnu najdubljeg okeana
i najdalje zvezde na nebu saznaces koliko te volim...
"Nebo je nocas ogromno, nebo zna gde je moje maleno, nebo je nocas krivo za sve, o da si barem ovde ali nema te..."
I ne brini, ne, ne brini, sam nikad neces ostati i ako te svi napuste JA BICU TU!!!
Divno je kad nekog volis, jer ljubav je najvecipoklon koji dajemo. Ljubav je skola nesebicnosti i vernosti.
Ljubav je kad nekog vaolis kao ja tebe.
Ne dozvoli da neki pogresni ljudi udj u tvoj zivot, pomute bistrinu tvojih ociju,
nateraju te da volis ono sto oni vole i da zaboravis ono sto oni ne znaju-MENE.
Ne zelim da ti se ispune sve zelje i snovi jer vise ne bi zeleo i sanjao...
Zelim da ti se ostvari onoliko zelja i snova koliko ti je potrebno da budes srecan!!!
Okreni se, videces u mom oku suzu koja te moli da ostanes, sacekaj,
videces ruke koje se pruzaju tebi da te zagrle, slusaj, to moje srce lupa za tobom...
Dani su kao noci, a noci bez sna, usne, na usne ti i ja. Sve sto imam tebi dugujem, a nista osim duse da ti darujem.
Reci LJUBAV ja cu te voleti, reci ZELJA ja cu te zeleti, reci SUNCE ja cu te grejati,
ali nikad ne reci BOL jer te nikad necu preboleti!
I da mi daju svet da uzmem sebi, da me ucine jacom od Boga, sekundu jednu razmisljala ne bih, uzela bi tebe umesto toga!
VOLI ME, VOLECU TE, LJUBI ME, LJUBICU TE, VARAJ ME,UBICU TE!
Samo tvoje oci nose boju mog zivota.
Zasto je zivot gorak, zasto su ljudi zli, zasto postoji ona, zasto je volis ti?
Mozda kad bude svanulo juce, mozda kad razum srce potuce, i ovo sunce ugasi kise, mozda te necu voleti vise!
Ako voleti znaci ziveti, onda voleti tebe znaci ziveti vecno.
Ko me nece, taj me ne zasluzuje!
Sve vreme pokusavam da ti otkrijem manu. Konacno sam u tome uspela. ANDJELE, PA I NEMAS KRILA!!!
Andjele moj najdrazi darujem ti ovaj poljubac nasladjii.
U mome vrtu ruza si jedina.
Najljepsa pjesma strune, najljepsa pjesma ptice, to ne kaze, sto u srcu osjecam ja.
Pogledaj se u ogledalo i videces kako izgledaju moji snovi!
I da si nebo, zvezda bih postala. I da si otrov, ja bih te probala. Da tebe nema, ja ne bih zivela!!!
Nisi Bog i zato necu da te molim!
Ako me ikada zaboravis ne zaboravi da zaboravljeni nikada ne zaboravljaju one koji su ih zaboravili!
Niko nije toliko ruzan da ga niko ne voli, i niko nije toliko lep da ga svi vole.
Nauci me da lazem pa cu ti reci da te nikada nisam volela!
Ako je ljubav droga, onda sam ja najveci narkoman!
I da te mrzim moja mrznja bi te volela.
Zivim medju hiljadama ljudi, a volim samo tebe!
Volela sam nekad nekog, ali nikad nikog, kao nekad nekog!
Ti si neko i nesto na ovom svetu, a meni si ceo svet!
Ja sam kao zrno peska u pustinji. Ako me izgubis vise me nikada neces naci, jer ce ti svaka druga liciti na mene!
Ne trazi od mene da budem idealna. Ako to postanem potrazicu i idealnog decka!
Voli te tvoja, ti znas koja, ljubavi moja!
Ti si moj zivot, a ja zivot imam samo jedan!!!
Iz drugarstva se ljubav radja. Hajde da budemo drugovi!
Nikada te se necu secati, jer te nikada necu zaboraviti!!!
Volela bih da sam droga, da me volis kao Boga, da me ubrizgas u vene i da umres ti zbog mene.
Da si moj, da si moj dala bi ti zivot svoj, da mi je, da mi je leci kraj tebe!
Moja ljubav za tebe prestat ce kada slijepi slikar uspije naslikati
zvuk padanja latice ruze na stakleni sag sa dvorca koji ne postoji...
U secanju zivis raspletene kose, samo lik ti gubim godine ga nose.
LJUBAV NIJE SAN, JER SAN NE BOLI.
Nocas je moju dusu obavila tuga, nocas sam tiho plakala jer njega ljubi druga.
Prestacu da te volim, prestacu da ti se divim, prestacu da mislim na tebe onog dana kad cu prestati da zivim.
Ljubi dok si mlada, sad kad imas koga, jer ljubav je slatka, a mladost je "KRATKA"
Ima jedan cvet, al ne znam mu ime, mislim da se zove "ne zaboravi me"
Nema ne osvojivih muskaraca, ima samo nevestih zena.
Zamisli dolazim sutra. Osim ako ti ne zelis da ostanem duze.
I asked God 4 a Flower he gave me a garden, I asked 4 a tree he gave a forest,
I asked 4 a river he gave me an Ocean I asked 4 ANGEL he gave me YOU!!!
Zbog tebe sam mrzela ovo jutro, jel ceo san sam imala tebe u vidu magle oko sebe...
Nezdravo, neshvatljivo, totalno, nezamislivo, nemoguce, nenormalno, ludo, carobno,
cudno, krajnje, neodoljivo, famozno, iskreno mi nedostajes!!!
Moja ljubav za tebe nece prestati sve dok jedan slepi slikar ne pokusa naslikati zvuk latice,
kako pada na prozirni tepih nepostojeceg poda!
JA IMAM SAMO DVE BITNE STVARI U ZIVOTU-SRCE I TEBE! SRCE ZA TEBE A TEBE SAMO ZA SEBE-VOLIM TE!!!!
U razdeljak te ljubim.
I umorna sam kao ostareli ratnik i posle svih bitaka srce me boli, a jedini lek je neko kao ti da me voli...
Sanjaj sve sto ti srce zeli, dusa voli, ali nemoj citav zivot da sanjas vec se probudi sutra i ostvari svoj san! Laku noc!
Ljubav je kao delfin sto se obasjan mjesecinom kupa u toplini tvojih ociju
i zato ih nikada nemoj sklopiti jer kazu da delfini umiru u tami.
Bog je svim andjelima dao krila osim tebi jer nije zelio da mu najljepsi odleti!
Mi hodamo po crti Tankoj zutoj crti kroz mrak U kojoj nestaju kuce i ljudi i lica Citava ulica polako tone u dne Jos samo plavi prozori vire u tami
Kad me sretnes sa njim negledaj ga kao suparnika vec ga gledaj kao coveka koji nije imao srece jer je uzeo devojku koja ga nikad voleti nece
Ako se ikad bude stvarao novi svet, molim da taj svet bude iste vere, jer tesko je voleti nekog, a da nas imena dele
Zivot je lanac bez kraja mnoge od nas pogresno spaja. Velike tajne krijem u sebi, cesto se pitam dali sam ikad sta znacila tebi Poslala:
Negde u daljini pogled mi se gubi, negde u daljini moje srce ljubi. Prolazi mi mladost i u ceznji vene daleko si daleko od mene
A ja sam ko uvek kad si blizu Ponovo gizdav i jak Tako smo lepi Tako smo sami
Mi hodamo po crti Tankoj zutoj crti kroz grad Pocel je sitna kisa Hladne su ulice
Noc je bez tajni Nase duge sjene su se pruzile niz mokri asfalt
Klecim ispred slike tvoje suze kvase lice moje sklopljenih te ruku molim vrati se jer te volim 1. Ljubav je sreca ovoga sveta nekome prija a nekome smeta


