Na pocetak iliti doma iliti na tam otkud ste dosli

Bolestine

Pitanja o bolestima

Pitanje: 1 of 5

Silikoza je?

A)  Bolest koja se prenosi s koze na kozu
B)  Bolest koja se dobiva udisanjem kremene prasine
C)  Bolest nasilnih koza
D)  Bolest koja se dobiva udisanjem kozjeg izmeta

       


ASPQuizzer

Kviz - pocetak