ja sam ja a samo on zna tko sam pozdrav tonija lane i hmmm simpsonica hehehehe
Utipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:39 Komentari ( 0 )

U tami jedne ulice u kojoj smo se skrivali,
U tami jedne ulice u kojoj smo se skrivali,
prekrivsi dlanovima lice,
da joj ni najmanje svetlo ne otkrije suze,
glavom naslonjena na moje grudi,
dok sam je ljubio crnu blistavu kosu,
tesko izgovarajuci reci, od cudnog dahtanja,

rekla mi je sapatom,
jecajuci,
u jednom dahu...

Kad bi me voleo,
Bez zahteva i ocekivanja,
bez osude i kritike,
onako kako sanjam,

kad bi me voleo,
prosto,
samo zato sto postojim
i sto sam to bas ja,
i ne bi trazio da uradim
ovo ili ono,
vec bi me samo voleo,

izrasla bi mi krila,
rasirila bih ruke beskrajno,
vinula bih se do neba,
dohvatila bih zvezde,
uzjahala vetar.

Bila bih najlepsa na svetu,
i mislim da bih sve mogla.

Kad bi me samo voleo?
Tako mi je rekla...
znas ti tko je dijamant

http://www.beotel.yu/~ljubavprinca/pesma.htm
Utipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:38 Komentari ( 0 )

Ljubav je bol
Ljubav je bol

Ljubav je bol, an?ele moj
ljubav je najsla?a bol
ljubav je bol, na srcu mom
jer ti si me ranila s njom.


I pjevam ljubav, ljubav je bol
an?ele, an?ele, an?ele moj
ljubav, ljubav je bol
an?ele, an?ele, an?ele moj.
Utipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:36 Komentari ( 0 )

Ljubav je bol
Ljubav je bol
Ljubav nas veže i spaja, samo ljubav.


Ljubav je bol, na srcu mom,
Ljubav je preteška bol,
Ljubav je bol, an?ele moj,
Ljubav je preteška bol.


Na svijetu ja nikog nemam, samo ljubav.

Biseru jadranskog mora, daj mi ljubav.
Utipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:36 Komentari ( 0 )

za lane i toniju od marinele hvala svima
-Hey guys, this is how you should treat
your girlfriend Ladies, if your boyfriend
doesn't treat you like this, then send it
to them or print it out and send it to em'.
And if you dont got a man, make sure you find
one that will treat you like this!
This is really sweet! Aww!
I KNOW MAH MAN TREATS ME LIKE THIS(LOL)-
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
Put your arms around her waist and whisper in her ears
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
Kiss her every chance you get
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
Hold her close when she's cold
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
When you are alone hold her close and kiss her
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
Kiss her on the tip of her nose
(it will give her the hint that you want to kiss them)
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
While in the movie, put your arm around her
and then she will automatically put her head on your shoulder,
then lean in and tilt her chin and kiss her lightly
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
when she complains that her neck/ shoulders hurts massage it for her
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
When people diss her stand up for her
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °
Look deep into her eyes and tell her you love you
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸
Lay down under the stars and out her head on your chest
so she can listen to the steady beat of your heart,
Link your fingers together while you whisper to her
as she rests her eyes and listens to you
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸-----30 Things Girls want Guys to know!--------
1. We are not as Big as Sluts are we think we are
2. your ex-girlfriend is A bitch no matter what u say
3. We love hugs and kisses ourselfs
4. Dont argue with us when we say ur hot!
5. Dont treat us like a whore
6. U know we think your hot or else we woulnt date u
7. Dont go in detail about ur boners that scares us a little
8. If we have cramps where ganna make lie and say im sick
9. If u liked us for who we are u wouldnt say that chick has a nice ass over there
10. we will always shave our legs so dont worry
11. Never say we have to much makeup on, cause one day we might not put any on and u would freak
12. Dont make bets that u can do stuff with us cause if we find out will dump your sorry ass!
13. say that were not fat it make us feel better about ourselfs
14. We dont care how hot u think brittney Spears is!
15. at least we can sit and pee at the same time!
16. When we are wrong dont say we are cause we wanna feel smart
17. We always say sweet things to u but u dont listen!
18. you never have any ideas so dont say we never know what to do!
19. Dont tell us to beat up ur freind our ass will get kicked !
20. Dont hit us in the boobs it really hurts!
21. Never pretend like u r going to break up with us and laugh when we belive u!
22. Pamala andersons boobs are fake so get over it!
23. Size does matter!
24. PMS is an excuse
25. We will put the seat if u put it down!
26. Dont say how cuite ur EX-gf is we dont wanna hear it!
27. Dont think ur way to ur heart is yea!
28. NEVER ask us to kiss other guys we just might kiss them
29. We always notice hoe funny it is after you rip out our heart. stick it down our throat, and still wanna be friends!
30. And last but not least: We know youre not always right, but we'll pretend like you are anyways!


-------30 thing Guys Want Girls to know--------
1. We're not as big of perverts as you think we all are.
2. No matter what you say, your ex-boyfriend IS an ass.
3. We like you to give us hugs and kisses too.
4. Don't argue with us when we call you beautiful.
5. Don't treat us like shit.
6. We know you're pretty, that's one of the reason's we're going out with
you.
7. Don't go into detail about your period. It scares us.
8. If you have cramps and we ask you what's wrong, just say it's that time
of the month and nothing more.
9. If you really liked us for us, you would let us to think
that our mustache, beard, or sideburns looked cool.
10. We'll never shave our legs. So get over it.
11. NEVER ask us if you can put make up on us. It's just
wrong.
12. Don't make bets about us, because one of your friends will tell us, if
you don't.
13. When we tell you that you're not fat, believe us.
14. We absolutely do not care about, The Backstreet Boys, NSYNC, 98
degrees, or what any other guy looks like for that matter.
15. We may not be able to pee accurately all of the time, but at least we
can stand up and pee.
16. Just cause you think you're always right, doesn't mean you don't have
to apologize when you're wrong.
17. You expect us to say and do sweet things about you, but it would be
nice if you did the same every once in a while.
18. We can't always be spontaneous, so try to help us make the plans
sometimes.
19. Don't ask us to beat up another guy for you, cause you might get what
you wish for.
20. Never kick us in the nuts "just to see what we'd say."
21. Never pretend like you are going to break up with us and laugh when we
believe you.
22. Pamela Anderson's boobs aren't fake anymore, but we like yours better
anyway.
23. Size doesn't matter, except to idiots who don't want a relationship.
24. PMS is not an excuse.
25. If you want us to put the seat down when we're done, you should put it
up when you're done.
26. Don't tell us how cute your ex-boyfriend was. That doesn't turn us on.
27. Always remember: The way to a guys heart is through his stomach...and
maybe...oh nevermind.
28. NEVER ask us to kiss other guys. You might be that
comfy with your friends, but to us its just wrong.
29. We always notice how funny it is after you
rip out our heart, stick it down our throat, and still want to be friends.
30. And last but not least: We know you're not always
right, but we'll pretend like you are anyway.

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸

1. Kiss on the hand.... I adore you
2. Kiss on the cheek... I just want to be friends
3. Kiss on the neck... I want you
4. Kiss on the lips... I love you
5. Kiss on the ears... I am just playing
6. Kiss anywhere else ... lets not get carried away
7. Look in your eyes ... kiss me
8. Playing with your hair... I can't live without you
9. Hand on your waist... I love you to much to let you goUtipkao dijamant - 27.11.2005. u 00:29 Komentari ( 0 )

*~Ostala je samo slika jedno sijecanje VOLIM I VO
*~Ostala je samo slika jedno sijecanje


poneko staro pismo suze i kajanje~*


*Plakala si na mom ramenu te noci kada si se spremala drugome poci
dosao je kraj nasoj ljubavi i sreci sada ides njemu eto jer on ti je preci
*Zaplakat cu ja i necu suze kriti u mome srcu za tebe mjesta ce biti
necu kriti suze pa neka vide svi da vise skupa nismo ja i ti
*Zaplakat ce cjeli grad kad sazna to da medju nama sve je gotovo
i niko nece tugu u ocima kriti samo ce jos uvijek ljubav zivjeti
*Zato idi sreco moja neka te on voli i nepitaj me molim te dali dusa me boli
moje srce umrijet ce ove noci znaj nasoj ljubavi eto dosao je kraj
*Ovo je noc rastanka i tuge ovo je noc kada ti ides voljeti druge
ja ostajem sam i necu suze kriti za tebe mjesta u mom srcu ce uvijek biti...(By Mahir)*Plakao sam one duge i hladne noci kada sam gledao zadnji put te u oci
rekla si mi moras poci ti jer neko drugi ima tamo ko ce te voliti
*Ja plakao sam i gledao te u oci da te pustim nisam mogao te noci
bila si mi tako draga i moja ljubav sva jos uvijek evo tebe se sjecam ja
*dozivam ti ime sada iako si ti sa drugim kao samnom nekada
ti si srecna a u mom srcu je tuga znasli da te jos nije zamjenila druga
*te noci tamne i duge plakale su moje oci i sjecam se jos svega kao prosle noci
drzah te za ruke a ti htjela si poci suze su tada usle u moje zelene oci
*Plakao sam i molio jer sam te o volio ali ti otrcala si u tamu
ostavila moju dusu uplakanu i samu ja sada sam kao ptica bez slobode
*Ja dozivao sam ti ime a ti si nestala ova bol u srcu za tobom nije prestala
molio sam se za tebe svakog dana samo da budes srecna a ne uplakana
*Za tebe ja sam plakao i suze nisam krio mogao sam imati drugu ali nisam htio
za mene ti si bila sve i ostala ova ljubav u srcu mom nije prestala
*Volim te al ti si daleko sada drugi ljubi te neko
dok ja umirem od boli i tuge dok ja nevolim neke oci druge
*Lazem sebe da si jos uvijek tu ali ja eto imam te samo u snu
ostavljeni dobro znaju kako je to kada se sve srusi i kad sve bude gotovo
*Brisem suze sa lica a dusa me boli dali ima neko da me voli
barem neko na pet minuta da bude tu da imam nekoga barem u snu
*Nema nema nikog za mene vidim i sam nemam nikome vise ljubav da dam
sve sto je bilo gotovo je znaj sve sto je bilo lijepo dosao je kraj
*Sada samo oci zelene liju suze placem jer mi te sudbina uze
nemam gdje pociove duge hladne noci Nemogu da je vratim vise
i iz mojih ociju liju kise sudbina je tako htjela da ona ode
*Nju krasi vjencanica bjela a mene suze proklet bio ti sto mi je uze
vjencanica bjela i suze na licu dok je gledam kako ode niz ulicu...(By Mahir)


Oci moje oci zelene suze su lile studene za mene vise srece
nema znaj sve sto sam imao izgubio sam ja Na svadbeni dan do
tebe sam posao ali tvoja vrata zakljucana ja sam nasao zasto
to mila moja zasto ucini to zar je medju nama samo tek tako
gotovo Moje oci zelene sada suze liju usne moje suze gorke
pijunemam nikog vise osim tebe malena bila si mi sve moja
jedinaAman aman Boze moj zar istina je to da medju nama sve
je gotovozar da ja nemam svoje drage vise zar da tuga u srcu
mi zivi i dise Boze moj ako je tako uzmi zivot moj ako ja vise
nepripadam njoj uzmi moje srce i cuvaj ga u haremu svom molim te
Boze moj jer ja nisam vise sa njom(By Mahir)

jednog volim drugi mi simpatican
jednog zelim drugog zezam
jednog sanjam drugog mucim
jedan pije drugi me cjeni
jedan ne pokusava drugi je uvjek tu
jedan me voli drugi bi mi dao sve
jedan obecava drugi ispunjava
jedan je prvi drugom ni sansu ne dam
jedan je daleko drugi je blizu
jedan me neshvata drugi pokusava
jedan me gubi al drugi ne dobija...
AMA NI PRVOM NI DRUGOM NI DESETOM
NEMA SANSE KOD MENE!! =)

Znam da imam jezik ostar i ne zvonim kao postar
sto na umu to na drumu a tebi to mnogo smeta
i tebe to muski ljuti ruka ti je na sve spremna
nisam ona koja cuti Obraz moj, samar tvoj
udari pa i ti njoj ne bojim se, samo jace
nisam ona koja place prvi ti je i poslednji put!!!
(LOL Ugh kad bih mene momak osamario nebih ostao ziv
prvo bih mi vratila i to duplo kasnije bih on letio
Pa-Pa so u better not try it im tellin u guyz u would
be so BYE BYE!) =)

Da imam pravo na jos dan zivota za jedan da skrojim sudbinu
ja znam sa sobom koga bih da vodim ja poveo bi, poveo bih nju..
Da imam pravo na jos jednu suzu tu da stvarim ranu poslednju
ja znam za kime bi da zalim u zadnju suzu stavio bi nju...
Da joj kazem bila si mi sve nisam znao tada sada znam
kad prava ljubav jednom zakasni druga nece doci nikada...
Dao bih joj srce svoje neka ima srca dva samo kada njoj
je dobro onda dobro sam i ja al joj nebih dao oci isti
tad bi bili mi videla ni ona nebi kada ljubav zakasni!!!

a znas, da znas kako pogled me tvoj jos boli
da znas kako srce te moje voli
da znas kako tuzna sam bez tebe
da znas uvjek bio bi kraj mene
da znas kolko suza sam isplakala
da znas i da nisam se pokajala
da znas kako tuzna sam bez tebe
da znas uvjek bio bi tu u mome sjecanju

Tada jos nisam znao, Koliko boli suza na licu,
Bio sam uplasen, ni pokusao nisam, Da ne povrjedim tebe
Sad kada je sve daleko iza nas, Molim te idi, za mene je kasno, nadji nekog ko iskreno voli, Na ramenu njegovom ti pronadji spas Nisam bio vrijedan tvoje suze, Zato sad idi dalje sama kroz zivot, zaboravi onog sto srce ti slomi i mladost uze. A ako sretnes starog pijanca, Sto casu bola sa suzom pije, Pruzi mu osmijeh i poslednju sansu, Jer on te nikad povrediti hteo nije.!!! WOW


`Vijerovah da me volis nisam marila sta drugi
kazu sada vidim da ti ljudi ne lazu
`vijerovah da sam ti u srcu nisam znala druge gledati
sad vidim al nisam mogla vijerovati da ces me izdati
`vijerovah da sam ti jedina nisam zeljela
drugima prici sad vidim da to nije istina
`vijerovah tvojim ocima i da samo mene
gledaju sad vidim da mi samo laznu nadu daju

*Ako ides bilo gdje jedno znaj necu ti stajati
na put budi iskrena ja necu biti ljut
*i svaku svoju tajnu otkrij mi reci mi da znam ucini to
samo budi ISKRENA i bicu prijatelj tvoj.
*Znaj ljubavi svakoj dodje KRAJ kad dvoje
losi postanu PRIJATELJI TESKO OSTANU
*i dobro znaj za tebe uvijek bicu tu u pola noci
kad ti zatrebam K'O PRIJATELJ CU PUNO DA TI DAM
SAMO MI RECI DA ZNAM...

LJUBAV JE KADA MOGU OSTATI VECNO U ZAGRLJAJU S TOBOM I ZIVETI SRETNO
LJUBAV JE KADA JA GLEDAM STALNO U TEBE DA TE NE VOLIM LAZEM DRUGE I SEBE
LJUBAV JE KADA TVOJA BOL JE I MOJA KADA SE SMIJEJES ZVONE U SRCU ZVONA
LJUBAV JE KADA NE MOGU DA TE PREBOLIM KADA PRIZNAM KADA ZNAM DA TE VOLIM
LJUBAV JE KADA SVAKI POGLED TVOJ UBRZA SRCE MOJE I SRETAN JE ZIVOT MOJ

Svaki covjek ima dragu svaka briga ima nadu
sunce posle kise dugu moja ljubav samo tugu
a ja imam tebe al ko da te nemam
doces pa nestanes ljubis pa prestanes
hej to me boli sto nisam ni prvi ja
nisam ni poslednji koji te voli
Ruka trazi drugu ruku lutalica svoju ruku
ne mir kazu da ga blazi svako nadje to sto trazi
a ja imam tebe al ko da te nemam

*Kada s drugim budes te noci U ljubavi stojeci na cesti
Mozda i ja onuda cu proci I ponovo mi cemo se sresti
*Kada budes drugog ljubila te noci i govorila mu sve one
rijeci kao menimozda ces me se sjetiti te veceri i
ponovo ce ti suza krenuti kao i one noci kada smo se rastali

Tu gde si doveo me
samo na korak je dno
JOS JEDNOM POGLEDAJ ME
JA NE ZASLUZUJEM TO
samo je korak do dna
taj korak napravi sam
a ja cu dalje kako umem i znam

Poljubi me i budi tu da sklopim oci na tvom toplom ramenu
Poljubi me i budi tu nek srce lupa kao da je prvi put
Poljubi me pomoli se sve svjece svjeta nek se za nas upale
Ostani ovu noc kad svi mi prjete Ostani zagrli me kao djete
ostani kad sva si ljubav moja samo ti

Sjecas li se one hladne zime Na mom srcu si urezala ime
One noci kad' zelje I misli gore A mi ljubili se I pjevali
do zore Ko ce da ti brise suzu Kada cujes tu pjesmu Ko ce
da ti lijeci tugu Neznam ko ce znam ja necu

Nisam te znala niti sam te htijela znati a tvoj me osmijeh
s nogu oborio htijela sam pogled od tebe skriti Al nisam to
uspijela I pitam se zasto to mi je trebalo da te imam a onda
izgubim i pitam se zasto da idem kada bih jos voljela da te
ljubim Danas jos samo danas te imam a od sutra vise ne
zato te molim sacuvaj me u sijecanju i pozdravi me osmijehom
ako se ikad vise sretnemo

Probala sam jednom Da te promjenim Ja kad volim Uvek lose procjenim
Ne krivim te zato Za uvrede i kraj Takvi kao ti Nikad ne idu u raj
Ma sta ti vredi Rodjen si sa greskom Sve je to u tvojim genim
A ja samo emotivna luda Cio zivot sa kretenima

~Jednu casu drzim u ruci Polako je okrecem
Iako si otisla od mene Ja gledam te u vinu i placem
~I pijem za tvoje oci I pijem za tvoju ljubav
Jer hocu da se smirim Izadji iz moje case
Izadji iz moje duse Jer hocu da te zaboravim
~Polako noc prolazi Ja sijedim i pijem
I pijem za tvoju ljubav I pijem za nasu srecu

Nisam se rodio da lijem suze Nisam se rodio da u samoci patim
Proklinjem onog sto tebe mi uze I molim boga da mi te vrati
Nisam ni rodjen da te molim Nisam ni zato da ti prastam
Ali sam rodjen da tebe volim I da zbog toga sada ispastam
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kise padaju i pitam se da li to i jesen zali ove dane
u kojima nismo zajedno niz moje obraze spustaju se kapljice
a nema vjetra da ih obrise kao sto je znao nekada u mojoj dusi
vec padaju snjegovi a u mislima nada da ce opet sunce zasjati
i donijeti mi svu toplinu tvoje ljubavi VJETRE MOJ...


Bio je sladak zvao se (ime)
bio je od onih mangupa
koji su bjezali sa casova
imao je (boja) kosu i oci (...) boje
al sta vrijedi kad te oci nikad nece
biti moje i zivot tece dalje
nova ga ljubav u zaborav salje
al zasto se srusila ljubav nasa
zasto zasto (ima)?
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ja znam da je zivot sad casa slomljena
ja znam da je pijesma ptica ranjena
ja znam da je kasno za sve jer vise nemam nemam te
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
~ljudi samo pitaju ko je meni sakrio
sunce za oblak i moju srecu
ko casu razbio
~neko neko ko je daleko
ko se za mene nemoli
neko neko ko je daleko
ko mene vise ne voli
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Znam da nikom na svetu nije potrebna
moja ljubavna pisma i suze
I da nisam ni prva niti poslednja
JUTRO STO LJUBAV MI UZE
Svitanje brise osmjehe
ti hoces da mi pobegnes
i moje srce razbijes ......~
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Smiji se i kada bi plakati htjela
jer osmijeh krasi sto dusa skriva
tako se mora pred ovim svijetom
koji u tudjim suzama uziva
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
znas priznat cu ti nesto
necu te voljeti vjecno
ne ljuti se ni zivot nije vjecan
voljet cu te samo onaj mali dio
koliko traje moj *ZIVOT*
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Danima vec se nismo vidjeli
a tvoje prijatelje ne pitam
ne zelim priznati da ne znam
sto se s nama to zbilo za tren
Svake se noci tiho pomolim
sa zeljom da te sutra ugledam
i sve bih dala da si samnom
da te dotaknem samo na tren
reci da nije bilo uzalud
da tvoja ljubav jos traje bar tren
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

VOLIM TE I VOLJECU TE TEMTO
Utipkao LaNe - 27.11.2005. u 00:24 Komentari ( 2 )

Mnogo njih je voljelo tvoje divno lice
Mnogo njih je voljelo tvoje divno lice


ali samo jedna zena tvoju dusu -LUTALICE-~Nepitaj me skim sam nekad bila, nepitaj me koga sam prvo poljubila,
nepitaj me kako se koji zvao, nepitaj me koji mi je srce krao.
Samo me zagrli jako i drzi me,drzi me tako, suzi nedaj da pada,
jer ti si mi duso zadnja nada. Poljubi me njezno, pruzi mi ruku,
ostalo nek ti bude svejedno, nestvaraj u dusi muku. Nepitaj dal cu
stobom ostati, nepitaj sta cu duso sutra, nepitaj dal cu stobom biti,
nego ljubi me do jutra. I kad zora svane, potrazi me pored sebe,
i ako budem tu, znaj da volim samo tebe... ~

Voljeo si me a ja sam plakala sto nisi nikad me lagao
kao sto sam lagala ti ja, sve sam slagala nisam te zasluzila,
oprostio si mi sve moje prevare, sve grijehe moje si prastao
a ja tebi nisam ni jedan, ti ih nisi imao,
da li cu voljeti, prastati ko on ikada znati ja,
Kazni me o boze kazni me za sve ali voljeti nauci me
voljeo si me i s tugom borio, ja nisam za tebe
a ti si zivio sve dane za mene a ja sam uzela ti sve ...

SADA ODLAZIM OPROSTI MI ZA SVE, NEKRIVI ME NI KAD TI BUDE NAJTEZE,
JA CUVAM TE U SVOJIM MISLIMA, I GDJE GOD DA ODEM UVJEK BICES TAMO
GDJE SAM JA. DOBRO ZNAS DA SAD BIH DALA SVE DA NOCAS VRIJEME STANE
ZAUVIJEK. AKO VEC MORA DOCI SUTRA, AKO VEC MORA DOCI KRAJ, BAR PO
DOBRU TI ME PAMTI, BAR PO DOBRU TI ME ZNAJ. AKO VEC MORAM PROTIV SEBE
SVE BI MI ZNACILO DA ZNAM DA PO DOBRU TI ME PAMTIS U SVOJIM MISLIMA.
I NOCAS ME ZADNJI PUT ZAGRLI ZA KRAJ KAD BUDES SAM U DUGIM NOCIMA,
I SHAVITS DA ME VOLIS KAO NIKAD NIKOGA DOZOVI ME PROBUDI ME IZ SNA
NEK VJETAR TVOJE RIJECI NOSI TAMO GDJE SAM JA.

Ja Pravila Sam Greske I To Mi Je Jasno
Al' Ipak Se Nadam Da Nije Kasno,
Sada Bicu Bolja Nego Ikad Prije Samo
Daj Mi Sansu Oprosti Sve. Vise Nisam
Ista Kao Sto Sam Bila Ona Sto Je Sve
Od Tebe Krila, Sad Sam Mnogo Bolja
Shvatit Ces I Sam I nemoj Mi Reci
Da Je Kraj Za NaS....
Opet ce se vratii zime tuge. Vise si mi znacila nego druge"SAMO ti". Ja neznam dal jos postoji samo nada za
mene je prekasno ti imas vremena jos si mlada. Tvoje ime vijecno ceme pratiti neznam cime mogu tebe vratiti. Tvoje ime negdje medju zvijezdama kao ptica krila slomljena. Uvijek cu se sijecati onih dana sam sam kao pustinja dal si sama ljubavi. one rijeci "volim te"
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
Ti neznas kako je biti sam uvijek si imao nekoga
ja sam samo natebe cekala i tebi se samo nadala.
Ti neznas kako je meni ti neznas koliko ja patim
ti neznas koliko te volim ti neznas kako boli.
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
Sjeticemo se nekada trenutaka nase slabosti,
nasih suza, nase radosti;
sjeticemo se dana kada smo bili veoma bliski
ne shvatajuci koliko malo nam je bilo
potrebno da budemo veoma, veoma sretni.
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*
Za SvE SuZe SaDa MiSliM Da Je KaSnO
I PoGlEd TiPa ZaR Ti NiJE JAsNo
Ma JaSnO Ti Je SvE Ko I MeNi StO Je
ZnAs Da Je KrAj I Da SaNsE NePoStOjE
Ne GLuMi NiStA ObIcAn SaM BeTaO
IzGeDaM HLaDaN ALi NiJE Mi SVeJeDnO
Ne ZeLiM Ti ZLo Ne ZeLiM Da PaTiS
AL OdLaZiM JeR MoRaS To Da ShVaTiS
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*


JA SE SJECAM SVEGA SJECAM SE I DANA
KADA SAM TE SRELA NEKAD SUZE I TI
CES LITI ALI NECES KAO JA NIKAD VOLITI
ZELIM TI SRECU SA NJOM I SVE NAJBOLJE
U ZIVOTU TVOM ALI AKO NEKADA CUJES ZA
MENE SLOBODNO NAVRATI JER MOJE SRCE ZA
TOBOM JOS VENE SAMO SE PITAM SJECAS LI
SE TI SJECAS LI SE MOJIH RIJECI VOLJET
CU TE DO SMRTI?JESAM LI TI ISTA ZNACILA
JESAM LI JA ILI MOJE RIJECI ZNAM DA SI
DRUGU VOLIO A SAMNOM BIO SI...


TeBe VoLio SaM StVaRnO Ko Ni JeDNu PrijE
I SaMo TeBi SmiJeo UvijEk ReCi SvE
NaNiJeTi Ti BoL To NiKaD NiSaM HtijEo
NiKaD NiSaM HtijEo A NiSaM Ni SmjEo
ZaTo BoLJe Je Da OdEm SaMo TeK TaKo
VjErUj Da Ni MeNi SvE OvO NiJe LaKo
ALi OdLaZiM Od TeBe JeR NeZnAm StA DrUgO
ZnAj SaMo To Da VoLeT Cu Te DuGo

*Reci ces jednom: "Ovde je bila dok trajalo je ljeto jedna zena sa tim tuznim ocima"
Sjetices se jednom... ...da sam tvoja bila... dok si mi saptao nezno volim te volim mila
*A ja cu... srce moje dati tebi da te prati gde god bio kada budes lutao i druge cure ljubio
samo, moras ti da pazis i da moje srce nezgazis jer vjeruj ja nisam druge cure znaj ja sam sta
znaci iskreno voljeti i nekoga kao tebe izgubiti i zauvjek proklinjati sve tuzne dane bez tebe

jOs pAmTiM tU NoC i maLi PoLjuBac TvOj, JoS PaMtIm
Tu nOc KaD sI BIo MOj JoS PaMtIm To MjEstO GdJe
sI SjEdIo KrAj MeNE,i pRvI pOlJUbAc TvoJ,I sVe
stO sE DesIlo PosLe TOg NeZnM DaLi sE SvEGa SjECas ti??
IdAli Ce SvE OsTatI vjECnO u SjECnJU MoM i TVom,
tA DiVnA NoC jE VeZAnA u SrcU MOM pAmTiT Cu svE To
Al' NaJviSE PRVI POLJUBAC TVOJ
'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*
Govoris mi da odem da nadem drugog, Govoris mi da me volis ali da nikad Ja i ti necemo biti zajedno Da nam nije sudeno. Naci cu ja drugoga I pretvarat se da sam sretna pokraj njega Ali tebe cu uvijek cuvati u svom srcu I voljeti Te vise nego ikoga
'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*
Ne postoji ni jedna rijec u kojoj nisi ti,
Ni jedne suze nemam u kojoj nije tvoj lik,
Znas ne postoji ni minut, to vrijeme kratko,
a da ne pomislim na te bar malo!
Ako je jedino stvorenje koje ne mora
Da bude videno da bi se u njega vjerovalo,
Onda si ti jedino stvorenje koje ne mora da bude
Prisutno, da bi se voljelo! =(
'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*
STOTINU MORA PREDALEKO TI SI , LJUBAVI, OD MENE.
STOTINU SUZA PROLIVENO, STOTINU TUGA PREBOLJENO,
LJUBAVI, ZBOG TEBE JE. STOTINU RIJECI IZGOVORENO,
STOTINU ZVIJEZDA POKLONJENO TEBI, lJUBAVI, PREMALO JE.
U CITAVOJ VJECNOSTI SAMO JEDAN ZIVOT S TOBOM,
LJUBAVI, PREKRATKO JE
'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*
Ti, to sam ja Ja, to si ti Dvoje se ludo vole To smo mi.
Tvoje zelje, sad su moje A moje su tvoje Jer to su zelje
za nas dvoje. Tvoje su usne sada moje A moje su tvoje
Jer volimo se nas dvoje I kad nas nebude vise Svi ce reci:
"Ovdje leze ono dvoje sto su dva zivota htjeli u jedan da spoje."
'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*
O zagrli me sad... jako najbolje sto znas,
i nemoj crnoj ptici da me das, o ne,ne brini
proci ce za tren... ja sam samo malo lud i zaljubljen.
'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*
Ako me volis, ne daj da gazim stazama tuge,
ne daj da me grle tude ruke!
Jer bez tebe sam ko nebo bez zvijezda,
ko nebo bez duge, zato ne daj da me tude usne ljube

~ Pronadji me na starom mijestu ja sam jos uvjek TVOJA,
svi znaju gdje sam, slobodno pitaj ulica tuge je moja
Zivot ide svojim tokom nista novo bar kod mene
u MISLIMA JOS SAM S TOBOM NIKOM NE DAM USPOMENE mozda se vratis, MOZDA MI DODJES srce te ceka mozes kad hoces....~
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
TRAZIM TE MEDJU ZVJEZDAMA I IZVORIMA SNA,
TRAZIM TE U MAGLI SAMOCE I OCIMA PROLAZNIKA,
TRAZIM TE U OKU KOJE SUZOM VLAZIM ,
ZNAM DA JE UZALUD ALI JA IPAK TEBE TRAZIM
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Hodam sama satima Gledam tuzna lica ta
Jer u jednoj ulici Dobro znam da zivis ti
Sasvim sigurna sam ja Da si moja sudbina
Nemoj nikom' pustiti Da nam ovo unisti
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Ponekad pozelim da ti cujem glas,
da srusim sve sto razdvaja nas,
i da ti kazem, da vrisnem snazno,
JA TE JOS UVJEK... ma nije vazno.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
~ zasto brises uspomene
da u njima nema mene
daj mi samo jedan minut
za tebe sam spremna ginut...
zasto GLAVU TI OKRECES
kad kraj moje kuce kreces
daj mi samo jedan minut
za tebe sam spremna ginut....
posjeti me posjeti, da te tjelo osjeti
da mi dusu zagrlis, ZELJU UGASIS
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
DAJ MI BOZE OPET
DA JE SAMNOM TU...
OD ZIVOTA POLA DACU TI ZA NJU...
DAJ MI BOZE OPET DA JE ZAGRLIM
PA NEK POSLE TOGA OCI ZATVORIM...
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Da li je stvarnost toliko gorka?
Da li je sreca daleko od mene?
Da li je ljudski voleti nekog,
kad znas da on ne voli tebe?
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Kad te tuga slomi, kad te srce boli,
procitaj ovu poruku i vidi
ko te iskreno VOLI !!!

Ucili su me da dan ima 24h,
da sat ima 60 minuta,
da minuta ima 60 sekundi,
samo me nisu naucili da svaki
sekund bez tebe traje citavu vecnost
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Pogledaj kroz prozor to su kapi kise
zaviri u moje srce.. tvoje ime pise.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Jos veceras tebi posveticu pjesmu ovu, i pusticu suzu jer te ludo volim, samo jos veceras osjeticu tugu, a sutra cu zivot uciniti boljim. Cemu vode reci sto kriju se u nama,
kad ih jedno drugom mi ne smijemo reci, i zasto te suze ja prolih za tobom... kad su samo bile prepreka prema sreci.
Jos veceras tvoje spomenucu ime, onako pred snove kao i svake noci, samo jos veceras mastacu o nama... ali od sutra,vjeruj mi to vise necu moci. Zasto se sva ljubav pretvori u proslost... kad voljeh te kao nikoga do sada,
cak ni nade vise sad u meni nema... niti onih reci ,,vratices se kada,, Jos veceras tebe pozelecu jako,
najjace sto mogu, sto sam mogla ikad... sutra cu nekog poljubiti lazno, i vise te necu pozeleti nikad
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Obrisi suze, duso moja, sve je to zivot vjeruj mi,
ova je pjesma samo tvoja, velika mala ljubavi,
dok Sunce sja, dok zivim ja, voljecu tebe malena
dok sunce sja, dok disem ja, srce si moje, malena,
voljecu tebe, moja malena, obrisi suze, duso moja,
kad kazem sreca to si ti, ova je pjesma samo tvoja
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tu noc kad si se udavala nitko ne zna zasto si plakala
dal' je radi tamjana ili starih uspomena
tu noc kad si se udavala mene pijanog su odnijeli
moji prijatelji vjerni psi do jutra me tjesili
da ima milion takvih kao sto si ti i da cu te preboljeti
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
MOZDA NIKAD NECES SAZNATI KOLIKO SU DUGO NECIJE OCI
TRAZILE SVJETLOST U TVOJOJ KOSI, KOLIKO SU DUGO NECIJI KORACI TRAZILI PUT DO TVOG SRCA. KOLIKO JE RJECI OSTALO NE RECENO KOLIKO JE SUZA PROLIVENO KOLIKO JE NECIJE SRCE PATILO, A KOLIKO JE VOLJELO.


srusicu sve mostove da bih do tebe stigla
spalicu sva stara pisma da bih tebi nova pisala
slomicu casu iz koje sam nekada pila
sanjacu snove sto s´ njim nisam snila
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
AKO NEKADA ODES I NENADJES SEBI SRECU
NEVRACAJ SE MENI JER JA TE CEKATI NECU
NEKA DRUGA KRAJ TEBE JE NEKA DRUGA SADA VOLI TE AKO
ODES SLOBODNO SE VRACATI NEMOJ JER JA ZIVA BITI NECU
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Saram tvoje ime po skolskoj klupi
i znam da su moji postupci glupi
al kako je glupo zaljubljen biti
kad svaku svoju ljubav moram kriti
izbrisacu tvoje ime jer ne zelim
da iko zna zbog koga placem ja
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DuGo Si ReKLa U DvE ReCi
Da OdEM NeMoZe NiKo Da Mi SpReCi
NiSaM GLuP I NePrAvIm Se LuD
VeRuJ Mi Da SaDa UzaLuD Je TrUd
NeKe ReCi BoLe ViSe ILI MaNjE
KaD BoLe ViSe TaDa TeSkO Se PiSe
JeR GrUdImA NaGLo PoCnE Da Te BoLi
JeR RaStAnAk BoLi KaD Se NeKo VoLi
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Dosla si tiho nocu kao ptica
Mirisala divno kao i obicno
Napolju padala je kisa tako tesko
Znala si Zeleo sam te ljubiti
polako njezno dotaci tvoje usne
Napolju je tako drhtavo, sumorno
Cujes li te zvuke? lagane zvuke
ljubavi za tebe i mene Volim te....
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Utipkao LaNe - 27.11.2005. u 00:22 Komentari ( 0 )

Ne mogu a da ti barem preko ovog pisma ne napisem
Ne mogu a da ti barem preko ovog pisma ne napisem ono sto mislim o tebi o nasoj ljubavi.
Veoma sam sretna zbog ljubavi koju si mi poklonio mili moj. Ta ljubav je uzrok mojih cestih
sjecanja na tebe. Tako cesto zanesena sjedim, opijena ljubavlju, neocekivano sretna ispruzim
ruke u nadi da ce dotaknuti tvoje, ali bas u tom trenutku vratih se iz svjetla maste i pogled
mi pade na ispruzene ruke u vazduhu. Tada mi suza iz oka kane jer ti nisi pored mene. Ali voljeni
moj samo da u tom trenutku vidim tvoje sjajne oci dovoljno bi mi bilo da postanem naj sretnija
zena na svijetu. Kao sto vidis jedini i ako imam tvoju ljubav tuzna sam sto sa tobom ne mogu da
provedem najsretniji dio vremena. Dodji mili usreci me, jos uvijek osjecam topao dah na mom licu
i tvoje vrele usne koje su me strasno ljubile, a tvoje ruke kao da me i sada stezu u cvrst zagrljaj.
Volim te mili moj, volim i zelim svu svoju ljubav poklanjam samo tebi... Ti si mi izvor srece,
kad god zazelim nesto ljepo, onda zamislim tebe i tvoj prvi pogled kojim si me osvojio i zarobio.
Sreco moja ovo je ispovjest jednog mladog i iskrenog djevojackog srca koji u istinu osjeca da
voli i ljubi covjeka kojeg zeli
Utipkao LaNe - 27.11.2005. u 00:21 Komentari ( 0 )

Ne mogu a da ti barem preko ovog pisma ne napisem
Ne mogu a da ti barem preko ovog pisma ne napisem ono sto mislim o tebi o nasoj ljubavi.
Veoma sam sretna zbog ljubavi koju si mi poklonio mili moj. Ta ljubav je uzrok mojih cestih
sjecanja na tebe. Tako cesto zanesena sjedim, opijena ljubavlju, neocekivano sretna ispruzim
ruke u nadi da ce dotaknuti tvoje, ali bas u tom trenutku vratih se iz svjetla maste i pogled
mi pade na ispruzene ruke u vazduhu. Tada mi suza iz oka kane jer ti nisi pored mene. Ali voljeni
moj samo da u tom trenutku vidim tvoje sjajne oci dovoljno bi mi bilo da postanem naj sretnija
zena na svijetu. Kao sto vidis jedini i ako imam tvoju ljubav tuzna sam sto sa tobom ne mogu da
provedem najsretniji dio vremena. Dodji mili usreci me, jos uvijek osjecam topao dah na mom licu
i tvoje vrele usne koje su me strasno ljubile, a tvoje ruke kao da me i sada stezu u cvrst zagrljaj.
Volim te mili moj, volim i zelim svu svoju ljubav poklanjam samo tebi... Ti si mi izvor srece,
kad god zazelim nesto ljepo, onda zamislim tebe i tvoj prvi pogled kojim si me osvojio i zarobio.
Sreco moja ovo je ispovjest jednog mladog i iskrenog djevojackog srca koji u istinu osjeca da
voli i ljubi covjeka kojeg zeli
Utipkao LaNe - 27.11.2005. u 00:21 Komentari ( 0 )

ZIMSKA NOC
JEDNE ZIMSKE NOCI
JA ZAVOLJEH ZELENE OCI
SJETIM IH SE SVAKE NOCI,I NADAM
SE DA CE MI OPET DOCI..

ZIMSKA NOC ZA MENE
JE ANDJEO BILA,
JER TADA SE MENI
SRECA NAJLJEPSA DOGODILA.

ZIMSKA NOC JE BLISTALA,
KAO NJEGOV SJAJ U OCIMA
vATRA U TIHOJ NOCI SE SIRILA..
A JA ZA NJIM TOTALNO POSIZILA
Utipkao naida__ - 26.11.2005. u 22:46 Komentari ( 1 )

zaista je tesko
Nema te,potreban si mi jako,
tuzna sam,jer zivjeti bez tebe nije lako
i kolko god da te volim ti nisi tu...
Mogu da te vidim,samo u carobnom snu...
I boli me boli me dusa ova,
meni ne treba ni noc ni zora.
Meni treba tvoje srce,a ono je daleko,
cekam te,a znam da doci neces,
ti tako neoprezno u tudji zagrljaj kreces.
Trazila sam te,kao izbjeglica svoj dom...
kao ptica svoje jato,kao gusar izgubljeno zlato..
Moje srce je gorjelo..samo za tebe
Gorjelo je i gorjelo dok nije izgorjelo
SAD SMO OSTALI TI JA;NEAMA VISE NAS.
MOzda...mozdanekad u drugim ljudima nadjemo spas,
meni je tesko koracati u novi dan,
tesko mi je sanjati drugi san
TESKOO je vidjeti u tvom zagrljaju drugu,
tako je tesko osjecati tugu..
Tesko je nju osmjehom kriti
a jos teze bez tebe biti
Utipkao naida__ - 26.11.2005. u 22:35 Komentari ( 1 )

Kralj
Skinuo je paucinu sa mojih usana..
neljubljenih stoljecima..
Ljubio je sada umornu tuznukraljicu,,
Nije docekao tu srecu,
da voli mladu sretnu princetu..
ali dosao je..
Mozda prekasno za ljubav..
Ali jos dovoljno za postovanje..
iako u njegovim ocima vidim sebe,
Istu bol za nekim,
isti uzdah tuge kad se na grudi naslonim..
al te4 me usne ljube,
te me usne bude,
moje nisu,nisu ljubljene,
samosto nose trag tuzne ljubavne sudbine..
Kralj dobrote,
o i ti si tako nesretan,
sad smo dva goluba sto imaju samo dva krila utjesna,
da se oslone,
da ne padnu,
od bolne proslosti tmurne..
Otvorio je vrata tunela,
izveo me iz mraka,
na ljubavlju,
ne zaljubljenom rukom,
vec razumjevanjem
i rukom postovanja..
Utipkao leejla - 26.11.2005. u 21:23 Komentari ( 5 )

Za Strahinju od T*****
DAJ MI 1.000 POLJUBACA,PA JOS 1.000.PA JOS 1.000...KAD RAZMENIMO MILION POLJUBACA,POMESAJMO IH ZAJEDNO SVE DOK LJUBOMORNI NE BUDU MOGLI DA IH PREBROJE!!!!!!!!!!!!
Utipkao Sweet_angel_lo - 26.11.2005. u 18:54 Komentari ( 0 )

Za Stojketa od S****

Prema clanu 49,stav 2,ljubavnog ustava,osudjujem te na dozivotnu robiju u mom srcu.Protiv ove presude ne moze se uloziti zalba.
Utipkao Slatka_mala_lo - 26.11.2005. u 18:42 Komentari ( 1 )

HELP MEE!
LJUDI POMAGAJTEEEEEEEEE!ZA SAT VREMENA IZLAZIM NA DEJT A NE ZNAM STA DA OBUCEM.DA LI JE BOLJE DA OBUCEM MAMINU KUCNU HALJINU ILI TATINU UNIFORMU IZ VOJSKE????MOLIM VAS POMOZITE MI!PUSA,PUSA!!!!!!!!
Utipkao SAD_GIRL - 26.11.2005. u 18:18 Komentari ( 1 )

HIMNA 7-1
OKA TVOJA DVA BULJAVA
CVRCE U TIGANJUUUUUU.
NOGE TVOJE DVE SAKATE
OSTALE NA PANJUUUUUU.
RUKE TVOJE DVE SUGAVE
IZJELI IH CRVIIIIIII.
TELO TVOJE TO VATRENO
OSTALO U KRVIIIII.
KOSA TVOJA TA CUPAVA
GORI U PLAMENUUUUU!!!!!!!!!!!!
Utipkao 7_1 - 26.11.2005. u 18:14 Komentari ( 4 )

nnaugsudfu
znali iko gde je narcis_28 nestao nedostaju mi njegove lijepe pjesme
Utipkao naida__ - 26.11.2005. u 13:37 Komentari ( 3 )

SRECA
neka patim i neka platim
neka me slome suze
neka mi srce pukne
i nekame u grob odnesu
zapamti sreco je te voli
Utipkao * BEBIC* - 26.11.2005. u 08:32 Komentari ( 0 )

volim te
tvoje zelene oci
tvoja crna kosa
tvoj osmjeh
tvoje rijeci
volim te
volila sam tvoje oci
volila sam tvoje rijeci
a ti meni nevolim te
Utipkao * BEBIC* - 26.11.2005. u 08:29 Komentari ( 0 )

Tebi (Sergej Cetkovic)
Nikad nisam znao da ti poklonim
ni pravu rijec ni dodir da te utjesim
prstima na usnama da ti osmijeh nacrtam
nisam znao, nisam nikada.

A ti si sve do sad za mene cuvala
ono parce sna da samnom dosanjas
kao da si znala sve, kako ja bez tebe
nemam gdje.

Al' ovaj put sam bar sebi priznao
da sve sto zelim ja sa tobom bih imao.
Ako nas nestane moj svijet se rusi i
nemam gdje

Gdje, vise nemam gdje od nas da pobjegnem.
Svaki put ja po svome tragu tebi vracam se
znaj ovu dusu sto sam krio otkrivam
bicu tvoj vise nema ljubavi pod maskama
Utipkao s7666 - 26.11.2005. u 08:05 Komentari ( 1 )

Just like before
Zar ne razumiješ?
Ponovno isti nesporazumi,
uzaludno teee ovo mueno vrijeme.
Šutljive su postale i sjene...
i uspomene,
i uspomene...
Znaš da je greška tvoja.
Iza naslaga prošlosti i ostataka boja
izblijedjela je svaka, pa i najmanja nada.
(Nisam tvoja, nisam ni bila...tada,NEKADA)
Zašto me ne razumiješ?!
Ako želiš da odem, ne zakljueavaj vrata.
Neau ostati, odlazim smjesta - SAMA.
Shvati, prekidam besmisleno 'zauvijek'; samo je pitanje sata...
Zašto ne razumiješ?!
Volim te, ali to nije kljue.
Mada još priželjkujem i odjeau i oklope svua'
i pred tobom ostati realna, naga,
ovo više nije samo igra!
Nek' sve skupa s tobom
zauvijek ode dovraga!
Utipkao Dark Angel - 26.11.2005. u 01:58 Komentari ( 4 )

britney
hellllo ljudi.neki dan ja setam i vidim britney spears zamislite samo dala mi je autogram fakat ljudi to je najbolje sta mi se desilo
Utipkao ivana kovaeia - 25.11.2005. u 15:31 Komentari ( 6 )

Stranica (Page):   << Natrag (Back)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338  339  340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   Napred (Next) >>